Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 04. My neighbourhood. Lesson 2. A closer look 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tiếng Anh 6 (Sách mới). Unit 04. My neighbourhood. Lesson 2. A closer look 1
Người gửi: ai cũng được
Ngày gửi: 20h:48' 08-11-2018
Dung lượng: 6.8 MB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
Welcome teachers to our class
Phung Thanh Van secondary school
Teacher: Đang Thi Phan
BEES FIND HONEY
Play a game:
New programme
Science
Cartoon
Game show
Sports
Animals
UNIT 7: TELEVISION
Tuesday, January 23rd , 2018
Lesson 7: SKILLS 1 (P.12)
* New words:
1. a journey
2. a Jupiter
4. a skating rink
5. a content
3. a planet
: chuyến đi
: sao Mộc
: sân trượt patin
: nội dung
: hành tinh


6. a documentary
: phim tài liệu
7. a race
: cuộc đua
* New words:
1. a journey
2. a Jupiter
4. a skating rink
5. a content
3. a planet
: chuyến đi
: sao Mộc
: sân trượt patin
: nội dung
: hành tinh


6. a documentary
: phim tài liệu
7. a race
: cuộc đua
Animals
Sports
Game show
Comedy

1. The animal programme is on at………….
A . seven B. seven thirty C. eight D. nine
2. The parrot Instructor is the name of the Comedy programme.
A. True B. False
3. The event in the Sports programme today is:
A soccer match B. Wheelbarrow Races
C. bicycle races D. weather forecast
4. The game show programme is on at ……….
A . 10.00 B. 11.00 C. 12.00 D. 12.30
5. Jupiter is the name of the planet.
A. True B. Fasle
* Choose the best one:
1.Read the schedule for Around the World!
Lucky stars
8
7
1
2
6
4
3
5
3. Can we watch a game show after 10 o’clock ?
2. What’s the name of the comedy?
4. What is the content of the Animal programme?
1. What is the event in the sports programme today?
5. Is Jupiter the name of a science programme?
Congratulations!
Lucky star
* Answers:
Wheelbarrow Races.
The Parrot Instructor.
Yes, we can.
A documentary sbout the colorful living world in Pacific.
No, it isn’t.
1
2
3
4
5
 

Phong likes discovering the universe

Minh likes watching sports events.

Linh is interested in ocean fish

Which programme

Nga loves learning
through games and shows.

Bob likes programme that make him laugh.
the name of the programme
the channel it is on
the content of the programme
the reason you like it
Animals: Life in the Water
Around the World
A documentary about the colourful living world in the Pacific
Exciting and love the fish
EDUCATIONAL LESSON
Learn new words by heart.
Answer the questions in your notebooks.
Prepare Unit 8: Lesson 1
Homework
GOODBYE
Thank you for your attention!
 
Gửi ý kiến