Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Ngọc Đại
Ngày gửi: 20h:59' 29-10-2014
Dung lượng: 8.8 MB
Số lượt tải: 223
Số lượt thích: 0 người
Tiết 18
MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN
Bài 17
Đọc thông tin, quan sát hình 17.1 cho biết:
- ARN có thành phần hoá học như thế nào ?

- Trình bày cấu tạo ARN ?
ARN
ADN
1
2
A, U, G, X
A, T, G, X
Nhỏ
Lớn
So sánh cấu tạo của ARN và AND ?

Có mấy loại ARN ?
Chúng có chức năng gì ?

- ARN được tổng hợp ở đâu ?

Quan sát hình 17.2
Một phân tử ARN được tổng hợp dựa vào một hay hai mạch đơn của gen ?
+ ARN được tổng hợp dựa vào 1 mạch đơn (mạch khuôn)
Quan sát hình 17.2
Các loại nucêôtit nào liên kết với nhau để tạo cặp trong quá trình hình thành mạch ARN ?
+ Liên kết theo hình thức: A-U; T-A; G-X; X-G
Quan sát hình 17.2
Có nhận xét gì về trình tự các loại đơn phân trên mạch ARN so với mỗi mạch đơn của gen ?
+ ARN có trình tự tương ứng với mạch khuôn theo NTBS.

- Mô tả quá trình tổng hợp ARN ?

- Quá trình tổng hợp ARN theo nguyên tắc nào ?

- Nêu mối quan hệ giữa gen với ARN ?
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1. Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ARN và AND ?
2. ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào ?
3. Một đoạn mạch của gen có cấu trúc như sau:
Mạch 1: – A – T – G – X – T – X – G –
Mạch 2: – T – A – X – G – A – G – X –
Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.
ARN: – A – U – G – X – U – X – G –
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
4. Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:
– A – U – G – X – U – U – G – A – X –
Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN nói trên.
Đoạn gen đã tổng hợp ARN nói trên:
Mạch khuôn: – T – A – X – G – A – A – X – T – G –
Mạch bổ sung: – A – T – G – X – T – T – G – A – X –
5. Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền:
a) tARN b) mARN c) rARN d) Cả 3 loại trên
DẶN DÒ VỀ NHÀ
Học bài 17.
Trả lời câu hỏi và bài tập 3, 4, 5 SGK tr 53.
- Đọc trước bài 18 SGK.
 
Gửi ý kiến