Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Luyện tập Trang 69

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hồng Lĩnh
Ngày gửi: 23h:01' 29-11-2021
Dung lượng: 381.8 KB
Số lượt tải: 162
Số lượt thích: 0 người
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021
Luyện tập
Toán
Trang 69
Khởi động
Đặt tính rồi tính:
84 x 19
25 x 43
6
75
4
8
6
9
15
5
7
0
10
5
7
10
Luyện tập
1. Đặt tính rồi tính:
a) 17 x 86
b) 428 x 39
2
10
6
13
2
6
4
c) 2057 x 23
1
2
5
4
8
2
9
6
6
38
12
1
1
7
4
1
1
1
3
7
1
1
4
6
4
2. Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:
3 x 78 =
234
30 x 78 =
2340
23 x 78 =
1794
230 x 78 =
17 940
3. Tim người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ.
Tóm tắt
1 phút:
75 lần
24 giờ:
… lần ?
Trong 24 giờ có số phút là:
Đáp số: 108 000 lần
Bài giải
1440 (phút)
Số lần đập của tim người
đó trong 24 giờ là:
1440 x 75 =
108 000 (lần)
Cách 1
Cách 2
Số lần đập của tim người đó trong 1 giờ là:
75 x 60 =
4500 ( lần )
Số lần đập của tim người đó trong 24 giờ là:
4500 x 75 =
108 000 ( lần )
Đáp số:
108 000 lần
60 x 24 =
Đáp số: 108 000 lần
(60 x 24) x 75 = 108000 (lần)
Số lần đập của tim người đó trong 24 giờ là:
Cách 3
3.
4. Một cửa hàng bán 13kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam và 18 kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam. Hỏi khi bán hết hai loại đường trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?
Tóm tắt
13 kg đường -
1kg : 5200 đồng
18 kg đường -
1kg: 5500 đồng
Khi bán hết 2 loại đường đó cửa hàng thu được: … tiền ?
4.
Bài giải
13kg đường bán được số tiền là:
5200 x 13 =
99 000( đồng )
18kg đường bán được số tiền là:
5500 x 18 =
67 600( đồng )
Khi bán hết 2 loại đường đó cửa hàng thu được số tiền là:
67 600 + 99 000 =
166 600( đồng )
Đáp số: 166 600 đồng
5. Một trường học có 18 lớp, trong đó 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh và 6 lớp mỗi lớp có 35 học sinh . Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh ?
Tóm tắt
12 lớp -
1 lớp:
30 học sinh
6 lớp -
1 lớp:
35 học sinh
Trường đó có tất cả: … học sinh?
Bài giải
Mười hai lớp có số học sinh là:
30 x 12 =
360 ( học sinh )
Sáu lớp có số học sinh là:
35 x 6 =
210 ( học sinh )
Trường đó có tất cả số học sinh là:
360 + 210 =
570 ( học sinh )
Đáp số: 570 học sinh
 
Gửi ý kiến