Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 37. Mác và Ang-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn văn dê
Ngày gửi: 18h:18' 15-04-2019
Dung lượng: 711.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
Bài 37
MC - ANG GHEN S? RA D?I C?A CH? NGHIA X H?I KHOA H?C


2. Tổ chức Đồng minh những người cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng cộng sản
a. Tổ chức đồng minh những người cộng sản
Nguyên nhân ra đời
+) Tháng 6-1847: tại Đại hội đồng minh những người chính nghĩa họp ở Luân Đôn
+) Ngoài việc nghiên cứu lý luận C.Mác và Ăng-ghen đặc biệt quan tâm xây dựng một chính đảng độc lập cho giai cấp vô sản.
Mục đích: Lật đổ giai cấp tư sản, xác định sự thống trị của giai cấp vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ.
b. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản
-  Hoàn cảnh
+) Đại hội lần thứ hai của Đồng minh những người cộng sản họp ở Luân Đôn (11- 12 -1874) với sự tham gia của C.Mác và Ăng-ghen đã thông qua điều lệ
+) Tháng 2 - 1848 Tuyên ngôn Đảng cộng sản ra đời, do C.Mác và Ang-ghen soạn thảo.
Nội dung
-  Khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là lãnh đạo cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa.
-  Cần thành lập chính Đảng và thiết lập chuyên chính vô sản, đoàn kết các lực lượng công nhân thế giới.
-  Dùng bạo lực để lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, kêu gọi quần chúng đứng lên làm cách mạng. "Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại".
Nhận xét
-  Khẳng định sứ mệnh lịch sử và vai trò của giai cấp vô sản là lãnh đạo cách mạng. Muốn cách mạng thắng lợi cần phải có chính đảng tiên phong của mình.

-  Trình bày một cách hệ thống những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cộng sản, chứng minh quy luật tất yếu diệt vong của chế độ tư bản và thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản.
Ý nghĩa
+ là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học
+ Đánh dấu sự kết hợp chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào công nhân
=> từ đây giai cấp công nhân đã có lí luận soi đường để thực hiện mục tiêu: xây dựng chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới
Hình ảnh bản tuyên ngôn năm 1847
THANK YOU
 
Gửi ý kiến