Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 11. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Tuấn
Ngày gửi: 00h:21' 07-04-2019
Dung lượng: 6.2 MB
Số lượt tải: 436
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS CÙ CHÍNH LAN
--------------------------
MễN
Cụng ngh? 9
GV: NGUY?N H?U TU?N
BI 11
L?P D?T DY D?N C?A M?NG DI?N TRONG NH
* Hãy vẽ sơ đồ thực hành của mạch đèn luân phiên?
Câu 1
Câu 2
- Vạch dấu  khoan lỗ bảng điện lắp bảng TBĐ điện  Nối dây mạch điện  kiểm tra.
* Hóy nờu cỏc bu?c m?ch dốn luõn phiờn?
Các đường dây dẫn điện được cố định như thế nào trong mạng điện và có các kiểu đi nào trong thực tế? Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này trong bài học mới:
Các em hãy quan sát 2 hình ảnh sau
Cú m?y cỏch di dõy d?n di?n trong m?ng di?n trong nh ?
L?p d?t ki?u n?i
- L?p d?t ki?u ng?m
BI 11
L?P D?T DY D?N C?A M?NG DI?N TRONG NH
Khi thiết kế và lắp đặt mạch điện trong nhà, việc lựa chọn phương pháp lắp đặt dây dẫn và thiết bị điện tùy theo yêu cầu sử dụng và đặc điểm môi trường của nơi lắp đặt dây dẫn. Lắp đặt mạng điện trong nhà có hai kiểu:
- Lắp đặt nổi
- Lắp đặt ngầm
1/ M?ng di?n l?p d?t ki?u n?i:
Quan sỏt hỡnh ?nh v cho bi?t m?ng di?n l?p d?t ki?u n?i cú d?c di?m gỡ?
BI 11
L?P D?T DY D?N C?A M?NG DI?N TRONG NH
1/ M?ng di?n l?p d?t ki?u n?i:
Dõy d?n du?c l?p d?t n?i trờn cỏc v?t cỏch diờn nhu puli s?, ho?c l?ng trong ?ng b?ng ch?t cỏch di?n.
BI 11
L?P D?T DY D?N C?A M?NG DI?N TRONG NH
1/ M?ng di?n l?p d?t ki?u n?i:
Cỏc v?t cỏch di?n:
Cỏc v?t li?u cỏch di?n c?a m?ng di?n l?p d?t ki?u n?i lm b?ng v?t li?u gỡ?
Tru?c dõy s? d?ng puli s?, hi?n nay thu?ng dựng ?ng nh?a PVC trũn ho?c ch? nh?t.
D?a vo d?c di?m, m?ng di?n l?p d?t ki?u n?i cú nh?ng uu di?m gỡ?
* Uu di?m: D?m b?o yờu c?u mi thu?t, trỏnh du?c nh?ng tỏc h?i x?u c?a mụi tru?ng d?n dõy d?n, d? s?a ch?a.
BI 11
L?P D?T DY D?N C?A M?NG DI?N TRONG NH
1/ M?ng di?n l?p d?t ki?u n?i:
Cỏc v?t cỏch di?n:
- ?ng lu?n dõy PVC
BI 11
L?P D?T DY D?N C?A M?NG DI?N TRONG NH
+ Cỏc ph? ki?n di kốm v?i ?ng g?m cú:
?ng n?i T
- ?ng n?i L
- K?p d? ?ng
- ?ng n?i n?i ti?p
Cỏc ph? ki?n di kốm v?i ?ng cú cụng d?ng gỡ?
1/ M?ng di?n l?p d?t ki?u n?i:
+ Cỏc ph? ki?n di kốm v?i ?ng g?m cú:
- ?ng n?i T: Dựng d? phõn nhỏnh dõy d?n m khụng s? d?ng m?i n?i r?
