Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Tuần 2. Nghe-viết: Mười năm cõng bạn đi học

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thị Thu Hằng
Ngày gửi: 23h:23' 13-09-2021
Dung lượng: 394.5 KB
Số lượt tải: 66
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
Mười năm cõng bạn đi học


Thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2021
Chính tả (nghe- viết)


Mười năm cõng bạn đi học


Ở xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang, ai cũng biết câu chuyện cảm động về em Đoàn Trường Sinh 10 năm cõng bạn đến trường. Quãng đường từ nhà Sinh tới trường dài hơn 4 ki – lô- mét, qua đèo, vượt suối, khúc khuỷu, gập ghềnh. Thế mà Sinh không quản khó khăn, ngày ngày cõng bạn Hanh bị liệt cả hai chân đi về. Nhờ bạn giúp đỡ, lại có chí học hành, nhiều năm liền, Hanh là học sinh tiên tiến, có năm còn tham gia đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện.
Theo báo Đại đoàn kết
Thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2021
Chính tả (nghe- viết)


Bạn Sinh đã làm gì để giúp đỡ Hanh ?
Sinh cõng bạn đi học suốt mười năm
Việc làm của Sinh đáng trân trọng ở điểm nào ?
Tuy còn nhỏ nhưng Sinh không quản khó khăn, ngày ngày cõng Hanh tới trường với đoạn đường dài hơn 4 ki-lô-mét, qua đèo, vượt suối, khúc khuỷu, gập ghềnh .
Mười năm cõng bạn đi học
Ở xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang, ai cũng biết câu chuyện cảm động về em Đoàn Trường Sinh 10 năm cõng bạn đến trường. Quãng đường từ nhà Sinh tới trường dài hơn 4 ki – lô- mét, qua đèo, vượt suối, khúc khuỷu, gập ghềnh. Thế mà Sinh không quản khó khăn, ngày ngày cõng bạn Hanh bị liệt cả hai chân đi về. Nhờ bạn giúp đỡ, lại có chí học hành, nhiều năm liền, Hanh là học sinh tiên tiến, có năm còn tham gia đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện.
Theo báo Đại Đoàn Kết
xã Vinh Quang
huyện Chiêm Hoá
tỉnh Tuyên Quang
Đoàn Trường Sinh
cõng bạn
Quãng đường
vượt suối
khúc khuỷu
không quản
đội tuyển
cấp huyện
Gập ghềnh
Luyện viết từ khó:
Luyện tập
2. Chọn cách viết đúng từ đã cho trong ngoặc đơn :
Tìm chỗ ngồi
R?p dang chi?u phim thì m?t b d?ng d?y len qua hng gh? ra ngồi. Lt (sau / xau ), b tr? l?i v h?iơng ng?i g?n hng gh? (r?ng / r?n ) :
- Thua ơng ! Ph?i ( chang / chan ) lc ra ngồi tơi vơ gi?m vo chn ơng ?
-Vng, nhung (sin / xin ) b d?ng ( bang khoang / ban khoan ), tơi khơng (sao / xao )!
- D? khơng ! Tơi ch? mu?n h?i d? (sem / xem )tơi cĩ tìm dng hng gh? c?a mình khơng .
Tìm choã ngoài
Raïp ñang chieáu phim thì moät baø ñöùng daäy len qua haøng gheá ra ngoaøi. Laùt sau , baø trôû laïi vaø hoûi oâng ngoài gaàn haøng gheá raèng:
- Thöa oâng ! Phaûi chaêng luùc ra ngoaøi toâi voâ yù giaãm vaøo chaân oâng ?
-Vaâng, nhöng xin baø ñöøng baên khoaên , toâi khoâng sao.
- Daï khoâng ! Toâi chæ muoán hoûi ñeå xem toâi coù tìm ñuùng haøng gheá cuûa mình khoâng ? .
3. Giaûi caâu ñoá sau
a) Để nguyên- tên một loài chim
Bỏ sắc- thường thấy ban đêm trên trời .
( Là chữ gì )
Dòng 1: là chữ sáo
Dòng 2: là chữ sao

3. Giaûi caâu ñoá sau
b) Để nguyên- vằng vặc trời đêm
Thêm sắc- màu phấn cùng em tới trường.
( Là chữ gì )
Dòng 1: là chữ trăng
Dòng 2: là chữ trắng
DẶN DÒ
Chúc các em sức khỏe và học tập tốt !
 
Gửi ý kiến