Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 14. Making plans

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Nhi
Ngày gửi: 06h:24' 15-07-2020
Dung lượng: 6.2 MB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class!
Class: 6/3
Activities in free time
play soccer
watch TV
play games
go camping
listen to music
visit friends
skip rope
go fishing
go to the seaside
WARM UP
Brainstorming
Week: 27-Period 78
MAKING PLANS
C. SUGGESTIONS
Lesson 3: C1-2 (P 147-148)
Wednesday, June 3rd, 2020
rất/quá
I. Vocabulary:
1. (a) pagoda:
chùa
2. (a) minibus:
xe buýt nhỏ (8-12 ch? ng?i)
3. too
= very:
rất/quá
Checking vocabulary:
Rub out & Remember
1. (a) pagoda:
chùa
2. (a) minibus:
xe buýt nhỏ (8-12 ch? ng?i)
3. too
= very:
1. Listen to the dialogue:C1(P147)
Ba
Nam
Nga
Lan
Ba : What are we going to do in the vacation?
Lan : Let’s go camping.
Nam: We don’t have a tent. What about going to Hue?
Nga : I don’t want to go to Hue.
Why don’t we go to Huong pagoda?
Ba : That’s a good idea. How are we going to travel?
Lan : Let’s walk there.
Nam: No, It’s too far. What about going by bike?
Nga : No, it’s too hot.
Ba : Let’s go by minibus.
Nam: Yes, good idea.
C1. Listen and read. Then practice in groups:
Model sentences:
c) Why don`t we go to Huong Pagoda?
a) Let`s go camping.

That`s a good idea
No, I don`t want to.
b) What about going to Hue?
Use: Đề nghị ai đó làm gì.
Let’s = let us + Vo
What about + V-ing
Why don’t we + Vo
Form:
Suggestions (Lời đề nghị)
2. Answer. Then write the answers.....
a. What does Nam want to do?
b. What does Nga want to do?
c. How does Lan want to travel?
d. Why doesn`t Nam want to walk?
e. How does Nam want to travel?
f. Why doesn`t Nga want to go by bike?
g. How does Ba want to travel?

a. What does Nam want to do?
=> He wants to go to Hue.
b. What does Nga want to do?
=> She wants to go to Huong pagoda.
c. How does Lan want to travel?
=> She wants to walk there.
d. Why doesn’t Nam want to the walk?
=> Because it’s too far.
e. How does he want to travel ?
=> He wants to go by bike.
f. Why doesn’t Nga want to go by bike ?
=> He wants to go by minibus.
=> Because it’s too hot.
g. How does Ba want to travel ?
2. Answer. Then write the answers.....
Ba : What are we going to do in the vacation?
Lan : Let’s go camping.
Nam: We don’t have a tent. What about going to Hue?
Nga : I don’t want to go to Hue.
Why don’t we go to Huong pagoda?
Ba : That’s a good idea. How are we going to travel?
Lan : Let’s walk there.
Nam: No, It’s too far. What about going by bike?
Nga : No, it’s too hot.
Ba : Let’s go by minibus.
Nam: Yes, good idea.
Target language from the dialogue:
Model sentences:
c) Why don`t we go to Huong Pagoda?
a) Let`s go camping.

That`s a good idea
No, I don`t want to.
b) What about going to Hue?
Use: Đề nghị ai đó làm gì.
Let’s = let us + Vo
What about + V-ing
Why don’t we + Vo
Form:
Suggestions (Lời đề nghị)
Look at the pictures and make suggestions
1
2
3
1. What about………… by bike?
A. go B. going C. to go
2. Let’s……….. a picnic in the mountain.
A. go B. going C. to go
3. They are going to….…. with their uncle.
A. staying B. to stay C. stay
4. Why don’t we…. Soccer this weekend?
A. playing B. to play C. play
1. B, 2. A, 3. C, 4. C
HOMEWORK
- Learn by heart the new words
- Practice the dialogue again.
- Do the exercises part C in workbook.
- Prepare next lesson: C3-4 (P148-149)
Thank you for your attention!
Unit 14: Lesson 5: C1-3/ p.147-148
2) Mapped dialogue:
III. Practice:
- Let`s go to see a movie.
- No, It`s too hot.
- What about going to the beach?
- Yes. Let`s go by bike.
- No. Why don`t we go by minibus?
- Yes. Good idea.
Unit 14: ( Cont`d) Lesson 5: C1-3/ p.147-149
I. Vocabulary:
1.Huong Pagoda:
chùa Hương
2. minibus:
xe buýt nhỏ (từ 8 →12 chỗ)
3. suggestion:
yêu cầu, đề nghị
4. idea :
ý kiến, ý tưởng
5. Let’s = let us:
Chúng ta hãy
6. too = very (adv):
rất, quá
1. Huong Pagoda
2. minibus:
3. suggestion
4. idea
a. xe buýt nhỏ
b. chùa Hương
e. yêu cầu, đề nghị
d. rất, quá
c. Chúng ta hãy
f. ý kiến, ý tưởng
6. too = very
Check vocabulary
5. Let`s = Let us
III. Practice:
Unit 14: Lesson 5: C1-3/ p.147-148
3) Answer the questions
Lucky numbers
Có 2 đội chơi, mỗi đội được chọn 1 số bất kỳ
trong 8 chữ số.Với mỗi chữ số, học sinh sẽ phải trả
lời 1 câu hỏi. Nếu đúng sẽ được 10 điểm. Nếu sai,
đội còn lại có quyền trả lời. Nếu đúng thì được 10
điểm, sai không được điểm
Có 2 số may mắn (Lucky number). Nếu đội nào
chọn đúng thì sẽ được 10 điểm mà không phải trả
lời.
Kết quả đội nào được nhiều điểm sẽ thắng
Luật chơi
Homework
Learn by heart model sentences.
Do exercises C3/ p.148.
Read the dialogue,
then answer the questions/ 147-148
Lucky numbers
1
2
3
4
5
6
7
8
What does Lan want to do?
She wants to go camping.
lucky number
a)What does Nam want to do?
He wants to go to Hue.
b) What does Nga want to do?
She wants to go to Huong pagoda.
c) How does Lan want to travel?
She wants to walk.
You are lucky
d) How does Nam want to travel?
He wants to go by bike.
g) How does Ba want to travel?
He wants to travel by minibus.
Further Practice
Choose the best answer

Tuesday, April 9th, 2019

Period: 93
UNIT 15: COUNTRIES
Lesson 4:
C. NATURAL FEATURES- C1,2 (P162-164)
1. What about………… by bike?
A. go B. going C. to go
2. Let’s……….. a picnic in the mountain.
A. go B. going C. to go
3. They are going to….…. with their uncle.
A. staying B. to stay C. stay
4. Why don’t we…. Soccer this weekend?
A. playing B. to play C. play
1. B, 2. A, 3. C, 4. C
- Learn by heart the new words
- Practice the dialogue again.
- Do the exercises part C in workbook.
- Prepare next lesson: C3-4 (Page 148-149)
HOMEWORK
Thank you for your attention!
THANK YOU FOR YOUR ATTENDANCE!
Thanks for your attendance
 
Gửi ý kiến