Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Nội dung giáo duc ở Tiểu học

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Ngọc
Ngày gửi: 20h:35' 18-03-2018
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG III
NỘI DUNG GIÁO DỤC Ở TIỂU HỌC
I/ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC:

1. KHÁI NIỆM GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC
2. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC.
3. CÁC CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC.
1. Khái niệm giáo dục ở đạo đức:
a) Khái niệm về đạo đức
Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là hệ thống các quan niệm về cái thiện, cái ác trong các mối quan hệ của con người với con người.
b) Khái niệm về giáo dục đạo đức ở tiểu học:
Là quá trình hình thành cho học học sinh ý thức, tình cảm, niềm tin và thói quen hành vi đạo đức, thể hiện trong cuộc sống hằng ngày đối với gia đình, cộng đồng, làng xóm, với tập thể và bạn bè.
2. Nhiệm vụ và nội dung giáo dục đạo đức ở bậc tiểu học
Nhiệm vụ giáo dục đạo đức
Đạo đức là một lĩnh vực của ý thức xã hội, là một mặt không thể thiếu được của hoạt động xã hội
Đạo đức là nội dung cốt yếu của tính cách con người, có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội.
Có thể nói nhân cách của mỗi học sinh thể hiện trước hết ở bộ mặt đạo đức. Vì thế giáo dục đạo đức cho học sinh là một bộ phận cực kỳ quan trọng của quá trình sư phạm.
Các nhiệm vụ giáo dục đạo đức ở học sinh bậc tiểu học
+ Giáo dục ý thức đạo đức: là nhằm cung cấp cho học sinh những tri thức cơ bản về các phẩm chất đạo đức và các chuẩn mực đạo đức, trên cơ sở đó giúp các em hình thành niềm tin đạo đức
+ Giáo dục thái độ, tình cảm đạo đức: Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhưng cũng khó khăn và tinh tế bởi vì nó phải tác động đến thế giới nội tâm, thế giới của những suy tư, cảm xúc bên trong của các em.

Giáo dục hành vi thói quen đạo đức: Việc giáo dục thói quen, hành vi đạo đức phải làm cho chúng trở thành bản tính tự nhiên của cá nhân và duy trì được lâu bền để ứng xử đúng đắn trong mọi hoàn cảnh.
Ba nhiệm vụ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và cần được giải quyết đồng bộ. Sẽ không có kết quả giáo dục trọn vẹn nếu như giáo viên bỏ qua bất kì một nhiệm vụ nào
b) Nội dung giáo dục đạo đức ở tiểu học:

Các phẩm chất được phân chia theo các nhóm quan hệ sau:
Các phẩm chất đạo đức quy định quan hệ ( thái độ) của cá nhân đối với xã hội.
Các phẩm chất đạo đức quy định quan hệ (thái độ) của cá nhân đối với lao động.
Các phẩm chất đạo đức quy định quan hệ (thái độ) của cá nhân đối với người khác.
Các phẩm chất đạo đức qui định thái độ của cá nhân đối với bản thân, đối với sự ứng xử bản thân.
 
Gửi ý kiến