Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Bài giảng

Lịch sử lớp 9 .Bài 26 Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp (1950-1953)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Kim Ngân
Ngày gửi: 13h:47' 03-05-2020
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
BÀI 26- TIẾT 30
Tiết 30, bài 26 : BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC
KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953)

I.Chiến dịch Biên giới thu –đông 1950
1. Hoàn cảnh lịch sử mới
Tình ình thế giới và Đông Dương trong những năm 1949 - 1950 có những điểm gì mới?
-Thế giới:
+ 1-10- 1949, cách mạng Trung Quốc thành công.
+ Năm 1950 ,nhiều nước đặt quan hệ ngoại giao với nước ta
Đông Dương:
+ Lực lượng của ta ngày càng lớn mạnh
+ Quân Pháp liên tiếp thất bại trên chiến trường
+ Mĩ can thiệp sâu và “dính líu” trực tiếp vào cuộc chiến tranh Đông Dương .
1. Hoàn cảnh lịch sử mới
2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc
a. Âm mưu của Pháp
Em hãy cho biết âm mưu của Pháp trước hoàn cảnh lịch sử mới có lợi cho ta?
Thực hiện kế hoạch Rơ –ve nhằm:
+ Khóa chặt biên giới Việt – Trung
+ Cô lập căn cứ địa Việt Bắc
-> Chuẩn bị tấn công lên Việt Bắc lần 2
- Thế giới:
+ 1-10- 1949, cách mạng Trung Quốc thành công.
+ Năm 1950 ,nhiều nước đặt quan hệ ngoại giao với nước ta
Đông Dương:
+ Lực lượng của ta ngày càng lớn mạnh
+ Quân Pháp liên tiếp thất bại trên chiến trường
+ Mĩ can thiệp sâu và“dính líu” trực tiếp vào cuộc chiến tranh Đông Dương .
T33-B26:BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP(1950-1953)
I.CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950
1. Hoàn cảnh lịch sử mới
2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc
a, Âm mưu của địch
- Đề ra kế hoạch Rơ - ve
+ Khoá cửa biên giới Việt – Trung
+ Thiết lập hành lang Đông – Tây
+ Cô lập căn cứ địa Việt – Bắc
+ Chuẩn bị tấn công Việt Bắc lần thứ 2
b, Chủ trương của ta
Tháng 6/1950 ta quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm:
+ Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch
+ Khai thông đường liên lạc với quốc tế
+ Mở rộng căn cứ địa Việt Bắc
Với kế hoạch Rơ-ve, Pháp có âm mưu gì?
Trước tình hình đó chủ trương của ta như thế nào?
2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc
a. Âm mưu của Pháp
b. Chủ trương của ta
Trước âm mưu của địch, ta có chủ trương gì?
6- 1950, ta chủ trương mở chiến dịch Biên giới nhằm:
+ Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch
+ Khai thông con liên lạc quốc tế giữa ta với Trung Quốc và các nước dân chủ trên thế giới.
+ Mở rộng, củng cố căn cứ địa Việt Bắc
Thực hiện kế hoạch Rơ –ve nhằm:
+ Khóa chặt biên giới Việt – Trung
+ Cô lập căn cứ địa Việt Bắc
-> Chuẩn bị tấn công lên Việt Bắc lần 2
b, Chủ trương của ta
Tháng 6/1950 ta quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm:
+ Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch
+ Khai thông đường liên lạc với quốc tế
+ Mở rộng căn cứ địa Việt Bắc
Ban thường vụ Trung ương Đảng họp bàn mở chiến dịch Biên giới
Bác Hồ trực tiếp ra trận, quan sát đồn Đông Khê
Cuối tháng 8.1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên Cao Bằng để cùng Bộ chỉ huy trực tiếp chỉ đạo chiến dịch. Bác Hồ đã ra sở chỉ huy tiền phương, trực tiếp ra trận địa quan sát điều đó đã gây xúc động mạnh mẽ trong lòng cán bộ chiến sỹ, đặc biệt là với nhân dân các dân tộc Cao Bằng. Vì vậy khắp mặt trận nô nức thi đua lập chiến công.Bác Hồ thăm một đơn vị tham gia chiến dịch Biên giới thu – đông 1950
Bác Hồ cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại mặt trận Đông Khê năm 1950.
2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc
a. Âm mưu của Pháp
b. Chủ trương của ta
Thực hiện kế hoạch Rơ –ve nhằm:
+ Khóa chặt biên giới Việt – Trung
+ Cô lập căn cứ địa Việt Bắc
