Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 15. Làm đất và bón phân lót

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Ngọc Vững
Ngày gửi: 22h:50' 30-11-2015
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 283
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ
Môn: Công Nghệ 7
Lớp: 7A
Trường THCS Kim Sơn
GV: Luu Ng?c V?ng
Ruộng đã được cày
Ruộng chưa được cày
Hy nh?n xt tình hình c? d?i, tình tr?ng d?t, kh? nang gi? nu?c v ch?t dinh du?ng, tình tr?ng su b?nh t?n t?i trn d?t ?
Hãy quan sát 2 thửa ruộng sau:
Tiết 15: LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT
Ít
Nhiều
Cứng
Tốt
Kém
Nhiều
Ít
Thửa ruộng được
cày bừa
Tơi xốp
Làm đất nhằm mục đích gì?
- Làm cho đất tơi xốp, thoáng khí.
- Tăng khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng.
- Diệt trừ cỏ dại và mầm mống sâu bệnh.
I. LM D?T NH?M M?C DCH Gè ?
Theo em n?u gieo,tr?ng cy trn 2 th?a ru?ng dĩ thì nang su?t th?a no s? cao hon?
3
4
2
1
Cày đất
Bừa đất
Đập đất
Lên luống
THẢO LUẬN NHÓM 2 BÀN TRONG: 5 phút
Nhóm 1: Nêu tác dụng và yêu cầu kĩ thuật
của công việc cày đất?
Nhóm 2: Nêu tác dụng và yêu cầu kĩ thuật
của công việc bừa đất?

Nhóm 3: Nêu tác dụng và yêu cầu kĩ thuật
của công việc đập đất?
Nhóm 4: Nêu tác dụng và yêu cầu kĩ thuật
của công việc lên luống?

Làm đất tơi xốp, thoáng
khí, vùi lấp cỏ dại
Có độ sâu trung bình từ 20 – 30 cm
Độ sâu của cày đất phụ thuộc
vào yếu tố nào?
Trả lời: Phụ thuộc vào loại đất, loại cây
Không cày sâu
Cày sâu dần
Cày sâu dần
Cày sâu
Đất cát
Đất bạc
màu
Đất sét
Đất thịt
Độ ẩm thích hợp cho làm đất
là 60%
Cây rau
Cày nông
Cày sâu
Cây ăn
quả
Cây lương
thực
Cày nông
Bừa và đập đất có tác dụng gì?
Trung bình có độ sâu:
từ 20-30 cm
Làm đất tơi xốp, thoáng
khí, vùi lấp cỏ dại
Bừa nhiều lần
Làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại,
trộn đều phân và san phẳng
mặt ruộng

Đập nhiều lần
Làm nhỏ đất
Em hãy cho biết tiến hành cày, bừa đất bằng công cụ gì?
Dụng cụ cày đất
Dụng cụ bừa đất
Độ sâu trung bình
từ 20-30 cm
Làm đất tơi xốp, thoáng
khí, vùi lấp cỏ dại
Bừa nhiều lần
Làm nhỏ đất, trộn đều
phân, san phẳng mặt
ruộng, thu gom cỏ dại

Đập nhiều lần
Làm nhỏ đất
Thẳng, phẳng, có rãnh
thoát nước, hướng luống,
kích thước,độ cao luống
phù hợp
Dễ chăm sóc, chống ngập
úng , tạo tầng đất dày cho
cây sinh trưởng, phát triển
Lên luống được xác định theo quy trình nào?
Trả lời: - Xác định hướng luống
- Xác định kích thước luống
- Đánh rãnh, kéo đất, tạo luống
- Làm phẳng mặt luống
? Khi lên luống cần chú ý điều gì ?
* Chú ý: Khi xác định hướng luống, kích thước, độ cao

của luống phải tùy
Loại cây
Địa hình
Khi lên luống cần chú ý hướng luống, kích thước và độ cao của luống.
Khoai lang
Lúa
Cải sú
Khoai t ây
D?u ph?ng (l?c)
Rau c?i
Trong những cây trồng trên, cây nào cần được lên luống?
Khoai lang
D?u ph?ng(l?c)
? Những cây trồng trên, cây nào lên luống cao, cây nào lên luống thấp ?
Cây cần lên luống cao: Khoai lang, khoai tây, đậu phộng
Cây cần lên luống thấp: Rau cải, cải sú
Rau c?i
L úa
C ải s ú
Khoai t ây
III. Bún phõn lút
? Kể tên các loại phân thường được sử dụng để bón lót ?
Trả lời: phân hữu cơ và phân lân .
Phân hữu cơ
Đất trồng lúa người ta bón lót thế nào ?
Bĩn vi tru?c khi cy b?a.
Đất chuẩn bị trồng lúa
Đất trồng hoa màu người ta bón lót thế nào ?
Bón theo hàng hay theo hốc cây.
Đất chuẩn bị trồng hoa màu
Tại sao sau khi bón phân phải vùi phân xuống đất ngay?
Trả lời: +Để phân không bị mất chất dinh dưỡng.
+Tránh làm ô nhiễm môi trường
+ Tạo điều kiện cho vi sinh vật hoạt động phân giải những chất dinh dưỡng khó tan thành dễ tan
THI CHỌN SAO MAY MẮN
1
2
3
4
Câu 1: Làm đất có tác dụng:
a. Làm cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng
b. Diệt cỏ dại và mầm mống sâu bệnh.
c. Làm cho đất tơi xốp bằng phẳng, diệt mầm mống sâu bệnh.
d. Cả a,b

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng nhất
Cày đất là:
Xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu 20 – 30 cm
Xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu 30 – 40 cm
Xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu 40 – 50 cm


Câu 3: Mục đích của việc bón phân lót :
A.Làm cho đất tơi xốp thoáng khí và vùi lấp cỏ dại.
B.Làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại.
C.Dễ chăm sóc, chống ngập úng và tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng và phát triển.
D.Làm tăng độ phì nhiêu của đất  tăng năng suất cây trồng.
Câu4: Sắp xếp lại các quy trình cho công việc lên luống:
A- Đánh rãnh, kéo đất tạo luống.
B- Xác định kích thước luống.
C- Làm phẳng mặt luống.
D- Xác định hướng luống.
D=>B=>A=>C A=>B=>C=>D
C=>B=>D=>A B=>C=>A=>D
H ướng dẫn về nhà
+ Học bài 15
+ Xem trước bài 16:Gieo trồng cây công nghiệp
Bài học kết thúc
Chân thành cảm ơn quý thầy cô
và các em!
THI CHỌN SAO MAY MẮN ĐẾN ĐÂY XIN KẾT THÚC
 
Gửi ý kiến