Cỏc v?t cỏch di?n:
BI 11
L?P D?T DY D?N C?A M?NG DI?N TRONG NH
1/ M?ng di?n l?p d?t ki?u n?i
+ Cỏc ph? ki?n di kốm v?i ?ng g?m cú:
- ?ng n?i L dựng d? n?i 2 ?ng lu?n dõy vuụng gúc v?i nhau
BI 11
L?P D?T DY D?N C?A M?NG DI?N TRONG NH
1/ M?ng di?n l?p d?t ki?u n?i:
+ Cỏc ph? ki?n di kốm v?i ?ng g?m cú :
- ?ng n?i n?i ti?p dựng d? n?i ti?p hai ?ng lu?n dõy v?i nhau
Gfhđjfjfkgjllh;k;
Cỏc v?t cỏch di?n :
BI 11
L?P D?T DY D?N C?A M?NG DI?N TRONG NH
1/ M?ng di?n l?p d?t ki?u n?i
+ Cỏc ph? ki?n di kốm v?i ?ng g?m cú :
- K?p d? ?ng dựng d? c? d?nh ?ng lu?n dõy trờn tu?ng
Cỏc v?t cỏch di?n:
BI 11
L?P D?T DY D?N C?A M?NG DI?N TRONG NH
b) Một số yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi

- Du?ng dõy ph?i song song v?i v?t ki?n trỳc, cao hon m?t d?t 2,5m tr? lờn v cỏch v?t ki?n trỳc khụng nh? hon 10mm
- T?ng ti?t di?n c?a dõy d?n trong ?ng khụng vu?t quỏ 40% ti?t di?n ?ng
- B?ng di?n ph?i cỏch m?t d?t t?i thi?u t? 1,3 - 1,5m
- Khi dõy d?n d?i hu?ng ho?c phõn nhỏnh ph?i tang thờm k?p ?ng
- Khụng lu?n cỏc dõy khỏc c?p di?n ỏp vo chung m?t ?ng
- Du?ng dõy d?n di xuyờn qua tu?ng ho?c tr?n nh ph?i lu?n dõy qua ?ng s?, m?i ?ng ch? du?c lu?n 1 dõy, 2 d?u ?ng s? ph?i nhụ ra kh?i tu?ng 10mm
M?ng di?n trong l?p du?c l?p d?t n?i hay ng?m? Hóy mụ t? cỏch di dõy v l?p d?t cỏc thi?t b? dúng c?t v b?o v? c?a m?ng di?n?
BI 11
L?P D?T DY D?N C?A M?NG DI?N TRONG NH
2/ L?p d?t m?ng di?n ki?u ng?m
Quan sỏt m?ng di?n l?p d?t ki?u ng?m v cho bi?t m?ng di?n l?p d?t ki?u ng?m cú nh?ng d?c di?m gỡ?
BI 11
L?P D?T DY D?N C?A M?NG DI?N TRONG NH
Lắp đặt mạng điện ngầm
2/ L?p d?t m?ng di?n ki?u ng?m
- Dõy d?n du?c d?t trong rónh c?a cỏc k?t c?u xõy d?ng
- D?m b?o du?c v? d?p mi thu?t v trỏnh du?c tỏc d?ng x?u c?a mụi tru?ng d?n dõy d?n
- Khú s?a ch?a khi h?ng húc
BI 11
L?P D?T DY D?N C?A M?NG DI?N TRONG NH
Nờu quy trỡnh l?p d?t m?ng di?n ng?m?
* Quy trỡnh l?p d?t m?ng di?n ng?m
- Đặt dây dẫn và đế âm vào trong tường, trần nhà trước khi hoàn thiện nhà
- Lắp đặt các thiết bị (công tắc, ổ cắm, bóng đèn...) vào các vị trí đã đi dây sau khi hoàn thiện nhà
BI 11
L?P D?T DY D?N C?A M?NG DI?N TRONG NH
BÀI 11 - LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
CỦNG CỐ BÀI HỌC
Bi t?p
Hóy dỏnh d?u (X) vo c?t "l?p d?t n?i" ho?c "l?p d?t ng?m d? kh?ng d?nh cõu th? hi?n d?c di?m c?a ki?u l?p d?t m?ng di?n.
Đặc điểm
Dõy d?n du?c d?t d?c theo tr?n
nhà, cột, dầm, xà.
2. Lắp đặt dây dẫn thường phải
TiÕn hµnh tr­íc khi ®æ bª t«ng
3. Dõy d?n du?c d?t tr?c ti?p
trờn rónh tu?ng, tr?n nh.
4. Dõy d?n du?c l?ng trong cỏc ?ng nh?a cỏch cỏch di?n.
L?p d?t n?i
L. D ng?m
X
X
X
X
Hãy so sánh ưu nhược điểm của 2 kiểu đi dây ?
M?ng di?n l?p d?t ki?u n?i.
M?ng di?n l?p d?t ki?u ng?m
Dõy d?n du?c l?p d?t n?i trờn cỏc v?t cỏch di?n d?t d?c theo tr?n nh, c?t, d?m, x...
Cỏc v?t cỏch di?n: puli s?, mỏng g?, ?ng cỏch di?n v ph? ki?n phự h?p.
Trỏnh du?c tỏc d?ng x?u c?a mụi tru?ng d?n dõy d?n v d? s?a ch?a.
* Dõy d?n d?t trong cỏc rónh cỏc k?t cõu xõy d?ng...
* Vi?c l?a ch?n cỏch d?t dõy ph?i phự h?p v?i mụi tru?ng, yờu c?u s? d?ng v d?m b?o an ton di?n.
* D?m b?o du?c yờu c?u v? m?t mi thu?t, trỏnh du?c tỏc d?ng x?u c?a mụi tru?ng d?n dõy d?n diờn nhung khú s?a ch?a.
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi
 
Gửi ý kiến