Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 15. Làm đất và bón phân lót

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hán Hải Anh
Ngày gửi: 16h:30' 30-06-2016
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 437
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG II
QUY TRÌNH SẢN XUẤT
VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT
Bài 15: LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT
I. Làm đất nhằm mục đích gì ?
Ruộng đã được cày bừa
Ruộng chưa được cày bừa
? Hãy nhận xét về tình hình cỏ dại, tình trạng đất, sâu bệnh tồn tại trên 2 thửa ruộng trên?
Thửa ruộng đã cày bừa: cỏ dại không phát triển, đất tơi xốp, sâu bệnh không tồn tại…
Thửa ruộng chưa cày bừa: ngược lại.
I. Làm đất nhằm mục đích gì ?
? Theo em đất như thế nào cây trồng mới sinh trưởng, phát triển tốt?
Đất phải cung cấp đủ nước, dinh dưỡng và không khí.
? Vì sao sau khi thu hoạch, trước khi trồng cây khác người ta lại phải làm đất?
Làmcho đất tơi, xốp->có đủ ôxy cung cấp cho cây.
Tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng->cung cấp cho cây.
Diệt trừ cỏ dại, mầm sâu bệnh hại cây.
I. Làm đất nhằm mục đích gì ?
 Làm đất là khâu kĩ thuật quan trọng có tác dụng làm cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng, đồng thời còn diệt cỏ dại và mầm mống sâu bệnh, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt.
II. Các công việc làm đất
II. Các công việc làm đất
1. Cày đất:
Hãy chọn đáp án đúng.
Theo em cày đất là :.
Đ
S
S
B. Xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ 30-40cm.
C. Xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ 20-30cm.
A. Xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ 20-30cm.
II. Các công việc làm đất
1. Cày đất:
? Cày đất có tác dụng gì?
Làm cho đất tơi xốp, thoáng khí và vùi lấp cỏ dại.
II. Các công việc làm đất
1. Cày đất:
? Theo em độ cày sâu phụ thuộc vào yếu tố nào?
Phụ thuộc vào loại đất, loại cây: đất cát không cày sâu; đất bạc màu, đất sét, đất trồng cây ăn quả, cây công nghiệp cày sâu.
Ngoài ra độ ẩm cũng rất quan trọng. Độ ẩm thích hợp cho làm đất là 60%.
II. Các công việc làm đất
2. Bừa và đập đất:
? Tác dụng của bừa và đập đất?
Để làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại trong ruộng, trộn đều phân và san phẳng mặt ruộng.
Làm nhỏ đất và san phẳng, ngoài ra cần lưu ý đến yêu cầu bừa nhiều lần cho đất nhỏ và nhuyễn (đất lúa). Nhưng bừa nhiều lần hay ít còn phụ thuộc vào loại đất, loại cây.
II. Các công việc làm đất
? So sánh ưu, nhược điểm giữa phương tiện sản xuất thủ công, và phương tiện cơ giới?
Việc dùng máy cày giúp ta cày sâu, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm sức người nhưng giá thành cao.
II. Các công việc làm đất
3. Lên luống:
? Tại sao phải lên luống?
Để dễ chăm sóc, chống ngập úng và tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển.
? Quy trình của việc lên luống?
Xác định hướng luống.
Xác định kích thước luống.
Đánh rãnh, kéo đất tạo luống.
Làm phẳng mặt luống.
Việc lên luống được tiến hành theo quy trình sau:
II. Các công việc làm đất
3. Lên luống:
? Em hãy cho biết lên luống thường áp dụng cho loại cây trồng nào?
Cây ngô, khoai, rau, đỗ, đậu…
Cần lưu ý đến kĩ thuật lên luống, luống cao hay thấp còn tuỳ thuộc vào loại đất, loại cây:
Đất cao lên luống thấp
Đất trũng lên luống cao
Khoai lang lên luống cao nhưng rau, đỗ lên luống thâp hơn.
II. Các công việc làm đất
3. Lên luống:
Chú ý: Khi xác định hướng luống, kích thước, độ cao của luống phải tuỳ địa hình và tuỳ loại cây
? Loại đất nào cần đập và lên luống?
Đất thịt, trồng màu
III.Bón phân lót
? Tác dụng của phân bón?
Chủ yếu là phân hữu cơ và phân lân. Có thể bón phân hữu cơ chưa hoai.
? Các loại phân thường được sử dụng để bón lót là loại nào?
Làm tăng độ phì nhiêu của đất, làm tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản.
? Quy trình bón phân lót?
III. Bón phân lót
Rải phân lên mặt ruộng hay theo hàng, theo hốc cây.
Cày, bừa hay lấp đất để vùi phân xuống dưới.
Sử dụng phân hữu cơ hoặc phân lân để bón lót theo quy trình sau:
? Đất trồng lúa người ta bón lót thế nào? Dùng loại phân gì?
Bón vãi trước khi bừa, dùng phân chuồng.
? Đất trồng rau, màu bón phân lót thế nào? Dùng loại phân gì?
Bón theo hốc hay theo hàng, dùng phân chuồng trộn với lân.
? Tại sao sau khi bón phân phải vùi phân xuống dưới đất ngày?
Để không cho chất dinh dưỡng trong phân mất đi, đồng thời tạo điều kiện cho phân tiếp tục hoai mục
Khoai lang
Lúa
Cải sú
Khoai tây
Rau cần tây
? Những cây trồng trên, cây nào cần được lên luống?
Câu 1: Ghép các câu ghi số từ I đến IV với các câu ghi từ 1 đến 4 cho phù hợp:
Mục đích làm đất
Cày đất
Bừa đất
Lên luống
Làm đất nhỏ và thu gom cỏ dại.
Dễ thoát nước, dễ chăm sóc
Lật đất sâu lên bề mặt
Làm đất tơi xốp, diệt cỏ dại và mầm sâu bệnh, tạo điều kiện cây trồng phát triển.
Câu 2
Hãy chọn đáp án đúng.
Phân bón lót thường sử dụng là :.
S
S
Đ
B. Phân kali, phân hữu cơ
C. Phân lân, phân hữu cơ.
A. Phân lân, phân đạm.
D. Phân đạm, phân hữu cơ.
S
Về nhà
Học bài.
Trả lời 3 câu hỏi trong SGK.
Chuẩn bị bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp
HOAN Hô, ĐúNG RồI
SAI RồI! SUY NGHĩ LạI NHé
 
Gửi ý kiến