Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Nhân một số với một tổng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: GVG
Người gửi: Nguyễn Thành Tựu (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:11' 07-01-2009
Dung lượng: 934.0 KB
Số lượt tải: 77
Số lượt thích: 0 người
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
B
Tính giá trị của biểu thức:
7 x (6 + 4)
Ta có: 7 x (6 + 4)
= 7 x (6 + 4)
= 7 x 10
= 70
Nhân một số với một tổng
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
Nhân một số với một tổng
Ví dụ:
Tính giá trị của hai biểu thức sau ?
4 x (3 + 5)
B
Ta có:
4 x 3 + 4 x 5

4 x (3 + 5) = 4 x 8 = 32
4 x 3 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32
Vậy:
4 x (3 + 5)
4 x 3 + 4 x 5
=
a x (b + c) = .
B
a x (b + c) = a x b + a x c
Ta có:
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
Nhân một số với một tổng
a x (b + c) = .
a x (b + c) = a x b + a x c
Ghi nhớ:
Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.
Luyện tập:
Bài 1:
(66)
s/66
Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu) ?
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
Nhân một số với một tổng
Luyện tập:
Bài 1:
4
5
2
4 x (5 + 2) = 28
4 x 5 + 4 x 2=28
3
4
5
6
3
2
3 x (4 + 5) = 27
6 x (2 + 3) = 30
3 x 4 + 3 x 5=27
6 x 2 + 6 x 3=30
66
Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu) ?
s/
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
Nhân một số với một tổng
Luyện tập:
Bài 2:
B
a) Tính bằng hai cách ?
36 x (7 + 3)
Cách 1:
36 x (7 + 3) = 36 x 10 =
360
Cách 2:
36 x (7 + 3) = 36 x 7 + 36 x 3 = 252 + 108 =
360
s/66
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
Nhân một số với một tổng
Luyện tập:
Bài 2:
B
a) Tính bằng hai cách ?
207 x (2 + 6)
Cách 1:
207 x (2 + 6) = 207 x 8 =
1656
Cách 2:
207 x (2 + 6) = 207 x 2 + 207 x 6 = 414 + 2142 =
1656
s/66
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
Nhân một số với một tổng
Luyện tập:
Bài 2:
N
b) Tính bằng hai cách
s/66
(theo mẫu)
Mẫu:
38 x 6 + 38 x 4 = ?
Cách 1:
38 x 6 + 38 x 4 = 228 + 152 =
380
Cách 2:
38 x 6 + 38 x 4 = 38 x (6 + 4)
= 380
Tính:
5 x 38 + 5 x 62 = ?
= 38 x 10
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
Nhân một số với một tổng
Luyện tập:
Ví dụ:
N
Cách 1:
5 x 38 + 5 x 62
= 500
Cách 2:
5 x 38 + 5 x 62
= 500
Tính:
5 x 38 + 5 x 62 = ?
= 5 x (38 + 62)
s/66
= 5 x 100
= 190 + 310
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
Nhân một số với một tổng
Luyện tập:
Ví dụ:
N
Cách 1:
135 x 8 + 135 x 2
= 1350
Cách 2:
135 x 8 + 135 x 2
= 1350
Tính:
135 x 8 + 135 x 2 = ?
= 135 x (8 + 2)
s/66
= 135 x 10
= 1080 + 270
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
Nhân một số với một tổng
Luyện tập:
Bài 1:
s/66
Bài 2:
s/66
B
N
a/
b/
Em hãy nêu công thức tổng quát ?
a x (b + c)
a x b + a x c
=
Bài 3:
Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
s/66
(3 + 5) x 4 và 3 x 4 + 5 x 4
Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một tổng với một số.
B
Quy tắc:
Khi nhân một tổng với một số ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đó rồi cộng các kết quả với nhau.
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
Nhân một số với một tổng
Luyện tập:
Bài 1:
s/66
Bài 2:
s/66
B
N
a/
b/
Bài 3:
s/66
B
Bài 4:
s/66
áp dụng tính chất nhân một số với một tổng để tính
(theo mẫu)
26 x 11 35 x 101
213 x 11 123 x 101
a/
b/
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
Nhân một số với một tổng
Luyện tập:
Bài 4:
s/66
áp dụng tính chất nhân một số với một tổng để tính
(theo mẫu)
26 x 11 35 x 101
213 x 11 123 x 101
a/
b/
36 x 11 = 36 x (10 + 1) = 36 x 10 + 36 x 1 = 360 + 36 = 396
V
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
Nhân một số với một tổng
Luyện tập:
Bài 4:
26 x 11 35 x 101
213 x 11 123 x 101
a/
b/
V
Ta có:
a/ 26 x 11
= 26 x (10 + 1)
= 26 x 10 + 26 x 1
= 260 + 26
= 286
a/ 35 x 101
= 35 x (100 + 1)
= 35 x 100 + 35 x 1
= 3500 + 35
= 3535
b/ 213 x 11
= 213 x (10 + 1)
= 213 x 10 + 213 x 1
= 2130 + 213
= 2343
b/ 123 x 101
= 123 x (100 + 1)
= 123 x 100 + 123 x 1
= 12300 + 123
= 12423
Muốn nhân một số với một tổng ta có thể làm như thế nào ?
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
Nhân một số với một tổng
Trò chơi ai nhanh hơn ?
C. 9 x 7 + 9 x 3
B
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2007
Nhân một số với một tổng
Luyện tập:
Bài 1:
s/66
Bài 2:
s/66
B
N
a/
b/
Bài 3:
s/66
B
Bài 4:
s/66
V
Muốn nhân một số với một tổng ta có thể làm như thế nào ?
 
Gửi ý kiến