->Chuẩn bị tấn công lên Việt Bắc lần 2
6- 1950, ta chủ trương mở chiến dịch Biên giới nhằm:
+ Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch
+ Khai thông con liên lạc quốc tế giữa ta với Trung Quốc và các nước dân chủ trên thế giới.
+ Mở rộng, củng cố căn cứ địa Việt Bắc
T33-B26:BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP(1950-1953)
I.CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950
1. Hoàn cảnh lịch sử mới
2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc
a, Âm mưu của địch
- Đề ra kế hoạch Rơ - ve
+ Khoá cửa biên giới Việt – Trung
+ Thiết lập hành lang Đông – Tây
+ Cô lập căn cứ địa Việt – Bắc
+ Chuẩn bị tấn công Việt Bắc lần thứ 2
b, Chủ trương của ta
Tháng 6/1950 ta quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm:
+ Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch
+ Khai thông đường liên lạc với quốc tế
+ Mở rộng căn cứ địa Việt Bắc
Với kế hoạch Rơ-ve, Pháp có âm mưu gì?
Trước tình hình đó chủ trương của ta như thế nào?
? Vì sao ta chọn Đông Khê làm điểm tấn công đầu tiên?
-Phân tích chủ trương đánh Đông Khê, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: Phương châm chiến dịch của ta là “đánh điểm, diệt viện”.Ta đánh vào Đông Khê là đánh vào nơi quân địch tương đối yếu nhưng lại là vị trí rất quan trọng của địch trên tuyến phòng thủ Cao Bằng - Lạng Sơn. Mất Đông Khê, buộc địch phải cho quân đi ứng cứu, ta có cơ hội thuận lợi tiêu diệt chúng trong vận động.
-Trong bức thư gửi các chiến sỹ ở biên giới, Hồ Chủ Tịch đã nhắc nhở :“Trong cuộc chiến đầu này ta chỉ được đánh thắng, không cho đánh bại”
T33-B26:BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP(1950-1953)
I.CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950
1. Hoàn cảnh lịch sử mới
2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc
a, Âm mưu của địch
- Đề ra kế hoạch Rơ - ve
+ Khoá cửa biên giới Việt – Trung
+ Thiết lập hành lang Đông – Tây
+ Cô lập căn cứ địa Việt – Bắc
+ Chuẩn bị tấn công Việt Bắc lần thứ 2
b, Chủ trương của ta
Tháng 6/1950 ta quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm:
+ Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch
+ Khai thông đường liên lạc với quốc tế
+ Mở rộng căn cứ địa Việt Bắc
Với kế hoạch Rơ-ve, Pháp có âm mưu gì?
Trước tình hình đó chủ trương của ta như thế nào?
? Em hãy trình bày diễn biến chiến dịch Biên giới?
I.Chiến dịch Biên giới thu –đông 1950
1. Hoàn cảnh lịch sử mới
2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc
a. Âm mưu của Pháp
b. Chủ trương của ta
c. Diễn biến (Tự học)
- 18- 9 -1950, quân ta tiêu diệt Đông Khê, uy hiếp Thất Khê , Cao Bằng bị cô lập.
-> Hệ thống phòng ngự của địch trên đường số 4 bị lung lay.
- Quân Pháp được lệnh rút theo đường số 4 nhưng bị quân ta mai phục chặn đánh.
- 22- 10- 1950, quân Pháp rút khỏi đường số 4.
c. Diễn biến( tự học)
? Chiến dịch Biên giới thắng lợi đã đưa đến kết quả gì?
d. Kết quả
- Giải phóng vùng biên giới Việt-Trung dài 750km từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân.
Hành lang Đông-Tây bị chọc thủng ở Hoà Bình.
Thế bao vây địch ở căn cứ địa Việt Bắc bị phá vỡ.
Kế hoạch Rơ-ve của Pháp bị phá sản.
- 18- 9 -1950, quân ta tiêu diệt Đông Khê, uy hiếp Thất Khê , Cao Bằng bị cô lập.
-> Hệ thống phòng ngự của địch trên đường số 4 bị lung lay.
- Quân Pháp được lệnh rút theo đường số 4 nhưng bị quân ta mai phục chặn đánh.
- 22- 10- 1950, quân Pháp rút khỏi đường số 4.
c. Diễn biến( tự học)
d. Kết quả
- Giải phóng vùng biên giới Việt-Trung dài 750km từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân.
Hành lang Đông-Tây bị chọc thủng ở Hoà Bình.
Thế bao vây địch ở căn cứ địa Việt Bắc bị phá vỡ.
Kế hoạch Rơ-ve của Pháp bị phá sản.
? Chiến dịch Biên giới 1950 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến của ta?

