Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 4 . Special education

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Soạn thảo trực tuyến
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tiến Xuân
Ngày gửi: 15h:18' 14-10-2009
Dung lượng: 10.3 MB
Số lượt tải: 60
Số lượt thích: 0 người
Trang bìa
Trang bìa:
WELCOME TO CLASS 10D Warm-up
Warm-up: work in groups
Work in group and decide whether the word " poor " is a noun or an adjective ? 1. He is very poor. 2. She often helps poor people. Unit 4: Unit 4
UNIT 4 : SPECIAL EDUCATION Period 31 : Lesson 7 : Language focus Noun
Noun: Noun
They are old people. They are doing morning exercise noun: noun
The old are doing morning exercise noun2: noun2
They are disabled. They are sitting on their wheelchairs. n2: n2
The disabled are sitting on their wheelchairs. form of noun: form of noun
Form : The + Adjective = Noun eg: The poor The beautiful The rich pracrice: pracrice 1
The word "blind " below is a noun or an adjective ? There are many blind children around the world.
noun
practice 2: practice 2
The word " blind " below is a noun or an adjective ? In special schools for the blind, educational programs have been developed to help them learn how to adjust to new way of life.
noun
practice 3: practice 3
The word " blind " below is a noun or an adjective ? Blind students learn how to read or write in Braille.
adjective
practice 4: practice 4
The word " blind " below is a noun or an adjective ? New technology can even help the blind break through their dark world.
adjective
practice 5:
...................have a lot of experience of life and can deal with most situation.
old
the old
Practice 6: Practice 6
He gets tired of eating the same...........things for breakfast.
the old
old
Structure
lead in 2 : lead in 2
What did you learn yesterday morning ? situation 1: situation 1
The train left at 7.30 a.m They came to the station at 8.00 a.m form of past simple: form of past simple
Form : (+) S + V-ed + O (-) S + didn`t + V + O (?) Did + S + V + O ? example: example
Eg : She watched T.V last night They went to Hanoi yesterday usage: usage
Usage : Dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra rứt điểm tại một thời gian xác định trong quá khứ. Thời điểm được xác định rõ rệt bằng các trạng từ chỉ thời gian : yesterday, lastweek.... situation 2: situation 2
The train had left when they came to the station Form of past perfect: form of past perfect
Form : (+ ) S + had + PII + O (- ) S + hadn`t + PII + O (?) Had + S + PII + O ? Example: Example
- John had gone to the store before he went home. - Jack told us yesterday that he had visited England. Usage: Usage
Usage : Diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Thì QKHT thường được dùng với 3 trạng từ chỉ thời gian: After, before và when. Exercise2: ex2.1
Work in pairs to do part a ( page 51- student book ) ex3: ex3
Work in pairs to do part b ( page 52 - student book ) Ex4: Ex4
Match the sentences in the first colum with the correct one in the second one
When I was young
Hellen Keller was a gifted and patient woman
The guest speaker gave a talk
He had been at this special school before

After he had finished middle school in his town
Homework
Homework: Homework
- Relearn this period -Do Exercises of Unit4 in Workbook
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