Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 1. My new school. Lesson 5. Skills 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: suu tam
Người gửi: Nguyễn Thị Diễm Châu
Ngày gửi: 23h:34' 24-09-2021
Dung lượng: 20.0 MB
Số lượt tải: 420
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class !
\
HUNG VUONG SECONDARY SCHOOL
Unit 1: MY NEW SCHOOL
Period 6 - Lesson 5: Skills 1
Thursday, September 30th, 2021
READING
Designed by Jessica Lee
Vocabulary
- a green field (n):
- join (v) = take part in :
- art club (n):
- a boarding school(n):
- an International school(n):
- Lower secondary school(n):
- do paintings :
- a computer room (n):
cánh đồng lúa
vẽ
Câu lạc bộ mĩ thuật
Trường nội trú
Trường quốc tế
Trường THCS
tham gia
phòng máy tính
- a playground (n):
sân chơi
* Checking words:
What and Where
a green field
art club
join
International
school
A boarding
school
computer
room
* Checking words:
What and Where
green field
art club
Join
international
mountain
computer
room
Designed by Jessica Lee
Unit 1. My new school
Skills 1
Look at the pictures and quickly read the passages …
Look at the pictures and quickly read the passages
Designed by Jessica Lee
Sunrise is a boarding school in Sydney. Students study and live there. About 1,200 boys and girls go to Sunrise. It has students from all over Australia. They study subjects like maths, science and English.
Look at the pictures and quickly read the passages
Designed by Jessica Lee
An Son is a lower secondary school in Bac Giang. It has only 8 classes. There are mountains and green fields around the school. There is a computer room and a library. There is also a school garden and a playground.
Look at the pictures and quickly read the passages
Designed by Jessica Lee
Dream is an international school. Here students learn English with English-speaking teachers. In the afternoon, they join many interesting clubs. They play sports and games. Some students do paintings in the art club.
1. Look at the pictures and quickly read the passages. Match 1-3 with A-C.
Designed by Jessica Lee
Sunrise is a boarding school in Sydney. Students study and live there. About 1,200 boys and girls go to Sunrise. It has students from all over Australia. They study subjects like maths, science and English.
An Son is a lower secondary school in Bac Giang. It has only 8 classes. There are mountains and green fields around the school. There is a computer room and a library. There is also a school garden and a playground.
Dream is an international school. Here students learn English with English-speaking teachers. In the afternoon, they join many interesting clubs. They play sports and games. Some students do paintings in the art club.
A. a school in Bac Giang
B. an international school
1
2
3
C. a boarding school in Sydney
Students live and study in a    school.
They only go home at weekends.
2. Read the passage again and complete the sentences.
Designed by Jessica Lee
boarding
Sunrise is a school in . 
There are     around An Son School.
has an art club.
At Dream School, students learn English with
 
Sydney
mountains and green fields
Dream school
English-speaking teachers
1
2
3
4
5
Game : Lucky star
3. Answer the questions
Lucky star !
3
6
5
2
8
4
1
7
1. Which school is a boarding school?
Sunrise.
2. Where is An Son School?
It is in Bac Giang.
Lucky Number
Lucky Number
Lucky Number
Lucky Number
Lucky Number
Lucky Number
Lucky Number
Lucky Number
3. Is there a school garden in An Son School?
Yes. There is.
4. What do Dream School students do in the afternoon?
They join many interesting clubs.
1.Which school is a boarding school?
.
2.Where is An Son School?

3.Is there a school garden in An Son School?

4.What do Dream School students do in the afternoon?
3. Answer the questions
Designed by Jessica Lee
It’s Sunrise  / Sunrise
It is in Bac Giang / In Bac Giang
Yes, there is
They join many interesting clubs
SPEAKING
Designed by Jessica Lee
4. Which school would you like to go to? Why? Why not?
Complete the table.


a boarding school
SUNRISE
a school for only girls
AN SON LOWER SECONDARY SCHOOL
surrounded by mountains and green fields
a small school
DREAM SCHOOL
an international school
modern equipment
English speaking teachers
many interesting clubs
expensive

Then discuss your choice with a friend.

Designed by Jessica Lee

Example:
A: Which school would you like to go to?
B: I`d like to go to Dream School.
A: Why?
B: Because I`d like to paint in the art club.
TALK ABOUT YOUR DREAM SCHOOL
Designed by Jessica Lee
GOOD
BYE!
Designed by Jessica Lee
The bye bye song

Bye, bye.
See you tomorrow.
Bye, bye.
See you tomorrow.
Bye, bye.
See you tomorrow.
Bye, bye. Bye, bye.
The bye bye
song
 
Gửi ý kiến