Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Trang
Ngày gửi: 15h:59' 28-08-2014
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 522
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ:
Nêu hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa của chính sách kinh tế mới?
CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

BÀI 11-Tiết 14: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
Nội dung bài học:
1.Thieát laäp traät töï theá giôùi môùi theo heä thoáng Veùcxai – Oasinhtôn
2. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và hậu quả của nó.
BÀI 11-Tiết 14: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn:
- Sau CTTG I, các nước tư bản tổ chức Hội nghị hịa bình ? Vécxai (1919-1920) và Oasinhtơn (1921-1922) để phân chia quyền lợi. Một trật tự thế giới mới được thiết lập gọi là hệ thống Vécxai - Oasinhtơn
Sau CTTG I, để phân chia quyền lợi các nước tư bản đã làm gì?
BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
Hội nghị Vécxai(1919-1920)
Hình. Lloyd George, Clemenceau và Wilson đến
Cung điện Vécxai để đàm phán  
Hội nghị Vécxai (1919 - 1920)
Hội nghị Oasinhtơn (1921 - 1922)
1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn:
- Sau CTTG I, các nước tư bản tổ chức Hội nghị hịa bình ? Vécxai (1919-1920) và Oasinhtơn (1921-1922) để phân chia quyền lợi. Một trật tự thế giới mới được thiết lập gọi là hệ thống Vécxai - Oasinhtơn
- Hệ thống này mang lại nhiều lợi lộc cho các nước thắng trận, xác lập sự nô dịch, áp đặt với các nước bại trận v cc dn t?c thu?c d?a, ph? thu?c, gy nên mâu thuẫn sâu sắc giữa các nước đế quốc.
BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
Với hệ thống Vécvai - Oasinhtơn trật tự thế giới mới được thiết lập ntn?
-Hội nghị Vécxai quyết định thành lập Hội Quốc liên.
S? LI?U TH?NG K :
- Đức bị mất hết thuộc địa.
-1/8 diện tích lãnh thổ.
-1/12 dân số.
- 1/3 mỏ than.
-2/5 sản lượng gang
-1/3 sản lượng thép.
-Phải bồi thường chiến phí:130 tỉ mác

-
Hội nghị Versailles đưa nước Đức lên máy chémVới hòa ước Vec-xai -Oa-sinh -tơn, Đức mất 1/8 đất đai, gần 1/2 dân số, 1/3 mỏ sắt, gần 1/3 mỏ than, 2/5 sản lượng gang, gần 1/3 sản lượng thép và gần 1/7 diện tích trồng trọt.
Đế quốc Áo - Hungari bị tách ra thành 2 nước nhỏ khác nhau là Áo và Hungari với diện tích nhỏ hơn trước rất nhiều. Trên đất đai Áo - Hungari cũ, những nước mới được thành lập: Tiệp khắc và Nam Tư. Một số đất đai khác thì cắt thêm cho Rumani và Italia. Nước Ba Lan cũng được thành lập với các vùng đất thuộc Áo, Đức, Nga...
Hình: Sự thay đổi bản đồ chính trị châu Âu theo hệ thống Vécxai-Oasinhtơn
Em có nhận xét gì về tính chất của hệ thống này?
Nhóm 1: Nêu nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ?
Nhóm 2: Trình bày diễn biến và hậu quả của khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ?
Nhóm 3: Các nước tư bản đã làm gì để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933?
Nhóm 4: Tại sao khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 lại dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới?
Thảo luận
Thời gian: 3 phút
2. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và hậu quả của nó
2. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và hậu quả của nó:
- S?n xu?t ? ?t, ch?y theo l?i nhu?n, khơng tuong x?ng v?i vi?c c?i thi?n d?i s?ng cho ngu?i lao d?ng, d?n d?n kh?ng ho?ng tr?m tr?ng v? kinh t? (kh?ng ho?ng th?a).
Nhóm 1. Nêu nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933?
BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
a. Nguyên nhân:
SỰ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA TƯ BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918-1939
1918
1924
1929
1939
Khủng hoảng 1920-1921
Khủng hoảng 1929-1933
ổn định tạm thời
2. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và hậu quả của nó:

BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
Nhóm 2: Trình bày diễn biến và hậu quả của khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933??
b. Diễn biến

