Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 4. Lí cây xanh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Triến
Ngày gửi: 21h:47' 18-08-2018
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỰT TÂN
ÂM NHẠC 1
-Tiết học trước các em đã được học bài hát gì?
Mời bạn vui múa ca
KIỂM TRA BÀI CŨ
Chim ca líu lo . Hoa như đón chào.
Bầu trời xanh . Nước long lanh
La la lá la.Là là la là .
Mời bạn cùng vui múa vui ca.
Thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2017
Âm nhạc
ÔN TẬP BÀI HÁT: MỜI BẠN VUI MÚA CA
TRÒ CHƠI: THEO BÀI ĐỒNG DAO “NGỰA ÔNG ĐÃ VỀ”
Tiết 4:
1, Ôn bài hát : Mời bạn vui múa ca
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
Chim ca líu lo .Hoa như đón chào.
Thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2017
Âm nhạc
ÔN TẬP BÀI HÁT: MỜI BẠN VUI MÚA CA
TRÒ CHƠI: THEO BÀI ĐỒNG DAO “ NGỰA ÔNG ĐÃ VỀ”
Tiết 4:
Bầu trời xanh .Nước long lanh
La la lá la.Là là la là .
Mời bạn cùng vui múa vui ca.
1, Ôn bài hát : Mời bạn vui múa ca
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
Chim ca líu lo .Hoa như đón chào.
Bầu trời xanh .Nước long lanh
La la lá la.Là là la là .
Mời bạn cùng vui múa vui ca.
Âm nhạc
ÔN TẬP BÀI HÁT: MỜI BẠN VUI MÚA CA
TRÒ CHƠI: THEO BÀI ĐỒNG DAO “NGỰA ÔNG ĐÃ VỀ”
Tiết 4:
Mời bạn vui múa ca
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
Thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2017
Hát kết hợp múa phụ họa
Âm nhạc
ÔN TẬP BÀI HÁT: MỜI BẠN VUI MÚA CA
TRÒ CHƠI: THEO BÀI ĐỒNG DAO “NGỰA ÔNG ĐÃ VỀ”
Tiết 4:
Thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2017
Chim ca líu lo .Hoa như đón chào.
Âm nhạc
ÔN TẬP BÀI HÁT: MỜI BẠN VUI MÚA CA
TRÒ CHƠI: THEO BÀI ĐỒNG DAO “ NGỰA ÔNG ĐÃ VỀ”
Tiết 4:
Bầu trời xanh .Nước long lanh
La la lá la.Là là la là .
Mời bạn cùng vui múa vui ca.
Thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2017
1, Ôn bài hát : Mời bạn vui múa ca
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
Tập biểu diễn bài hát
Âm nhạc
ÔN TẬP BÀI HÁT: MỜI BẠN VUI MÚA CA
TRÒ CHƠI: THEO BÀI ĐỒNG DAO “NGỰA ÔNG ĐÃ VỀ”
Tiết 4:
Thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2017
Trò chơi âm nhạc
Ng?a ụng dó v?
Âm nhạc
ÔN TẬP BÀI HÁT: MỜI BẠN VUI MÚA CA
TRÒ CHƠI: THEO BÀI ĐỒNG DAO “NGỰA ÔNG ĐÃ VỀ”
Tiết 4:
Cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông an
X x x x x x x
Nhong nhong nhong ngựa ông đã về
2, Trò chơi : Theo bài đồng dao “ Ngựa ông đã về”

Thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2017
X x x x x x x x
 
Gửi ý kiến