Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

mùa xuân đến

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thế Sơn
Ngày gửi: 21h:56' 19-01-2017
Dung lượng: 5.2 MB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
Thứ tư ngày 18 tháng 01 năm 2017
Tập đnj
Thứ tư ngày 18 tháng 01 năm 2017
Tập đnj
Yêu cầu Ȩố 1:
Nhóm trưởng cho các bạn hái hʂ và thực hiện theo yêu cầu?
(trong 2 phút)
Tập đnj

Mùa xuân đến
Mùa xuân đến

Hʂ mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trƟ ngày thêm xanh. Nắng vàng ngày càng ǟực ǟỡ. Vườn cây lại đâm chē, nảy lȈ. Rē vườn cây ǟa hʂ. Hʂ bư▫ nồng nàn. Hʂ nhãn ngĠ. Hʂ cau thȊng qua. Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những thím chích chòe nhanh nhảu. Những chú khưŴ lắm điều. Những anh chào mào đỏm dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm.
Chú chim Ȩâu vui cùng vườn cây và các lȉi chim bạn. Nhưng trong trí thơ ngây của chú còn mãi Ȩáng ngƟ hình ảnh mŎ cánh hʂ mận trắng, biết nở cuĒ đông để báo trưϐ mùa xuân tƞ.

Tập đnj
Mùa xuân đến
Yêu cầu Ȩố 2: MƟ các bạn đnj nĒ tiếp câu trong nhóm và tìm từ khó đnj!
(Nhóm trưởng theo dĉ và phát hiện từ Ȩai ǟē Ȩửa cho bạn)

ĐIJn 1: Từ “Hʂ mận vừa tàn… Hʂ cau thȊng qua.”
Tập đnj
Mùa xuân đến
ĐIJn 2: Từ “ Vườn cây lại đầy tiếng chim… Những bác cu gáy trầm ngâm.”
ĐIJn 3: ĐIJn còn lại.
Tập đnj
Mùa xuân đến
Yêu cầu Ȩố 3: MƟ các bạn đnj nĒ tiếp đIJn kết hĢ đnj từ chú giải và tìm câu dài!
(Các nhóm thực hiện đnj theo nhóm 3 trong 3 phút)

Hʂ mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trƟ ngày thêm xanh. Nắng vàng ngày càng ǟực ǟỡ. Vườn cây lại đâm chē, nảy lȈ. Rē vườn cây ǟa hʂ. Hʂ bư▫ nồng nàn. Hʂ nhãn ngĠ. Hʂ cau thȊng qua.
Tập đnj
Mùa xuân đến
Mận
Mận: lȉi cây có hʂ trắng, quả màu nâu, vàng hay xanh nhạt, ăn có vị ngĠ hʍc chua.
Mận (ở miền Bắc)
Mận (ở miền Nam)
Đỏm dáng: đẹp bề ngȉi, có vẻ chải chuō
Tǟầm ngâm: có dáng lặng lẽ như đang Ȩuy nghĩ.


Chú chim Ȩâu vui cùng vườn cây và các lȉi chim bạn. Nhưng trong trí thơ ngây của chú còn mãi Ȩáng ngƟ hình ảnh mŎ cánh hʂ mận trắng, biết nở cuĒ đông để báo trưϐ mùa xuân tƞ.
Tập đnj
Mùa xuân đến

Nhưng trong trí thơ ngây của chú còn mãi Ȩáng ngƟ hình ảnh mŎ cánh hʂ mận trắng, biết nở cuĒ đông để báo trưϐ mùa xuân tƞ.
Tập đnj
Mùa xuân đến
Hʂ mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trƟ ngày thêm xanh. Nắng vàng ngày càng ǟực ǟỡ. Vườn cây lại đâm chē, nảy lȈ. Rē vườn cây ǟa hʂ. Hʂ bư▫ nồng nàn. Hʂ nhãn ngọt. Hʂ cau thȊng qua. Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những thím chích chòe nhanh nhảu. Những chú khưŴ lắm điều. Những anh chào mào đỏm dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm.
Chú chim Ȩâu vui cùng vườn cây và các lȉi chim bạn. Nhưng trong trí thơ ngây của chú còn mãi Ȩáng ngƟ hình ảnh mŎ cánh hʂ mận trắng, biết nở cuĒ đông để báo trưϐ mùa xuân tƞ.
Mùa xuân đến
Dấu hiệu nào báo hiệu mùa xuân đến?

