Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: FC Barcelona VS Real Madrid
Ngày gửi: 09h:37' 25-03-2016
Dung lượng: 8.8 MB
Số lượt tải: 448
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS PHÚ HƯNG THÀNH PHỐ BẾN TRE
MÔN: LỊCH SỬ 7
GV: Fuck You
03/2013
Kiểm tra bài cũ.
2. Nối thời gian và sự kiện sao cho phù hợp?
B
A
D
C
1. Chỉ các đường tiến quân ra Bắc diệt quân xâm lược Thanh của nghĩa quân Tây Sơn (1789)?
- Nêu nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Tây Sơn?
LẠNG GIANG
Tên tuổi và công lao của Vua Quang Trung không chỉ gắn liền với những chiến công lừng lẫy về quân sự mà còn rất tài ba trong việc xây dựng đất nước
Bài 26.
QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
NỘI DUNG
1. PHỤC HỒI KINH TẾ - XÂY DỰNG VĂN HOÁ DÂN TỘC.
2. CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG VÀ NGOẠI GIAO.
Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
a. Kinh tế.
Xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở Phú Xuân.
- Ban hành Chiếu khuyến nông
Những biện pháp để phục hồi nền kinh tế của Vua Quang Trung?
“ …Phàm những người dân nào trước đó kiều ngụ tha phương, trốn tránh lao dịch, hoặc vì có thê hương mẫu quán mà đến ở, hoặc vì đi buôn bán làm ăn mà ngụ cư được 3 đời trở lên mới cho ở, còn ngoài ra, bắt về bản quán hết thảy…Những ruộng công, ruộng tư đã trót bỏ hoang, nay đều cho về nhận lấy cày cấy…”
(Trích chiếu khuyến nông)
- Bãi bỏ, giảm nhẹ tô thuế, mở cửa ải thông chợ
Tác dụng và ý nghĩa chính sách kinh tế của Quang Trung?
Tại sao “mở cửa ải, thông chợ” thì CTN được phát triển?
để giải quyết ruộng hoang và nạn lưu vong nông nghiệp phục hồi nhanh chóng
 công- thương nghiệp phát triển.
Tại sao vua Quang Trung phải phục hồi kinh tế, văn hoá dân tộc?
 sự quan tâm sâu sắc, mong muốn nhân dân, có cuộc sống ấm no, đất nước giàu mạnh.
a. Chính trị.
tien
an
QUANG TRUNG THÔNG BẢO
Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
b. Kinh tế.
c. Văn hóa, giáo dục.
- Ban Chiếu lập học.
Nội dung giáo dục: chú trọng tính thiết thực sáng tạo “học ở sự nghe - trông”
Phương pháp giáo dục: “ học cho rộng, ước lược cho gọn, theo điều học biết mà làm”
(Lời tâu của Nguyễn Thiếp)
Vua Quang Trung đã thi hành những chính sách gì để phát triển văn hóa, giáo dục?
Vua Quang Trung nói “Xây dựng đất nước
lấy việc dạy học làm đầu, tìm lẽ trị bình
lấy việc tuyển chọn nhân tài làm gốc”
(Trích chiếu lập học)
- Khuyến khích mở trường học ở huyện, xã.
a. Chính trị.
?
THẢO LUẬN
Dãy
1+2
Dãy
3+4
1. Chiếu Lập học nói lên hoài bão gì của vua Quang Trung ?
2. Em suy nghĩ gì từ lời của Nguyễn Thiếp?
Coi trọng giáo dục, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài, góp phần xây dựng đất nước.
Học  đi đôi với hành.
Vua Quang Trung nói “Xây dựng đất nước
lấy việc dạy học làm đầu, tìm lẽ trị bình
lấy việc tuyển chọn nhân tài làm gốc”. ……
Song sau khi loạn càng cần phải hưng khởi
chấn chỉnh, lập giáo hoá đặt khoa cử.
Đó là quy mô lớn chuyển loạn thành trị vậy”.
(Trích chiếu lập học)
Nội dung giáo dục: chú trọng tính thiết
thực sáng tạo “học ở sự nghe - trông”
- Phương pháp giáo dục: “ học cho rộng,
ước lược cho gọn, theo điều học biết
mà làm”
(Lời tâu của Nguyễn Thiếp)
Cảnh Thịnh thứ 8 (1800) triều Tây Sơn do sử gia Ngô Thì Sĩ biên soạn, được con ông là Ngô Thì Nhậm sắp xếp hoàn chỉnh


