Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 12. Let s eat

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thanh Xuân
Ngày gửi: 08h:36' 14-02-2012
Dung lượng: 4.8 MB
Số lượt tải: 897
Số lượt thích: 0 người
Mac DInh Chi secondary school
Welcome
Period 76-Unit 12 Let`s eat
Lesson 4 - B1
True/ false prediction
Listen. Then practice with a partner
Doctor: What’s the matter, Ba?
Ba: I feel terrible. I have an awful stomachache.
Doctor: It must be something you ate. Are your Mom and Dad OK?
Ba: Yes. They are fine.
Doctor: What did you ate last night?
Ba: We ate fish, rice and soup. I also ate spinach, but Mom and Dad didn’t.
Doctor : So it was probably the spinach. Did your Mom wash it well?
Ba: She didn’t wash it. I did.
Doctor: Spinach is very good for you, but you must wash it carefully. Vegetables often have dirt from the farm on them. That dirt can make you sick. I’ll give you some medicine to make you feel better.
Ba: Thanks, doctor.


Listen. Then practice with a partner
Doctor: What’s the matter, Ba?
Ba: I feel terrible. I have an awful stomachache.
Doctor: It must be something you ate. Are your Mom and Dad OK?
Ba: Yes. They are fine.
Doctor: What did you ate last night?
Ba: We ate fish, rice and soup. I also ate spinach, but Mom and Dad didn’t.
Doctor : So it was probably the spinach. Did your Mom wash it well?
Ba: She didn’t wash it. I did.
Doctor: Spinach is very good for you, but you must wash it carefully. Vegetables often have dirt from the farm on them. That dirt can make you sick. I’ll give you some medicine to make you feel better.
Ba: Thanks, doctor.


True/ false prediction
F
T
T
F
T
F

a/ What did Ba eat last night?
b/ Who washed the spinach ?
c/ Why did Ba go to the doctor?
d/ What made him sick ?
e/ Is spinach very good for Ba’s health ?

Answer the questions

1
2
3
4
5
6
8
7
Lucky numbers

a/ What did Ba eat last night?


He ate fish, rice, soup and spinach.


Ba did.
b/ Who washed the spinach ?Because he had an awful stomachache.
c/ Why did Ba go to the doctor?

d/ What made him sick ?


The dirt on vegetables made him sick.

e/ Is spinach very good for Ba’s health ?


Yes, it is.
Lucky number
Lucky number
Lucky number
Now complete the story
Ba went to the…(1)….….…. because he was …(2)………… . The doctor …(3)…..…… Ba some questions. Ba said he...(4)………. some …(5)…….….… last night. The doctor said he must …(6)………. the spinach …(7)………. . … …..(8)……… can be dirty. The dirt can...(9)……….. people sick. …(10)…..……..gave Ba some …(11) ….………. ..to make him feel better.
doctor’s
sick
asked
ate
wash
carefully
It
She
spinach
medicine
make

Learn new words by heart.
Retell the story.
- Do exercise B1 page 76 in workbook.
Homework
xin chân thành cám ơn
 
Gửi ý kiến