10/1929 khủng hoảng kinh tế bùng nổ ở Mỹ, sau đó lan nhanh chóng ra các nước tư bản.
- Đây là cuộc Khủng hoảng trầm trọng nhất, kéo dài nhất trong lịch sử chủ nghĩa tư bản.
3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và hậu quả của nó:
- Kinh tế - x h?i:
+ Kinh t? cc nu?c tu b?n b? tn ph n?ng n?
BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
c. Hậu quả:

Nước M? nam 1932
3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và hậu quả của nó:
- Kinh tế - x h?i:
+ Kinh t? cc nu?c tu b?n b? tn ph n?ng n?
+ Cơng nhn th?t nghi?p, nơng dn m?t ru?ng d?t..
+ Nhi?u cu?c d?u tranh bi?u tình n? ra.

BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
c. Hậu quả:
?
Nhóm 3: Các nước tư bản đã làm gì để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933?
2. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và hậu quả của nó:
- Kinh tế-x h?i
BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
c. Hậu quả:
- Chính trị

+ Mĩ, Anh, Pháp tiến hành cải cách kinh tế - xã hội, đổi mới quản lý, sản xuất.
+ Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản thiết lập chế độ độc tài phát xít
?
Nhóm 4: Tại sao khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 lại dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới?
2. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và hậu quả của nó:
- Kinh tế-x h?i
BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
c. Hậu quả:
- Chính trị

+ Mĩ, Anh, Pháp tiến hành cải cách kinh tế - xã hội, đổi mới quản lý, sản xuất.
+ Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản thiết lập chế độ độc tài phát xít
=> Hỡnh thnh 2 kh?i d? qu?c d?i l?p, bỏo hi?u nguy co m?t cu?c chi?n tranh th? gi?i m?i.
Chủ nghĩa phát xít
Khủng hoảng kinh tế
1929-1933
Nguy cơ chiến tranh
Nội dung bài học:
1.Thieát laäp traät töï theá giôùi môùi theo heä thoáng Veùcxai – Oasinhtôn
2. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và hậu quả của nó.
BÀI 11-Tiết 14: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
Em có nhận xét gì về tính chất hệ thống Vécxai- Oasinhtơn
CỦNG CỐ BÀI
Tại sao cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 lại dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới?
BÀI TẬP
1.Các nước thắng trận tổ chức hội nghị Vécxai _ Oasinhtơn nhằm mục đích gì ?
a.Hợp tác kinh tế
b.Hợp tác về quân sự.
c.Ký hiệp ước phân chia quyền lợi.
d.Bàn giải quyết hậu quả chiến tranh.
2. Cc nu?c tu b?n th?ng tr?n d ginh du?c nh?ng gì thơng qua h? th?ng Vcxai- Oasinhton?
a. Ginh du?c uu th? v? qun s?d
b.Ginh du?c nhi?u l?i l?c, xc l?p s? p d?t nơ d?ch d?i v?i cc nu?c b?i tr?n.
c.Ginh uu th? v? ngo?i giao.
d.Ginh uu th? v? chính tr?.
3.Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã:
a/. Giải quyết những mâu thuẫn giữa các nước tư bản
b/. Xác lập mối quan hệ hòa bình, ổn định trên thế giới
c/. Giải quyết những vấn đề cơ bản về dân tộc và thuộc địa
d/. Làm nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn giữa các nước tư bản về vấn đề quyền lợi
- Trật tự thế giới đước thiết lập thông qua các văn kiện được kí kết tại Vécxai-Oasinhton gọi là hệ thống Vécxai-Oasinhtơn.
Trật tự thế giới sau CTTG I đã giải quyết được những mâu thuẫn,bật đồng trong các nước tư bản.
- Trong những năm 1929-1933, phần lớn các nước TB đều bước vào thời kì ổn định về CT & đạt mức tăng trưởng cao về KT.
Đúng
Sai

4.Hãy điền Đúng hoặc Sai vào các ý sai:

Sai
- Các giai đoạn phát triển của Đức giữa hai cuộc chiến tranh 1918-1939?
- Chính phủ Hitle thực hiện chính sách chính trị, kinh tế, đối ngoại như thế nào?
Dặn dò:
Học bài 11 và chuẩn bị bài mới: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.
 
Gửi ý kiến