Đường liên lạc của ta với các nước xã hội chủ nghĩa được khai thông.
Quân đội ta đã trưởng thành, giành thế chủ động về chiến lược trên chiến trường chính (Bắc Bộ);
Mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.
e. Ý nghĩa
Nguyên nhân thắng lợi của chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 :
- Do sự chỉ huy tài tình, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ.
- Tinh thần chiến đấu quả cảm của quân và dân ta.
- Sự ủng hộ, giúp đỡ của của bạn bè quốc tế
? Em hãy cho biết nguyên nhân thắng lợi của chiến dịch Biên giới thu –đông 1950?
La Văn Cầu sinh năm 1932, dân tộc Tày, quê ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ông đã chiến đấu 29 trận, trận nào cũng thể hiện rõ tinh thần gương mẫu, dũng cảm, kiên quyết vượt qua khó khăn, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trận Đông Khê (năm 1950), cánh tay phải bị đạn bắn gãy nát, La Văn Cầu khẩn thiết yêu cầu đồng đội chặt hộ cánh tay để khỏi vướng rồi lại tiếp tục ôm bộc phá xông lên, phá tan lô cốt đầu cầu, mở đường cho đơn vị xung phong diệt gọn vị trí địch.
Anh hùng La Văn Cầu
Em hãy so sánh chiến dịch Việt Bắc 1947 với chiến dịch Biên giới 1950?
Tiết 33, bài 26 : BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC
KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953)

I.Chiến dịch Biên giới thu –đông 1950
II. Âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp
( Tự học).
III. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2 -1951)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng diễn ra trong hoàn cảnh nào?
Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng
Tiết 30, Bài 26: BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 – 1953) (TT)
III. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2 -1951)
1. Nội dung
Tháng 2- 1951 Đại hội đại biểu lần thứ II họp tại Chiêm Hoá - Tuyên Quang.
- Đại hội thông qua “ Báo cáo chính trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Báo cáo “ Bàn về cách mạng Việt Nam” của Tổng Bí thư Trường Chinh.
Em hãy nêu nội dung cơ bản của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II?
- Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam, bầu Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và Trường Chinh làm Tổng Bí thư.
III. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2 -1951)
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc
Báo cáo chính trị tại Đại hội II
1. Nội dung
Trường Chinh
Tổng bí thư của Đảng
III. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2 -1951)
1. Nội dung
III. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2 -1951)
1. Nội dung
Tháng 2- 1951 Đại hội đại biểu lần thứ II họp tại Chiêm Hoá - Tuyên Quang.
- Đại hội thông qua “ Báo cáo chính trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Báo cáo “ Bàn về cách mạng Việt Nam” của Tổng Bí thư Trường Chinh.
Nêu ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II?
- Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam, bầu Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và Trường Chinh làm Tổng Bí thư.
2. Ý nghĩa
- Đại hội đánh dấu bước trưởng thành của Đảng trong trình lãnh đạo cách mạng, có tác dụng thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi.
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
* Học bài cũ: cả bài
*Chuẩn bị bài mới: Bài 27.
XIN CẢM ƠN!
và chào tạm biệt…
 
Gửi ý kiến