Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 13. Môi trường đới ôn hòa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: huỳnh hồng trung dũng
Ngày gửi: 22h:24' 05-10-2021
Dung lượng: 15.6 MB
Số lượt tải: 518
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG II
MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA.
HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HÒA
LƯỢC ĐỒ CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
V? Trí :Đới ôn hòa nằm giữa đới nóng và đới lạnh, kho?ng t? chí tuy?n d?n vịng c?c ? c? hai bn c?u.
BÀI 13: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA
?Xác d?nh vị trí c?a đới ôn hòa trên Lược đồ?
Hình 13.1 – Lược đồ những yếu tố gây biến động thời tiết ở đới ôn hòa
?Xác định phần đất nổi của đới ôn hòa trên hình 13 .1 . So sánh diện tích đất nổi thuộc đới ôn hòa ở 2 bán cầu Bắc và Nam.
Câu hỏi: Quan sát Hình 5.1 So sánh phần diện tích đất nổi của đới ôn hòa nằm ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam?
H 5.1 lược đồ các kiểu môi trường ở đới nóng

- P hần lớn diện tích đất nổi của đới ôn hòa nằm ở bán cầu Bắc
Phân tích bảng số liệu để thấy tính chất trung gian của khí hậu đới ôn hòa.
Lượng mưa trung bình năm (676mm) không nhiều như ở đới nóng (1931mm) và không ít như ở đới lạnh (539mm).
-Về vị trí:
Đới ôn hòa nằm giữa đới nóng và đới lạnh.
-Về nhiệt độ:
+ Đới ôn hòa (10 0C) không bằng đới nóng (270C) nên khí hậu không quá nóng như đới nóng.
+ Đới ôn hòa (10 0C) lớn hơn đới lạnh (-10C) nên khí hậu không quá lạnh như đới lạnh.
-Về lượng mưa:
Khí hậu mang tính chất trung gian giữa khí hậu đới nóng và khí hậu đới lạnh
Câu hỏi: Quan sát hình 13.1 phân tích những yếu tố gây nên sự biến động thời tiết ở đới ôn hoà ?
Hình 13.1 - Lược đồ những yếu tố gây biến động thời tiết ở đới ôn hòa.
Các đợt khí nóng từ chí tuyến ( đới nóng ) tràn lên gây ra những đợt nóng đột ngột và bất thường làm nhiệt độ tăng rất cao, rất khô dễ gây cháy ở nhiều nơi.
Gió tây ôn đới và các khối khí từ đại dương chảy ven bờ lục địa mang theo khí ẩm và ấm vào đất liền làm cho thời tiết biến động, rất khó dự báo trước
Các đợt khí lạnh từ cực Bắc ( đới lạnh ) tràn xuống gây ra những đợt lạnh đột ngột và bất thường, nhiệt độ có khi dưới 00C có gió mạnh, tuyết rơi rất dày.
Các đợt khí nóng từ chí tuyến
( đới nóng ) tràn lên gây ra những đợt nóng đột ngột và bất thường làm nhiệt độ tăng rất cao, rất khô dễ gây cháy ở nhiều nơi.
Các đợt khí lạnh từ cực Bắc
( đới lạnh ) tràn xuống gây ra những đợt lạnh đột ngột và bất thường, nhiệt độ có khi dưới 00C có gió mạnh, tuyết rơi rất dày.
Gió tây ôn đới và các khối khí từ đại dương chảy ven bờ lục địa mang theo khí ẩm và ấm vào đất liền làm cho thời tiết biến động, rất khó dự báo trước.
Thời tiết
thay đổi
thất thường.
Tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của con người.
Vị trí trung gian giữa đới nóng và đới lạnh
Vị trí trung gian giữa hải dương và lục địa
Gây ngập lụt Hậu quả sau cơn bão
Sương mù
Cháy rừng
BÀI 13: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA
1. Khí hậu

- Khí hậu mang tính chất trung gian giữa khí hậu đới lạnh và khí hậu đới nóng.
-Thôøi tieát coù nhieàu bieán ñoäng thaát thöôøng do:
+Vò trí trung gian giöõa haûi döông coù khoái khí aåm haûi döông vaø luïc ñòa coù khoái khí khoâ laïnh luïc ñòa
+Vò trí trung gian giöõa ñôùi noùng coù khoái khí chí tuyeán noùng khoâ vaø ñôùi laïnh coù khoái khí cöïc luïc ñòa.
-Thôøi tieát coù những biểu hiện như:
+Khoâng noùng vaø möa nhieàu nhö ñôùi noùng.
+Khoâng quaù laïnh vaø ít möa nhö ñôùi laïnh.

.

