Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Xuan Gia
Ngày gửi: 21h:40' 08-04-2020
Dung lượng: 453.3 KB
Số lượt tải: 328
Số lượt thích: 0 người
Dạy học trực tuyến!
Lớp: 12B5 + 12B7
Giáo viên dạy: Mai Xuân Gia
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT CHẾ LAN VIÊN
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2: Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng là
A. E= m/c2. B. E=mc.
C. E=mc2. D. E=m/c
Câu 1: Trong hạt nhân nhôm có số prôtôn và nơtron lần lượt là
A. 13 và 27
B. 27 và 13
C. 13 và 14
D. 40 và 14
BÀI 36
NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT HẠT NHÂN. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
I. Lực hạt nhân
- Là lực hút giữa các nuclôn để tạo thành hạt nhân bền vững.

- Bản chất của lực hạt nhân là lực tương tác mạnh.
Đặt vấn đề: Cho khối lượng prôtôn mp=1,00728u; khối lượng nơtron mn=1,00866u.
II. Năng lượng liên kết của hạt nhân
Khối lượng các nuclôn tạo thành hạt nhân
(Z = 2, N = A – Z = 2)
2mp + 2mn = 4,03188 u
Khối lượng hạt nhân

mHe = 4,00150u
2mp + 2mn > mHe
?m = Zmp + (A - Z)mn -mX
II. Năng lượng liên kết của hạt nhân
1. Độ hụt khối
Khối lượng của một hạt nhân luôn nhỏ hơn tổng khối lượng các nuclôn tạo thành hạt nhân đó. Độ chênh giữa hai khối lượng đó được gọi là độ hụt khối của hạt nhân, kí hiệu m
Với: mX là khối lượng của hạt nhân
Ví dụ 1: Cho mp=1,00728u; mn=1,00866u, khối lượng hạt nhân là mHe = 4,00150u. Tính độ hụt khối của
=> ?m = Zmp + Nmn -mHe = 0,03038u
Zmp+(A-Z)mn > mX => E > E0
Wlk = E - E0 = [Zmp+(A-Z)mn -mX]c2
=>Nang lu?ng liên k?t.
Năng lượng nghỉ của các nuclôn khi đứng riêng lẻ
E = [Zmp+(A-Z)mn].c2
Năng lượng nghỉ của hạt nhân
E0 = mX.c2
Hạt nhân
2. Năng lượng liên kết
Đặt vấn đề:
Là năng lượng tỏa ra khi các nuclôn liên kết để tạo thành các hạt nhân bền vững (hay năng lượng tối thiểu dùng để phá vỡ 1 hạt nhân bền vững thành các nuclôn riêng biệt).
2. Năng lượng liên kết
Ví dụ 2: Tính năng lượng liên kết của . Biết u = 931,5 MeV/c2.
Wlk = ?m.c2 = 0,03038u.c2 = 0,03038.931,5 MeV/c2.c2 = 28,29897 MeV
3. Năng lượng liên kết riêng
Năng lượng liên kết tính cho từng nuclôn gọi là năng lượng liên kết riêng.
Ví dụ 3: Tính năng lượng liên kết riêng của ?
*Chú ý: Năng lượng liên kết riêng càng lớn thì liên kết càng bền vững.
III. Phản ứng hạt nhân
1. Định nghĩa
- Phản ứng hạt nhân là quá trình tương tác giữa các hạt nhân dẫn đến sự biến đổi chúng thành các hạt nhân khác.
- Phương trình tổng quát:
2. Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân
- Định luật bảo toàn số nuclôn (bảo toàn số khối):
- Định luật bảo năng lượng toàn phần
- Định luật bảo động lượng.
- Định luật bảo toàn điện tích:
*Chú ý:
Không có định luật bảo toàn số nơtron và khối lượng nghỉ trong phản ứng hạt nhân.
Ví dụ 5: (Sẽ tìm hiểu trong bài phóng xạ)
Ví dụ 4:
3. Năng lượng tỏa ra hay thu vào trong phản ứng hạt nhân
Gọi:
mtrước = mA + mB là tổng khối lượng các hạt nhân trước phản ứng.
msau = mX + mY là tổng khối lượng các hạt nhân sau phản ứng.
- Nếu mtrước > msau thì phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng:
Wtỏa = (mtrước - msau)c2
- Nếu mtrước < msau thì phản ứng hạt nhân thu năng lượng:
Wthu = (msau - mtrước)c2
C?N N?M
Lực hạt nhân là gì?
Độ hụt khối là gì? Công thức tính độ hụt khối?
Năng lượng liên kết là gì? Công thức tính năng lượng liên kết?
Phản ứng hạt nhân là gì? Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân?
Khi nào phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng? Khi nào phản ứng hạt nhân thu năng lượng? Công thức tính năng lượng thu vào hay tỏa ra của phản ứng hạt nhân?
BÀI TẬP
Câu hỏi: Phản ứng nào sau đây là đúng?
A.
B.
C.
D.
Làm tất cả các bài tập ở SGK
Chuẩn bị tiết sau luyện tập và kiểm tra 15 phút
NHIỆM VỤ VỀ NHÀ
Tạm biệt!
 
Gửi ý kiến