Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học cơ sở > Tiếng Anh > Sách Chính thức > Tiếng Anh 6 >


Unit 1. My new school. Lesson 1. Getting started (183 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. My new school. Lesson 2. A closer look 1 (97 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. My new school. Lesson 3. A closer look 2 (71 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. My new school. Lesson 4. Communication (40 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. My new school. Lesson 5. Skills 1 (60 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. My new school. Lesson 6. Skills 2 (41 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. My new school. Lesson 7. Looking back & project (42 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. My home. Lesson 1. Getting started (73 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. My home. Lesson 2. A closer look 1 (45 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. My home. Lesson 3. A closer look 2 (49 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. My home. Lesson 4. Communication (28 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. My home. Lesson 5. Skills 1 (52 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. My home. Lesson 6. Skills 2 (34 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. My home. Lesson 7. Looking back & project (31 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. My friends. Lesson 1. Getting started (68 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. My friends. Lesson 2. A closer look 1 (52 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. My friends. Lesson 3. A closer look 2 (44 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. My friends. Lesson 4. Communication (39 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. My friends. Lesson 5. Skills 1 (48 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. My friends. Lesson 6. Skills 2 (46 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. My friends. Lesson 7. Looking back & project (34 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 1. (1-2-3). Lesson 1. Language (33 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 1. (1-2-3). Lesson 2. Skills (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. My neighbourhood. Lesson 1. Getting started (93 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. My neighbourhood. Lesson 2. A closer look 1 (60 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. My neighbourhood. Lesson 3. A closer look 2 (62 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. My neighbourhood. Lesson 4. Communication (32 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. My neighbourhood. Lesson 5. Skills 1 (45 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. My neighbourhood. Lesson 6. Skills 2 (38 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. My neighbourhood. Lesson 7. Looking back & project (51 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Natural wonders of the word. Lesson 1. Getting started (88 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Natural wonders of the word. Lesson 2. A closer look 1 (39 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Natural wonders of the word. Lesson 3. A closer look 2 (42 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Natural wonders of the word. Lesson 4. Communication (28 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Natural wonders of the word. Lesson 5. Skills 1 (45 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Natural wonders of the word. Lesson 6. Skills 2 (33 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Natural wonders of the word. Lesson 7. Looking back & project (43 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Our Tet holiday. Lesson 1. Getting started (63 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Our Tet holiday. Lesson 2. A closer look 1 (43 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Our Tet holiday. Lesson 3. A closer look 2 (42 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Our Tet holiday. Lesson 4. Communication (27 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Our Tet holiday. Lesson 5. Skills 1 (31 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Our Tet holiday. Lesson 6. Skills 2 (32 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Our Tet holiday. Lesson 7. Looking back & project (31 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 2 . (4-5-6). Lesson 1. Language (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 2 . (4-5-6). Lesson 2. Skills (19 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Television. Lesson 1. Getting started (57 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Television. Lesson 2. A closer look 1 (34 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Television. Lesson 3. A closer look 2 (28 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Television. Lesson 4. Communication (28 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Television. Lesson 5. Skills 1 (40 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Television. Lesson 6. Skills 2 (34 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Television. Lesson 7. Looking back & project (37 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Sports and games. Lesson 1. Getting started (48 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Sports and games. Lesson 2. A closer look 1 (50 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Sports and games. Lesson 3. A closer look 2 (40 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Sports and games. Lesson 4. Communication (24 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Sports and games. Lesson 5. Skills 1 (42 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Sports and games. Lesson 6. Skills 2 (41 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Sports and games. Lesson 7. Looking back & project (38 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Cities of the world. Lesson 1. Getting started (63 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Cities of the world. Lesson 2. A closer look 1 (42 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Cities of the world. Lesson 3. A closer look 2 (28 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Cities of the world. Lesson 4. Communication (41 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Cities of the world. Lesson 5. Skills 1 (42 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Cities of the world. Lesson 6. Skills 2 (32 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Cities of the world. Lesson 7. Looking back & project (36 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 3. (7-8-9). Lesson 1. Language (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 3. (7-8-9). Lesson 2. Skills (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Our houses in the future. Lesson 1. Getting started (78 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Our houses in the future. Lesson 2. A closer look 1 (40 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Our houses in the future. Lesson 3. A closer look 2 (44 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Our houses in the future. Lesson 4. Communication (30 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Our houses in the future. Lesson 5. Skills 1 (49 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Our houses in the future. Lesson 6. Skills 2 (26 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Our houses in the future. Lesson 7. Looking back & project (36 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started (68 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Our greener world. Lesson 2. A closer look 1 (39 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Our greener world. Lesson 3. A closer look 2 (41 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Our greener world. Lesson 4. Communication (22 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Our greener world. Lesson 5. Skills 1 (27 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Our greener world. Lesson 6. Skills 2 (29 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Our greener world. Lesson 7. Looking back & project (32 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. Robots. Lesson 1. Getting started (50 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. Robots. Lesson 2. A closer look 1 (22 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. Robots. Lesson 3. A closer look 2 (23 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. Robots. Lesson 4. Communication (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. Robots. Lesson 5. Skills 1 (18 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. Robots. Lesson 6. Skills 2 (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. Robots. Lesson 7. Looking back & project (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 4. (10-11-12). Lesson 1. Language (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 4. (10-11-12). Lesson 2. Skills (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (68 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail