Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương I. §10. Làm tròn số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: violet
Người gửi: Nguyễn Thị Hoa
Ngày gửi: 16h:38' 30-05-2016
Dung lượng: 415.5 KB
Số lượt tải: 229
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Nguyễn Tự Tân
Tổ khoa học tự nhiên
1/ Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân:

2/ Viết số 0,(25) dưới dạng phân số
Kiểm tra
Tiết 15
Làm tròn số để làm gì và làm tròn số như thế nào?
LÀM TRÒN SỐ
Ví dụ1: Làm tròn các số thập phân 4,2 và 4,8 đến hàng đơn vị
1/ Ví dụ:
?1) Điền số thích hợp vào chỗ chấm sau khi đã làm tròn đến hàng đơn vị:
Ví dụ2: Làm tròn các số 84 420; 224 504 đến hàng nghìn
Ví dụ3: Làm tròn số 0,82578 đến hàng phần nghìn (ta còn nói là làm tròn số 0,82578 đến chữ số thập phân thứ ba hoặc chỉ giữ lại ba chữ số thập phân)
2/ Quy ước làm tròn số
Trường hợp1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.
(Làm tròn đến 0,1)
(Làm tròn đến 0,01)
(Làm tròn đơn vị)
(Làm tròn trăm)
Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.
(Làm tròn chục)
(Làm tròn nghìn)
?2a) Làm tròn số 99,3826 đến chữ số thập phân thứ ba
d) Làm tròn số 99,3826 đến hàng đơn vị
b) Làm tròn số 99,3826 đến chữ số thập phân thứ hai
c) Làm tròn số 99,3826 đến chữ số thập phân thứ nhất
e) Làm tròn số 99,3826 đến hàng chục
1/ Trong học kỳ I, Điểm toán của bạn An như sau:
Hệ số 1: 8; 9; 7; 10
Hệ số 2: 9; 8,5; 10
Hệ số 3: 9
Hãy tính điểm trung bình môn toán học kỳ I của bạn An (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)
Sử dụng MTCT fx-500M hoặc fx- 570MS để làm tròn số
(hoặc 2 hoặc 3…)nếu muốn làm tròn đến
1 (hoặc 2,hoặc 3, …) chữ số thập phân
Ví dụ : Làm tròn số 425,3529 đến 0,001
Quy trình ấn:
Kết quả: 425,353
Mode
Mode
Mode

Fix
1
1
Mode
Mode

Fix
1
3
425,3529
=
Quy trình ấn:
2/ Ước lượng kết quả các phép tính:
643.38 b) 495.52 c) 82,36.5,1 d) 6730:48
b) 500.50 = 25000 c) 80.5 = 400 d) 7000:50 = 140
3/ Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị)của biểu thức sau đây bằng hai cách:
Cách 1: Làm tròn các số trước rồi mới thực hiện phép tính;
Cách 2: Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả.

Ví dụ: Tính A = (17,68.5,8): 8,9
4/ Biết .Hỏi khi đó đã làm tròn chữ số nào? x là chữ số nào?
5/ Biết . Hỏi khi đó đã làm tròn chữ số nào?
x là các chữ số nào?
Tròn trăm, x = 5; 6; 7; 8 hoặc 9
Tròn chục, x = 9
Tròn trăm, x = 5; 6; 7; 8 hoặc 9
Tròn nghìn, x = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 hoặc 9
m là khối lượng cơ thể người tính bằng kilôgam,
h là chiều cao tính theo mét ( làm tròn đến 0,1)
Có thể em chưa biết
Hướng dẫn về nhà: Làm bài tập 79SGK, 105SBT
 
Gửi ý kiến