1. Khí hậu.
Ở đới ôn hòa, thiên nhiên thay đổi như thế nào ?
2. Sự phân hoá của môi trường.
BÀI 13: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA
1. Khí hậu
2. Sự phân hóa của môi trường
a) Phân hoá theo thời gian
BÀI 13: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA
1. Khí hậu
2. Sự phân hóa của môi trường
Cảnh sắc thiên nhiên thay đổi theo bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông.
a) Phân hoá theo thời gian
BÀI 13: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA
1. Khí hậu
2. Sự phân hóa của môi trường
Cảnh sắc thiên nhiên thay đổi theo bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông.
a) Phân hoá theo thời gian
b) Phân hoá theo không gian
Hình 13.1 - Lược đồ những yếu tố gây biến động thời tiết ở đới ôn hòa.
Câu hỏi: Chỉ vào lược đồ nêu tên và xác định vị trí các kiểu môi trường ở đới ôn hòa?
Câu hỏi: Quan sát các kiểu môi trường hãy cho biết ở đới ôn hòa thiên nhiên thay đổi như thế nào?
thiên nhiên thay đổi từ bắc xuống nam theo vĩ độ.
Hình 13.1 - Lược đồ những yếu tố gây biến động thời tiết ở đới ôn hòa.
Thiên nhiên thay đổi từ đông sang tây
Hình 13.1 - Lược đồ những yếu tố gây biến động thời tiết ở đới ôn hòa.
Câu hỏi: Nêu vai trò của dòng biển nóng và gió tây ôn đới đối với khí hậu ôn hòa?

Các dòng biển nóng và gió tây ôn đới mang hơi nước, không khí ẩm, ấm từ đại dương vào môi trường ven bờ nên khí hậu mang tính chất ôn đới hải dương: ấm về mùa đông, mát về mùa hè, ẩm ướt quanh năm.
A. Rừng lá rộng
B. Rừng hỗn giao
C. Rừng lá kim
Thảm thực vật thay đổi từ Tây sang Đông do ảnh hưởng của dòng biển và gió Tây ôn đới
Nhiệt độ trung bình : 17 , 3 0C
Lượng mưa trung bình năm : 402mm
41 0B
RỪNG LÁ RỘNG Ở TÂY ÂU
RỪNG LÁ KIM Ở LIÊN BANG NGA
RỪNG LÁ CỨNG ĐỊA TRUNG HẢI
BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở ÔN ĐỚI LỤC ĐỊA
BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở ÔN ĐỚI HẢI DƯƠNG
BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở VEN ĐỊA TRUNG HẢI
BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở ÔN ĐỚI HẢI DƯƠNG
6
16
133
6
16
133
62
Mùa hạ mát,
mùa đông không lạnh
Mưa nhiều ẩm ướt quanh năm
-Mưa nhiều ẩm ướt quanh năm
-Mùa hạ mát, mùa đông không lạnh
Rừng lá rộng
62
BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở ÔN ĐỚI LỤC ĐỊA
-10
-10
19
19
31
31
74
74
Lượng mưa giảm, mùa hạ mưa nhiều
Mùa hạ nóng,
mùa đông lạnh, tuyết rơi
-Lượng mưa giảm, mùa hạ mưa nhiều
-Mùa hạ nóng, mùa đông lạnh, tuyết rơi
Rừng lá kim
BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở VEN ĐỊA TRUNG HẢI
10
10
28
28
69
69
9
9
Lượng mưa giảm, mưa vào mùa thu, đông.
-Lượng mưa giảm, mưa vào mùa thu, đông.
-Mùa hạ nóng và khô, mùa đông ấm áp
Mùa hạ nóng và khô, mùa đông ấm áp
Rừng cây bụi gai
B. Rừng hỗn giao
C. Rừng lá kim
E. Rừng cây bụi gai
D. Thảo nguyên
Thảm thực vật thay đổi từ Bắc xuống Nam theo vĩ độ
BÀI 13: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA
1. Khí hậu
2. Sự phân hóa của môi trường
Cảnh sắc thiên nhiên thay đổi theo bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông.
a) Phân hoá theo thời gian
b) Phân hoá theo không gian
Thiên nhiên thay đổi từ Bắc xuống Nam theo vĩ độ, từ Đông sang Tây theo ảnh hưởng của dòng biển và gió Tây ôn đới.
Câu 1: Ở môi trường đới ôn hòa kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất?
A. Môi trường ôn đới hải dương
B. Môi trường địa trung hải
C. Mơi tru?ng ơn d?i l?c d?a
D. Môi trường hoang mạc ôn đới
Hoạt động luyện tập và vận dụng:
Câu 2: Đới ôn hòa nằm trong khu vực hoạt động của:
C
A. Gió Mậu dịch
B. Gió Tây ôn đới
C. Giĩ ma
D. Gió Đông cực
B
Câu 3: Sự phân hóa theo không gian của môi trường đới ôn hòa được thể hiện:
A. Từ thấp lên cao
B. Từ Đông Nam lên Tây Bắc
C. T? Ty b?c xu?ng Dơng Nam
D. Từ Tây sang Đông và từ Bắc xuống Nam
D
-Chuẩn bị bài mới Bài 17:
+Xem trước nội dung SGK.
+Xem trước các hình từ 17.1 – 17.4.
+Soạn bài theo câu hỏi của nội dung SGK.
+Trả lời trước các câu hỏi và BT cuối bài.
+Söu taàm caùc aûnh, tranh veà oâ nhieãm khoâng khí, oâ nhieãm nước.
Hoạt động tìm tòi mở rộng:
 
Gửi ý kiến