Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 4. My neighbourhood. Lesson 4. Communication

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thi
Ngày gửi: 13h:16' 24-10-2021
Dung lượng: 9.8 MB
Số lượt tải: 910
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class!
Unit 4:
MY NEIGHBOURHOOD
......day, ..................... th 2021
Lesson 4: Communication
(Everyday English)
nhomdieu
Listen and read the conversations.
Work in pairs. Make similar conversations to ask for and give directions to places near your school.
Nick is listening to an audio guide to Hoi An. Listen and fill the blanks.
Look at the map below and create an audio guide for District 1 of Ho Chi Minh City.
Now present your audio guide to your class.
Asking for and giving directions
* Vocab:
1/ diréction (n):
2/ (to) go straight:
3/présent
4/ (to) turn left:
5/ (to) turn right:
6/ first:
7/ then:
8/ áfter that:
9/ fínally:
phương hướng, lời hướng dẫn
đi thẳng
món quà
quẹo trái
quẹo phải
trước tiên
kế đến
sau đó
cuối cùng
* Listen and read the conversations:
A: Excuse me. Could you tell me the way to the cinema, please?
B: Go along this street. It’s on your left.
A: Excuse me. Where’s the nearest post office, please?
B: Go out of the station. Take the first turning on the right.
=>Could you tell me the way to ......................, please?
(làm ơn chỉ cho tôi đường đến .......?)
=> Where’s the nearest ......................, please?
(Xin hỏi .......... gần nhất là ở đâu?
* Work in pairs. Make similar conversations to ask for and give directions to places:
=> Could you tell me the way to ......................, please?
=> Where’s the nearest ......................, please?
Sky hotel
Huong pagoda
museum
Thong Nhat Palace
* Nick is listening to an audio guide to Hoi An. Listen and fill the blanks.
Let’s start our tour in Hoi An. We are in Tran Phu Street now. First, go to Ong Pagoda. To get there, go (1) along the street for five minutes. It’s on your left. Next, go to the Museum of Sa Huynh Culture. Take the (2) turning on your left. Turn (3) and it’s on your right. Finally, go to Hoa Nhap Workshop to buy some presents. Turn left and then right. It’s (4)
Tan Ky House.
straight
second
right
next to
* Look at the map below and create an audio guide for District 1 of Ho Chi Minh City.
give directions to at least three different places;
use first, then, after that and finally to link your directions.
Go straight along .......
Take the first turning on .....
It’s on ....
Turn ...
- present your audio guide
- prepare for the next lesson: Unit 4 : Skills 1
1/suburb
2/ dislike
3/ outdoor activity
4/ However
5/ crowded.
6/busy

* Homework
 
Gửi ý kiến