Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 01. Leisure Activities. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Huu Hung
Ngày gửi: 19h:31' 12-05-2018
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 80
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
Class 7B
Friday, October 3rd , 2014
UNIT 4: AT SCHOOL
PERIOD 21: SCHEDULES ( 1,2,3)
1. Listen and repeat:
*/ Giờ chẵn:
It’s seven o’clock
It’s + giờ +o’clock
It’s four fifteen.
It’s a quarter past four.
*/ Giờ hơn:
- It’s + giờ + phút
- It’s + phút + past + giờ
+ A quarter = 15 phút
It’s eight thirty.
It’s half past eight.
*/ Giờ rưỡi:
+ half = 30 phút
- It’s + half past + giờ
It’s nine forty.
It’s It’s twenty to ten.
*/ Giờ kém:
- It’s + giờ + phút
- It’s + phút + to + giờ
1. Listen and repeat:
It`s seven o`clock
It`s four fifteen
It`s a quarter past four
It`s five twenty-five
It`s twenty-five past five
It`s eight thirty
It`s half past eight
It`s nine forty
It`s twenty to ten
It`s one forty-five
It`s a quarter to two
Friday, October 3rd , 2014
UNIT 4: AT SCHOOL
PERIOD 21: SCHEDULES ( 1,2,3)
1. Listen and repeat:
*/ Giờ chẵn:
It’s + giờ +o’clock
*/ Giờ hơn:
- It’s + giờ + phút
- It’s + phút + past + giờ
+ A quarter = 15 phút
*/ Giờ rưỡi:
+ half = 30 phút
- It’s + half past + giờ
*/ Giờ kém:
- It’s + giờ + phút
- It’s + phút + to + giờ
Practice :
What time is it?
It’s …………
d)
a)
c)
b)
Friday, October 3rd , 2014
UNIT 4: AT SCHOOL
PERIOD 21: SCHEDULES ( 1,2,3)
1. Listen and repeat:
*/ Giờ chẵn:
It’s + giờ +o’clock
*/ Giờ hơn:
- It’s + giờ + phút
- It’s + phút + past + giờ
+ A quarter = 15 phút
*/ Giờ rưỡi:
+ half = 30 phút
- It’s + half past + giờ
*/ Giờ kém:
- It’s + giờ + phút
- It’s + phút + to + giờ
Practice :
What time is it?
It’s …………
2. Answer about you:
2. Answer about you:
What time do you get up ?
I get up at six o`clock
E.g:
a) What time do you get up ?
b) What time do classes start ?
c) What time do they finish ?
d) What time do you have lunch ?
e) What time do you go to bed ?
- I get up at ………….
- They start at ……………
- They finish at ……………
- I have lunch at ……………
- I go to bed at…………
2- Answer about you
Friday, October 3rd , 2014
UNIT 4: AT SCHOOL
PERIOD 21: SCHEDULES ( 1,2,3)
1. Listen and repeat:
*/ Giờ chẵn:
It’s + giờ +o’clock
*/ Giờ hơn:
- It’s + giờ + phút
- It’s + phút + past + giờ
+ A quarter = 15 phút
*/ Giờ rưỡi:
+ half = 30 phút
- It’s + half past + giờ
*/ Giờ kém:
- It’s + giờ + phút
- It’s + phút + to + giờ
Practice :
What time is it?
It’s …………
2. Answer about you:
3. Listen and write. Complete the schedule:
Fill the subjects in the pictures
Physics
Geograhpy
English
Music
Math
Physical Education
Literature
History
3. Listen and write. Complete the schedule:


Math
English
Music
History
Physics
Friday
Saturday
7.00
8.40
10.30
Geography
Physics
Physical
Education
2.40
English
4.30
7.50
9.40
1.00
3.40
Math
English
Music
Physics
History
Friday, October 3rd , 2014
UNIT 4: AT SCHOOL
PERIOD 21: SCHEDULES ( 1,2,3)
1. Listen and repeat:
*/ Giờ chẵn:
It’s + giờ +o’clock
*/ Giờ hơn:
- It’s + giờ + phút
- It’s + phút + past + giờ
+ A quarter = 15 phút
*/ Giờ rưỡi:
+ half = 30 phút
- It’s + half past + giờ
*/ Giờ kém:
- It’s + giờ + phút
- It’s + phút + to + giờ
Practice :
What time is it?
It’s …………
2. Answer about you:
3. Listen and write. Complete the schedule:
*/ Homework:
- Answer A2 again and write in your exercise book.
Learn by heart some subjects.
Prepare Section A4-5.


Em hãy ghép những cụm từ và chữ số tương ứng ở 3 cột A,B,C.
A
a- 1.20
b- 4.15
c- 8.30
d- 9.45
e- 10.50
B
It’s eight thirty.
It’s one twenty.
It’s nine forty five.
It’s four fifteen.
It’s ten fifty.
C
a quarter past four.
ten to eleven.
twenty past one.
half past eight.
a quarter to ten.
Goodbye. See you again
Thanks for listening!
 
Gửi ý kiến