Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Công nghệ > Công nghệ 7 >


Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Một số tính chất chính của đất trồng (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Thực hành: Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản (vẽ tay) (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Thực hành: Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 6. Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Tác dụng của phân bón trong trồng trọt (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Thực hành: Nhận biết một số loại phân hóa học thông thường (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Sản xuất và bảo quản giống cây trồng (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng (164 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Làm đất và bón phân lót (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Thực hành: Xử lí hạt giống bằng nước ấm (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 18. Thực hành: Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Luân canh, xen canh, tăng vụ (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Làm đất gieo ươm cây rừng (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Ppt

 • Bài 24. Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Thực hành: Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 26. Trồng cây rừng (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Chăm sóc rừng sau khi trồng (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Khai thác rừng (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Bảo vệ và khoanh nuôi rừng (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Giống vật nuôi (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Nhân giống vật nuôi (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Thực hành: Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Thực hành: Nhận biết một số giống lợn (heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Thức ăn vật nuôi (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Sản xuất thức ăn vật nuôi (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Thực hành: Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Phòng, trị bệnh cho vật nuôi (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Thực hành: Nhận biết một số loài vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu Cát Xơn phòng bệnh cho gà (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Môi trường nuôi thủy sản (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Thực hành: Xác định nhiệt độ, độ trong và độ pH của nước nuôi thủy sản (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Thức ăn của động vật thủy sản (tôm, cá) (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Thực hành: Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thủy sản (tôm, cá) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. Chăm sóc, quản lí và phòng, trị bệnh cho động vật thủy sản (tôm, cá) (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 55. Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 56. Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài Ôn tập (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0