Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Luyện tập Trang 69

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Quỳnh Mai
Ngày gửi: 07h:01' 24-11-2021
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 219
Số lượt thích: 0 người
Năm học: 2021 - 2022
Toán - Lớp 4A
LUYỆN TẬP
GV: NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI
Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2021
Khởi động
Câu 1: ĐÚNG hay SAI
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
86
13
258
86
1118
?
ĐÚNG
Câu 2: ĐÚNG hay SAI
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
56
31
56
168
224
?
SAI
Câu 3: ĐÚNG hay SAI
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
57
43
171
228
2351
?
SAI
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
?
ĐÚNG
Câu 4: ĐÚNG hay SAI
25
24
100
50
600
Toán
LUYỆN TẬP (tr. 69)
Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2021
Bài 1: Đặt tính rồi tính
a) 17 x 86 b) 428 x 39 c) 2057 x 23
a
2
0
1
6
3
1
2
6
4
1
2
5
8
3
4
8
2
1
2
9
6
6
1
1
7
1
6
4
1
1
4
1
1
3
7
4
234
2340
1794
17940
Bài 2: Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:
234
2340
24 giờ có số phút là:
Bài 3: Tim người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ.
Đáp số: 108 000 lần
Bài giải
60 x 24 =
1440 (phút)
Số lần đập của trái tim người
đó trong 24 giờ là:
1440 x 75 =
108 000 (lần)
Tóm tắt
1 phút:
75 lần
24 giờ:
… ? lần
Cách 1
Cách 2
Số lần đập của tim người đó trong 1 giờ là:
75 x 60 =
4500 ( lần )
Số lần đập của tim người đó trong 24 giờ là:
4500 x 75 =
108 000 ( lần )
Đáp số:
108 000 lần
Bài 4: Một cửa hàng bán 13kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam và 18 kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam. Hỏi khi bán hết hai loại đường trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?
Tóm tắt
13 kg đường -
1kg : 5200 đồng
18kg đường -
1 kg: 5500 đồng
Khi bán hết 2 loại đường đó cửa hàng thu được: … tiền ?
Bài giải
13 kg đường bán được số tiền là:
5200 x 13 =
99 000( đồng )
18 kg đường bán được số tiền là:
5500 x 18 =
67 600( đồng )
Khi bán hết 2 loại đường đó cửa hàng thu được số tiền là:
67 600 + 99 000 =
166 600( đồng )
Đáp số: 166 600 đồng
Bài 5 : Một trường học có 18 lớp, trong đó 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh và 6 lớp mỗi lớp có 35 học sinh . Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh ?
Tóm tắt
12 lớp -
1 lớp:
30 học sinh
6 lớp -
1 lớp:
35 học sinh
Trường đó có tất cả: … học sinh?
Bài giải
12 lớp có số học sinh là:
30 x 12 =
360 ( học sinh )
6 lớp có số học sinh là:
35 x 6 =
210 ( học sinh )
Trường đó có tất cả số học sinh là:
360 + 210 =
570 ( học sinh )
Đáp số: 570 học sinh

1
2
3
4
Lựa chọn ô số
CÂU HỎI PHỤ
Câu 1: ĐÚNG hay SAI
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
86
13
258
86
1118
?
ĐÚNG
Câu 2: ĐÚNG hay SAI
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
56
31
56
168
224
?
SAI
Câu 3: ĐÚNG hay SAI
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
57
43
171
228
2351
?
SAI
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
?
ĐÚNG
Câu 4: ĐÚNG hay SAI
25
24
100
50
600
Câu hỏi phụ: SAI VÌ SAO?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
56
31
56
168
224
SAI VÌ SAO?
Tích riêng thứ hai chưa lùi sang trái một cột
 
Gửi ý kiến