Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 15. Làm đất và bón phân lót

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Sa Kin (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:30' 05-10-2014
Dung lượng: 6.1 MB
Số lượt tải: 404
Số lượt thích: 0 người
1
Kính chào quý thầy,cô giáo
Chào các em
Giáo viên thực hiện: Phạm Sa Kin.
Website: http://sakin402.violet.vn/
2
Chương 2
QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT
BÀI 15: LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT
II. Các công việc làm đất
I. Làm đất nhằm mục đích gì
III. Bón phân lót:
IV. Thời vụ gieo trồng
V. Kiểm tra và xử lí hạt giống
VI. Phương pháp gieo trồng:
BÀI 16: GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP
Tiết 12
3
I. Làm đất nhằm mục đích gì ?
Giúp cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng, đồng thời còn diệt trừ cỏ dại và mầm mống sâu bệnh, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt
4
Bài tập: Qua những tìm hiểu trên hãy điền những từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống để thể hiện mục đích của làm đất
Làm đất giúp cho đất ……………. tăng khả năng …… ………… và chất dinh dưỡng, đồng thời diệt trừ………
…… và mầm mống …………….. tạo điều kiện cho cây ……………………… và phát triển tốt
tơi xốp
giữ
cỏ
sâu bệnh
sinh trưởng
nước
dại
5
II. Các công việc làm đất
1. Cày đất
Là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ 20 – 30 cm
Làm cho đất tơi xốp, thoáng khí và vùi lấp cỏ dại
BÀI 15: LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT
BÀI 16: GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP
Làm đất gồm những công việc nào ?
Tiết 12
6
Quan sát hình ảnh cày đất
Những dụng cụ và phương tiện thường dùng để cày đất ?
Phương tiện thủ công
Phương tiện cơ gới
7
Quan sát hình ảnh cày đất chú ý mặt của đất sau khi cày ?
Toàn bộ bề mặt trên của đất bị úp sâu xuống dưới đất có tác dụng gì ?
8
Quan sát hình ảnh bừa đất
Sau khi bừa, bề mặt ruộng, cỏ và phân như thế nào ? Dụng cụ bừa đất có đặc điểm gì ?
Vậy, bừa đất có tác dụng gì ?
9
Bề mặt đất sau công đoạn này như thế nào ?
10
II. Các công việc làm đất
1. Cày đất
Là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ 20 – 30 cm
Làm cho đất tơi xốp, thoáng khí và vùi lấp cỏ dại
2. Bừa và đập đất
Làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại trong ruộng, trộn đều phân và san phẳng mặt ruộng
BÀI 15: LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT
BÀI 16: GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP
Tiết 12
11
Hãy kể các loại cây cần được lên luống ?
Theo em: Vì sao các loại cây trồng này cần phải được lên luống ?
Vậy, lên luống có tác dụng gì ? Lên luống được tiến hành như thế nào?
12
Hãy sắp xếp các công đoạn sau thành một quy trình lên luống:
A. Làm phẳng mặt luống
B. Xác định kích thước luống
C. Xác định hướng luống
D. Đánh rãnh, kéo đất tạo luống
13
A. Xác định hướng luống
B. Xác định kích thước luống
C. Đánh rãnh, kéo đất tạo luống
D. Làm phẳng mặt luống
14
Theo em, những cây trồng trên, cây nào cần được lên luống ? Giải thích vì sao cần phải lên luống ?
Khoai tây
Rau cần tây
Cải sú
Khoai lang
Cải
Lúa
15
II. Các công việc làm đất
1. Cày đất
Là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ 20 – 30 cm
- Làm cho đất tơi xốp, thoáng khí và vùi lấp cỏ dại
2. Bừa và đập đất
Làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại trong ruộng, trộn đều phân và san phẳng mặt ruộng.
3. Lên luống :
Lên luống thẳng, phẳng trên mặt, có rãnh thoát nước, hướng luống phù hợp với cây trồng.
