Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Kiểm tra tiểu học AUGUST 2019

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hải Linh
Ngày gửi: 15h:03' 27-01-2019
Dung lượng: 765.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 1 người (Hồng Thị Hà)WORKSHOP
TESTING AND ASSESSMENT OF ENGLISH
FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS

August, 2017

Nguyen Quoc Tuan (MEd/MA)
Hanoi Education Investment & Development Joint Stock Company (HEID) - Vietnam Education Publishing House (VEPH)
TOPIC ONE: OVERVIEW
I. KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

(Source:https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-01-2014-TT-BGDDT Khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-Viet-Nam-220349.aspx)

1. Khung năng lực 6 bậc
Cambridge Level 5
CPE
Cambridge Level 4
CAE
Cambridge Level 2
PET
Cambridge Level 1
KET
Cambridge
Main Suite
Examinations
Cambridge Level 3
FCE
Young
Learners
English
Tests
2. Mô tả tổng quát cho mỗi bậc (Như mục tiêu thể hiện ở II bên dưới)

3. Mô tả chi tiết các kĩ năng cho từng bậc

Kĩ năng nghe: - Đặc tả chung cho nghe, - nghe hội thoại, - nghe trình bày và hội thoại, - nghe thông báo/hướng dẫn/chỉ dẫn,…

Kĩ năng nói: - Đặc tả chung cho nói độc thoại, - nói độc thoại mô tả kinh nghiệm/lập luận, … - Đặc tả chung cho nói tương tác, - hội thoại, phỏng vấn, - và phát âm và độ lưu loát, chuẩn xác và phù hợp về ngôn ngữ

Kĩ năng đọc: - Đặc tả chung cho đọc, - đọc lấy thông tin, đọc văn bản giao dịch, …

Kĩ năng viết: - Đặc tả chung viết, - viết báo cáo, tiểu luận, - viết thư từ giao dịch, - ghi chép, điền biểu mẫu, - phạm vi từ vựng, độ chính xác về ngữ pháp, độ chính xác về chính tả

4. Tự đánh giá về năng lực ngoại ngữ: Tôi có thể….
II. MỤC TIÊU THỂ HIỆN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC

Về tổng thể, sau khi học xong tiếng Anh ở tiểu học, học sinh có thể đạt được trình độ tiếng Anh Bậc 1 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Cụ thể là:

“Có thể hiểu, sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật; các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể. Có thể tự giới thiệu bản thân và người khác; có thể trả lời những thông tin về bản thân như nơi sinh sống, người thân/bạn bè v.v… Có thể giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ.”
III. MỤC TIÊU TỪNG LỚP (VÍ DỤ)

Hết lớp 3, học sinh có khả năng:
IV. FRAMEWORK FOR TESTING: 4 skills & 4 domains/themes

I. AREAS OF TESTS

Proficiency test
Evaluate level of language proficiency
Place students into right class
Done by school director
Diagnostic test
Check student’s strenght or weakness
Figure out which area students need to improve or excelling in
Doner by teachers
Achievement test
Evaluate how well students can perform within a unit/program
Readjust learning/teaching
Done at the end of unit/ theme/ term
TOPIC TWO: TESTING AND ASSESSMENTII. TYPES OF TESTS

1. Descriptive and objective test (tự luận & khách quan)

Subjective testing
Giving an answer to a question/ a statement, description, report that is based on / influenced by personal opinion, understanding, experience
Unfair
Testing speaking and writing

Objective testing
Giving an answer to a question/making a decision that is based on facts (only one correct answer) rather than personal understanding, feelings or beliefs
Fair
Testing listening, reading
III. STRUCTURE OF TESTS

1. LISTENING
2. READING
3. WRITING
4. SPEAKING
Source: Hướng dẫn ra đề kiểm tra định kì môn tiếng Anh cấp tiểu học theo Thông tư 22 (https://vndoc.com/huong-dan-ra-de-kiem-tra-dinh-ki-mon-tieng-anh-cap-tieu-hoc-theo-thong-tu-22)
Topic three: examples of tests

Testing online - Achievement test (HEID)

Test for Level 1/6 - Proficiency test (Phụ lục)

Email: tuannt@heid.vn
 
Gửi ý kiến