Chữ Nôm
Trích: Lời vua Quang Trung phê trong bài sớ văn Nôm của nông dân trại
Văn Chương được treo trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
a. Kinh tế.
- Xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở Phú Xuân.
Chứng tỏ vua Quang Trung là người có ý thức đề cao văn hoá dân tộc.
2.Chiếu lập học nói lên hoài bão gì của Vua Quang Trung?
b.Văn hoá – giáo dục.
Nhận xét gì về chính sách văn hóa, giáo dục của vua Quang Trung?
1. Để phát triển kinh tế, văn hoá giáo dục, vua Quang Trung đã làm gì?
Ban hành phép quân điền
Ban Chiếu khuyến nông
C. Ban hành tiền giấy
D. Ban chiếu lập học
Giáo dục là quốc sách, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài, góp phần xây dựng đất nước.
Việc đề cao chữ Nôm của vua Quang Trung nói lên điều gì?
- Ban hành chiếu khuyến nông  giải quyết ruộng hoang và nạn lưu vong nông nghiệp phục hồi nhanh chóng
- Bãi bỏ, giảm nhẹ tô thuế, mở cửa ải, thông chợ  công- thương nghiệp phục hồi
- Ban Chiếu lập học - Khuyến khích mở trường học ở huyện, xã.
- Lấy chữ Nôm làm chữ viết chính thức của Nhà nước
- Lập Viện sùng chính để dịch sách
Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
2. Chính sách quốc phòng và ngoại giao.
- Phía Bắc: loạn Lê Duy Chỉ
Vua Quang Trung đã thi hành những chính sách gì để củng cố quốc phòng?
- Phía Nam: Nguyễn Ánh cầu viện Pháp chiếm Gia Định.
b. Ngoại giao
a. Quốc phòng:
- Thi hành chế độ quân dịch
- Xây dựng quân đội gồm bộ, thuỷ, kị và tượng binh, thuyền chiến
- Mềm dẻo nhưng kiên quyết với nhà Thanh –> bảo vệ Tổ quốc
- Mở cuộc tấn công diệt Nguyễn Ánh.
- Ngày 16/9/1792: Quang Trung mất, triều đình Phú Xuân suy yếu dần.
Nâng cao uy tín, vị thế của Quang Trung và Đại Việt
Ý nghĩa chính sách ngoại giao của vua Quang Trung?
Vua Quang Trung qua nét vẽ của họa sĩ triều Thanh năm 1790
Phan Công Nghị
a. Nguy cơ:
Súng thần công thời Tây Sơn
Trống trận bằng da voi của quân Tây Sơn
Bộ sưu tập kiếm thời Tây Sơn 
Thuỷ binh
Bộ binh
Tượng binh
Kị binh
Nhận xét gì về quân đội Triều Tây Sơn?
Tại sao Vua Quang Trung phải
xây dựng quân đội mạnh?
Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1.Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
a. Chính trị
- Xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở Phú Xuân.
b. Kinh tế.
- Ban hành Chiếu khuyến nông  giải quyết ruộng hoang và nạn lưu vong nông nghiệp phục hồi nhanh chóng
- Bãi bỏ, giảm nhẹ tô thuế, mở cửa ải, thông chợ  công- thương nghiệp phục hồi
c.Văn hoá – giáo dục.
- Ban Chiếu lập học
- Khuyến khích mở trường học ở huyện, xã.
- Lấy chữ Nôm làm chữ viết chính thức của Nhà nước
- Lập Viện sùng chính để dịch sách
2. Chính sách quốc phòng và ngoại giao.
a. Nguy cơ
Phía Bắc: loạn Lê Duy Chỉ. - Phía Nam: Nguyễn Ánh cầu viện Pháp chiếm Gia Định.
b. Quốc phòng:
- Thi hành chế độ quân dịch.
- Xây dựng quân đội gồm bộ, thuỷ, kị và tượng binh, thuyền chiến.
c. Ngoại giao
- Mềm dẻo nhưng kiên quyết với nhà Thanh –> bảo vệ Tổ quốc.
- Mở cuộc tấn công diệt Nguyễn Ánh.
- Ngày 16/9/1792: Quang Trung mất, triều đình Phú Xuân suy yếu dần.
Nhận xét gì về các chính sách của Quang Trung trên các lĩnh vực ?
=> Tiến bộ, tích cực, phù hợp với xu thế thời đại.
. Điền vào chỗ trống cụm từ thích hợp với đoạn văn sau:.
a. Chính sách ngoại giao của vua Quang Trung đối với nhà Thanh
…………………………................ để bảo vệ vững chắc lãnh thổ
Tổ quốc.
vừa mềm dẻo, vừa kiên quyết
Củng cố
b.Tác dụng của Chiếu khuyến nông là…………………………….
………………………
giải quyết tình trạng
ruộng hoang và nạn lưu vong.
- Học kĩ bài + câu 2 - SGK trang 133
- Làm bài tập số 3 - SGK trang133.
- Ôn tập kiến thức chương V tiết sau làm bài tập lịch sử
Hướng dẫn học ở nhà
Em hãy tóm tắt những nét chính sự nghiệp của Vua Quang Trung?
Mẫu thống kê cho bài tập số 3- SGK trang 133
Chúc sức khoẻ quý cô
Kính chào tạm biệt
No_avatar

xamlonisreal

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