- Lên luống để dễ chăm sóc, chống ngập úng và tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng và phát triển.

16
Quan sát 2 hình ảnh bón phân cho biết khác nhau ở điểm nào ?
Bón phân trước khi trồng
Bón phân sau khi trồng
III. Bón phân lót:
17
Phân nào được dùng để bón lót ? Chúng có đặc điểm gì ?
Nêu cách bón lót (ruộng trồng lúa, ruộng trồng hoa màu) mà em biết ? Bón loại phân gì ?
18
Hãy nêu quy trình bón phân lót ?
III. BÓN PHÂN LÓT
Rải phân lên mặt ruộng hay theo hàng, theo hốc cây.
Cày, bừa hay lấp đất để vùi phân xuống dưới.
? Đất trồng lúa người ta bón lót thế nào? Dùng loại phân gì?
Bón vãi trước khi bừa, dùng phân chuồng.
? Đất trồng rau, màu bón phân lót thế nào? Dùng loại phân gì?
Bón theo hốc hay theo hàng, dùng phân chuồng trộn với lân.
? Tại sao sau khi bón phân phải vùi phân xuống dưới đất ngày?
Để không cho chất dinh dưỡng trong phân mất đi, đồng thời tạo điều kiện cho phân tiếp tục hoai mục
Quy trình bón phân lót:
19
Căn cứ vào yếu tố nào để xác định thời gian gieo trồng cho cây ?
Khí hậu
Loại cây trồng
Tình hình phát sinh sâu bệnh
Trong các yếu tố đó, yếu tố nào có tác dụng quyết định nhất đến thời vụ, vì sao ?
IV. Thời vụ gieo trồng
1. Căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng
BÀI 15: LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT
BÀI 16: GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP
Tiết 12
20
IV. Thời vụ gieo trồng
2. Các vụ gieo trồng
1. Căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng
BÀI 15: LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT
BÀI 16: GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP
Hoạt động nhóm.Thời gian 02 phút
Hình thức: Hai bàn 1 nhóm
Điền thông tin vào chỗ trống trong bảng sau
Từ tháng 9 đến tháng 4, 5 năm sau
Từ tháng 4 đến tháng 7
Từ tháng 6 đến tháng 11
Tiết 12
21
IV. Thời vụ gieo trồng
BÀI 15: LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT
BÀI 16: GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP
Từ tháng 9 đến tháng 11
Từ tháng 2 đến tháng 3
Từ tháng 12 đến tháng 1 năm sau
Từ tháng 8 đến tháng 9 hoặc từ tháng 1 đến tháng 2
2. Các vụ gieo trồng
Hoạt động nhóm.Thời gian 02 phút
Hình thức: Hai bàn 1 nhóm
Điền thông tin vào chỗ trống trong bảng sau
Tiết 12
22
BÀI 15: LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT
BÀI 16: GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP
Theo em hạt giống đem gieo phải đảm bảo các tiêu chí nào sau đây:
1. Tỉ lệ nảy mầm cao.
2. Không có sâu, bệnh.
3. Độ ẩm thấp.
4. Không lẫn giống khác và hạt cỏ dại.
5. Sức nảy mầm mạnh.
6. Kích thước hạt to.
V. Kiểm tra và xử lý hạt giống
1. Mục đích kiểm tra hạt giống
Tiết 12
23
BÀI 15: LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT
BÀI 16: GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP
V. Kiểm tra và xử lý hạt giống
1. Mục đích kiểm tra hạt giống
Công việc đó có tác dụng gì ?
- Kích thích hạt nảy mầm nhanh
- Diệt sâu, bệnh có ở trong hạt
2. Mục đích và phương pháp xử lí hạt giống
Đối với lúa, đậu, bắp và rau, trước khi đem gieo trồng, ở địa phương bố mẹ bạn thường làm gì ?