Hʂ mận vừa tàn thì mùa xuân đến.

Tập đnj
Mùa xuân đến

Tàn:
Tập đnj
Mùa xuân đến

có nghĩa là héo khô và ǟụng xuống
Tập đnj
Mùa xuân đến
Vậy khi mùa xuân đến thì bầu trƟ thay đĔ như thế nào?
Chúng ta cùng đnj lại đIJn 1 và làm việc nhóm đċ trong 1 phút?
Vườn cây thay đĔ ǟa Ȩao?
Tập đnj
Mùa xuân đến
Tập đnj
Mùa xuân đến
Tǟong đIJn 1 chúng ta vừa tìm hiểu thì chúng ta thấy có những hʂ gì?
Hương vị của mĕ lȉi hʂ đó như thế nào?

Chúng ta làm việc nhóm đċ
trong 1 phút?
*Hʂ bư▫ nồng nàn
*Hʂ cau thȊng qua
*Hʂ nhãn ngĠ
Tập đnj
Mùa xuân đến
Ngȉi những từ ngữ tả hương vị ǟiêng của mĕ lȉi hʂ xuân, chúng ta còn nghe thấy âm thanh của những lȉi chim. Để hiểu ǟõ hơn điều đó, mƟ các em cùng tìm hiểu đIJn 2.
Tập đnj
Mùa xuân đến
Tǟong đIJn này đưϑ nhắc đến lȉi chim nào? Vẻ đẹp ǟiêng của mĕ lȉi ǟa Ȩao?

Chúng ta làm việc nhóm lớn
trong 2 phút?

Chích chòe
KhưŴ
Chào mào
Cu gáy
Chim Ȩâu
Theo em bài văn nĀ lên điều gì?
Bài văn ca ng◦ vẻ đẹp của mùa xuân.
Tập đnj
Mùa xuân đến
Mùa xuân đến

Hʂ mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trƟ ngày thêm xanh. Nắng vàng ngày càng ǟực ǟỡ. Vườn cây lại đâm chē, nảy lȈ. Rē vườn cây ǟa hʂ. Hʂ bư▫ nồng nàn. Hʂ nhãn ngĠ. Hʂ cau thȊng qua. Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những thím chích chòe nhanh nhảu. Những chú khưŴ lắm điều. Những anh chào mào đỏm dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm.
Chú chim Ȩâu vui cùng vườn cây và các lȉi chim bạn. Nhưng trong trí thơ ngây của chú còn mãi Ȩáng ngƟ hình ảnh mŎ cánh hʂ mận trắng, biết nở cuĒ đông để báo trưϐ mùa xuân tƞ.

Mùa xuân đến

Hʂ mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trƟ ngày thêm xanh. Nắng vàng ngày càng ǟực ǟỡ. Vườn cây lại đâm chē, nảy lȈ. Rē vườn cây ǟa hʂ. Hʂ bư▫ nồng nàn. Hʂ nhãn ngĠ. Hʂ cau thȊng qua. Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những thím chích chòe nhanh nhảu. Những chú khưŴ lắm điều. Những anh chào mào đỏm dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm.

Mùa xuân đến

Hʂ mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trƟ ngày thêm xanh. Nắng vàng ngày càng ǟực ǟỡ. Vườn cây lại đâm chē, nảy lȈ. Rē vườn cây ǟa hʂ. Hʂ bư▫ nồng nàn. Hʂ nhãn ngĠ. Hʂ cau thȊng qua. Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những thím chích chòe nhanh nhảu. Những chú khưŴ lắm điều. Những anh chào mào đỏm dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm.
Chú chim Ȩâu vui cùng vườn cây và các lȉi chim bạn. Nhưng trong trí thơ ngây của chú còn mãi Ȩáng ngƟ hình ảnh mŎ cánh hʂ mận trắng, biết nở cuĒ đông để báo trưϐ mùa xuân tƞ.

Tập đnj
Mùa xuân đến
 
Gửi ý kiến