Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 59. Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Bá Lập
Ngày gửi: 11h:08' 13-02-2019
Dung lượng: 20.2 MB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BẢO LÂM
TRƯỜNG THCS LỘC THÀNH
Chào mừng quí Thầy Cô
đến dự giờ thăm lớp
GV: D?NG BÁ LẬP
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Có những dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu nào? Cho ví dụ.
2. – Tài nguyên Rừng có vai trò như thế nào đối với con người và sinh vật.
- Sử dụng hợp lí tài nguyên rừng có ảnh hưởng như thế nào đối với các tài nguyên khác (tài nguyên đất, nước).
KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG
VÀ GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
BÀI 59
NỘI DUNG BÀI 59
Ý nghĩa của việc khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã
Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên.
Vai trò của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã.
KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG
VÀ GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
BÀI 59
I. Ý NGHĨA CỦA VIỆC KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ :
- Tránh ô nhiễm và cạn kiệt nguồn tài nguyên
- Bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng.
-> Đây là cơ sở để duy trì cân bằng sinh thái.
KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG
VÀ GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
BÀI 59
I. Ý NGHĨA CỦA VIỆC KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ :
II. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ THIÊN NHIÊN :
1. Bảo vệ tài nguyên sinh vật :
HÌNH 59 : CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU BẢO VỆ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
Xây dựng các khu bảo tồn, các vườn Quốc gia để bảo vệ các sinh vật hoang dã.
KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG
VÀ GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
BÀI 59
I. Ý NGHĨA CỦA VIỆC KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ :
II. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ THIÊN NHIÊN :
1. Bảo vệ tài nguyên sinh vật :
Bảo vệ rừng già, rừng đầu nguồn.
- Trồng cây gây rừng.
- Xây dựng khu bảo tồn,vườn quốc gia.
- ?ng d?ng cụng ngh? sinh h?c bảo tồn nguồn gen quý.
- Cấm săn bắn và khai thác bừa bãi
- Tuyên truyền giáo dục tới nhân dân.
KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG
VÀ GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
BÀI 59
I. Ý NGHĨA CỦA VIỆC KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ :
II. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ THIÊN NHIÊN :
1. Bảo vệ tài nguyên sinh vật :
2. Cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hoá :
Bảng 59 : Các biện pháp cải tạo
các hệ sinh thái bị thoái hoá
- Hạn chế xói mòn, lũ lụt, hạn hán.
- Tạo môi trường sống cho sinh vật, tang m?c d? da d?ng sinh h?c.
- Điều hoà khí hậu.
Mở rộng diện tích đất trồng v tang nang su?t cõy tr?ng
Gúp ph?n di?u ho lu?ng nu?c, h?n ch? lu l?t, h?n hỏn.
Tạo cho đất màu mỡ, ph? xanh nh?ng vựng hoang hoỏ
Không mang mầm bệnh truyền cho người và động vật.
- Đất không bị cạn kiệt nguồn dinh dưỡng.
- Tận dụng hiệu suất sử dụng đất .
- Tăng năng suất cây trồng
- Kinh tế nông nghiệp phát triển.
KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG
VÀ GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
BÀI 59
I. Ý NGHĨA CỦA VIỆC KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ :
II. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ THIÊN NHIÊN :
1. Bảo vệ tài nguyên sinh vật :
- Trồng cây gây rừng ? nh?ng vựng d?t tr?ng, d?i nỳi tr?c.
- Tang cu?ng cụng tỏc lm thu? l?i, tu?i tiờu h?p lớ.
- Bún phõn h?p lớ v h?p v? sinh.
- Thay d?i cỏc lo?i cõy tr?ng h?p lớ.
- Ch?n gi?ng v?t nuụi v cõy tr?ng cú nang su?t cao.
2. Cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hoá :
KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG
VÀ GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
BÀI 59
I. Ý NGHĨA CỦA VIỆC KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ :
II. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ THIÊN NHIÊN :
1. Bảo vệ tài nguyên sinh vật :
2. Cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hoá :
III. VAI TRÒ CỦA HỌC SINH TRONG VIỆC BẢO VỆ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ :
1. Trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên.
THẢO LUẬN NHÓM
2. Em có thể làm gì để tuyên truyền cho mọi người cùng hành động để bảo vệ thiên nhiên ?
1. Trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên.
THẢO LUẬN NHÓM
KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG
VÀ GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
BÀI 59
I. Ý NGHĨA CỦA VIỆC KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ :
II. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ THIÊN NHIÊN :
1. Bảo vệ tài nguyên sinh vật :
2. Cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hoá :
III. VAI TRÒ CỦA HỌC SINH TRONG VIỆC BẢO VỆ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ :
Trồng cây, bảo vệ cây.
Không vứt rác bừa bãi.
Tuyên truyền giá trị của môi trường thiên nhiên tới mọi người để cùng bảo vệ.
Trồng và chăm sóc cây xanh
THẢO LUẬN NHÓM
2. Em có thể làm gì để tuyên truyền cho mọi người cùng hành động để bảo vệ thiên nhiên ?
Học và trả lời câu hỏi Sách giáo khoa.
Tìm hiểu cỏc bi?n phỏp bảo vệ hệ sinh thái : rừng, biển, hệ sinh thái nông nghiệp.
Chu?n b? n?i dung cỏc b?ng 60.2 v 60.3
Tìm hiểu về Luật bảo vệ môi trường (Bi 61)
DẶN DÒ
CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
ĐÃ THAM DỰ
TIẾT HỌC NÀY
 
Gửi ý kiến