Tiết 12
24
Bảng 1: Nhiệt độ và thời gian xử lý một số loại hạt
giống
25
Bảng 2: Loại thuốc và khối lượng thuốc xử lý trên 1 kg hạt.
26
27
Gieo …………
Gieo …………
Gieo …………
vãi
theo hàng
theo hốc
Hình 27. CÁC CÁCH GIEO HẠT
BÀI 15: LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT
BÀI 16: GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP
VI. Phương pháp gieo trồng
Tiết 12
28
Nhanh, ít tốn công
Số lượng hạt nhiều, chăm sóc khó khăn
Tiết kiệm hạt giống, chăm sóc dễ dàng
Tiết kiệm hạt giống, chăm sóc dễ dàng
Tốn nhiều công
Tốn nhiều công
Hoạt động nhóm.Thời gian 02 phút
Hình thức: Hai bàn 1 nhóm
Điền thông tin vào chỗ trống trong bảng sau
BÀI 15: LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT
BÀI 16: GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP
Tiết 12
29
 Quan sát hình 28a và 28b cho biết ngoài phương pháp gieo trồng trên người ta còn trồng bằng phương pháp nào? Em hãy điền vào chỗ trống tên cách trồng dưới các hình tương ứng.
Hình 28a.Trồng bằng …
Hình 28b. Trồng bằng ……………
củ
cành, hom
Ngoài phương pháp gieo trồng trên người ta còn trồng bằng phương pháp mới trồng cây thủy canh
30
31
Chuẩn bị hộp xốp, sơn đen
Khoan lỗ trên nắp hộp
Chuẩn bị rọ để gieo hạt
Gieo 2-3 hạt vào mỗi rọ
Pha dung dịch dinh dưỡng
Đặt nắp hộp lên thùng
32
V?N D?NG KIẾN THỨC
1. Làm đất có tác dụng gì?
Làm cho đất tơi xốp, thoáng khí
Diệt trừ mầm móng sâu bệnh, cải tạo đất
Làm cho đất tơi xốp bằng phẳng, diệt mầm mống sâu bệnh
A và B
2. Độ sâu hợp lí khi cày đất là:
10 - 20cm B. 20 - 30cm
C. 30 - 40cm D. 40 - 50cm
Chọn đáp án đúng nhất:
33
ĐI TÌM Ô CHỮ BÍ MẬT
Ô chữ bí mật gồm 10 chữ cái
Ẩn chứa sau 6 ô chữ là 6 câu hỏi và những gợi ý để tìm ra ô chữ bí mật.
* Luật chơi:
Tìm được ô chữ bí mật khi lật mở được 1 đến 3 ô chữ hàng ngang sẽ được 10 điểm.
Tìm được ô chữ bí mật khi lật mở được 4 ô chữ hàng ngang sẽ được 9 điểm.
Tìm được ô chữ bí mật khi lật mở được 5 ô chữ hàng ngang sẽ được 8 điểm.
Tìm được ô chữ bí mật khi lật mở được 6 ô chữ hàng ngang sẽ được 1 tràng pháo tay của cả lớp.
34
ĐI TÌM Ô CHỮ BÍ MẬT
1
2
3
4
5
6
So với các vùng miền trong nước, Miền Bắc có thêm vụ nào?
Ở địa phương em, cây cải bắp được gieo trồng bằng phương pháp nào?
Yếu tố nào có tính quyết định nhất đến thời vụ gieo trồng?
Khoảng thời gian nhất định để gieo trồng một loại cây nào đó gọi là gì?
Phương pháp xử lý hạt giống nào được áp dụng phổ biến?
Có mấy phương pháp gieo trồng phổ biến?
35
Công việc về nhà :
Học thuộc bài , trả lời các câu hỏi sau bài học
Tìm hiểu thời vụ gieo trồng ở địa phương
Các phương pháp gieo trồng ở địa phương
Đọc và tìm hiểu bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng
36
36
Hãy truy cập Website: http://sakin402.violet.vn/
Bài học đã
KẾT THÚC
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