Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Luyện tập Trang 151

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Hợi
Ngày gửi: 06h:19' 27-03-2019
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
Chu Thị Soa – Hải Châu- Đà Nẵng
LUYỆN TẬP
Trang 151
MÔN TOÁN TUẦN 6
PHAN THỊ HỢI
1
Hiệu của hai số là 85.Tỉ số của hai số đó là .Tìm hai số đó.
Bài giải
Đáp số: Số bé: 51; số lớn:136
Hiệu số phần bằng nhau là:
8 - 3 = 5 ( phần )
Số bé là:
85 : 5 x 3 = 51
Số lớn là:
51 + 85 = 136
Số bé:
Số lớn:
?
?
85
Ta có sơ đồ:
2
Hiệu của hai số là 30. Số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai.Tìm hai số đó.
Bài giải
Ta có sơ đồ:
Số thứ1:
Số thứ 2:
?
30
Theo sơ đồ,hiệu số phần băng nhau là:
3 - 1 = 2 (phần)
Số thứ hai là:
30 : 2 = 15
Số thứ nhất là:
30 + 15 = 45
Đáp số: Số thứ nhất:45; số thứ hai: 15
?
3
Nêu bài toán rồi giải bài toán theo sơ đồ sau:
Số cây cam:
Số cây dứa:
?cây
170 cây
Số cây cam bằng số cây dứa.Tính
số cây mỗi loại biết số cây cam ít hơn
số cây dứa là 170 cây.
?cây
4
4. Người ta dùng số bóng đèn màu nhiều hơn số bóng đèn trắng là 250
bóng đèn. Tìm số bóng đèn mỗi loại, biết rằng số bóng đèn màu bằng số bóng đèn trắng.
5
3
5
Một cửa hàng có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 540kg. Tính số gạo mỗi loại, biết rằng số gạo nếp bằng số gạo tẻ.
6
1. Người ta dùng số bóng đèn màu nhiều hơn số bóng đèn trắng là 250
bóng đèn. Tìm số bóng đèn mỗi loại, biết rằng số bóng đèn màu bằng số bóng đèn trắng.
5
3
2. Một cửa hàng có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 540kg. Tính số gạo mỗi loại, biết rằng số gạo nếp bằng số gạo tẻ.
1
4
7
Một cửa hàng có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 540kg. Tính số gạo mỗi loại, biết rằng số gạo nếp bằng số gạo tẻ.
Tóm tắt
Gạo tẻ
Gạo nếp
?
?
540 kg
Hiệu số phần bằng nhau là:
4 – 1 =3 (phần)
Số gạo nếp là là:
540 : 3 = 180 (kg)
Số gạo tẻ là:
540 + 180 = 720 (kg)
Đáp số: Gạo nếp : 180 kg
Gạo tẻ : 720 kg
Ta có sơ đồ:
Bài giải
8
Số thứ hai hơn số thứ nhất là 60.Nếu số thứ nhất gấp lên 5 lần thì được số thứ hai.Tìm hai số đó.
Ta có sơ đồ:
Vì số thứ nhất gấp lên 5 lần thì được số thứ hai nên số thứ nhất bằng số thứ hai

Số thứ nhất:
Số thứ hai:
?
?
60
Số thứ hai là:
60 + 15 = 75
Theo sơ đồ,hiệu số phần bằng nhau là:
5 – 1 = 4 ( phần )
Số thứ nhất là:
60 : 4 = 15
Đáp số: Số thứ nhất :15
Số thứ hai: 75
Bài giải
9
Số cây cam:
Số cây dứa:
?cây
?cây
170 cây
Giải
Theo sơ đồ ,hiệu số phần bằng nhau là:
6 - 1 = 5 ( phần )
Số cây cam là:
170 : 5 = 34(cây)
Số cây dứa là:
34 x 6 = 204 ( cây )
Đáp số: 34 cây cam
204 cây dứa
10
Phạm Minh Hoàng – Trường Tiểu học Tân Lợi – Xin chân thành cảm ơn, chúc quý thầy cô giáo hạnh phúc và các em học sinh chăm ngoan học giỏi.
Tạm biệt
Hẹn gặp lại
Tạm biệt
Hẹn gặp lại
11
 
Gửi ý kiến