Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 36. Nước

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Thị Anh Đào
Ngày gửi: 18h:29' 11-03-2015
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 624
Số lượt thích: 0 người
Hóa học
Lớp: 8
I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC
NƯỚC (t1)
1. Sự phân huỷ nước
Bài: 36
Tiết: 53

Thí nghiệm phân hủy nước
B
A

 Khi có dòng điện chạy qua có hiện tượng gì?
Có các bọt khí đi lên từ hai điện cực, đẩy nước xuống và chiếm chổ nước.
Mô hình phân hủy nước
Thể tích khí trong 2 ống A và B như thế nào?
Thể tích khí trong ống A bằng 2 lần trong ống B.
Quan sát thí nghiệm và trả lời câu hỏi
 Cho dòng điện một chiều chạy qua 2 điện cực.
B
A

 Quan sát, nêu hiện tượng khi đốt ống A và cho biết khí trong ống A, là khí gì?
Khí trong ống A cháy kèm theo tiếng nổ nhỏ, đó là khí H2.
Mô hình phân hủy nước
Viết phương trình hóa học xảy ra?
 Khi đưa que đóm vào ống B, có hiện tượng xảy ra và khí trong ống B là khí gì?
Khí trong ống B làm cho que đóm bùng cháy, đó là khí oxi.
B
A
I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC
NƯỚC (t1)
1. Sự phân huỷ nước
Bài: 36
Tiết: 53
Từ thí nghiệm phân huỷ nước, em rút ra được nhận xét gì?
I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC
NƯỚC (t1)
1. Sự phân huỷ nước
Bài: 36
Tiết: 53
Khi phân huỷ nước sinh ra khí H2 và khí O2.
V?i Vhidro = 2VOxi
PTHH: 2H2O 2H2?+O2 ?
I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC
NƯỚC (t1)
1. Sự phân huỷ nước
Bài: 36
Tiết: 53
Khi phân huỷ nước sinh ra khí H2 và khí O2. V?i t? l? Vhidro = 2VOxi
PTHH: 2H2O 2H2? + O2 ?
2. Sự tổng hợp nước
10
1
3
4
2
O2
H2
+
THEO DÕI THÍ NGHIỆM
VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI
Trước phản ứng:
0
11
1
3
4
2
Trước phản ứng:
0
Sau phản ứng:
Phản ứng:
THEO DÕI THÍ NGHIỆM
VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI
I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC
NƯỚC (t1)
1. Sự phân huỷ nước
Bài: 36
Tiết: 53
Khi phân huỷ nước sinh ra khí H2 và khí O2. V?i VH2 = 2VO2
PTHH: 2H2O 2H2? + O2 ?
2. Sự tổng hợp nước
1 thể tích khí oxi đã hóa hơp với 2 thể tích khí hiđro ? nước.
Từ thí nghiệm phân huỷ nước,
em có những nhận xét gì ?
Từ những nhận xét trên, ta có thể tính
được thành phần khối lượng các nguyên
tố H và O trong nước được không ?
I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC
NƯỚC (t1)
1. Sự phân huỷ nước
Bài: 36
Tiết: 53
Khi phân huỷ nước sinh ra khí H2 và khí O2. V?i VH2 = 2VO2
PTHH: 2H2O 2H2? + O2 ?
2. Sự tổng hợp nước
1 thể tích khí oxi đã hóa hơp với 2 thể tích khí hiđro ? nước.
Tính thành phần phần trăm khối
lượng của H và O trong nước?
Số mol
Khối lượng:
Thể tích :
- Tỉ lệ khối lượng các nguyên tố H và O trong nước là:
- Thành phần phần trăm về khối lượng của H và O trong nước là:
NƯỚC (t1)
Bài: 36
Tiết: 53
Thảo luận nhóm (5 phút)
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
H
H
Tôi là Nước,
được tạo thành từ 11,1%H và 88,9%O về khối lượng.
Vậy CTHH của tôi là HO8 được không ?
Tôi là Nước,
được tạo thành từ 11,1%H và 88,9%O về khối lượng.
Vậy CTHH của tôi là H2O.
Cấu trúc của phân tử nước
Mẫu nước đá
Mẫu nước lỏng
Em hãy cho biêt tại sao nước đá lại nổi lên trên bề mặt nước lỏng?
I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC
NƯỚC (t1)
1. Sự phân huỷ nước
Bài: 36
Tiết: 53
Khi phân huỷ nước sinh ra khí H2 và khí O2. V?i VH2 = 2VO2
PTHH: 2H2O 2H2? + O2 ?
2. Sự tổng hợp nước
Từ sự phân huỷ nước và tổng hợp nước, em có kết luận gì về thành phần hoá học của nước ?
1 thể tích khí oxi đã hóa hợp với 2 thể tích khí hiđro để tạo thành nước.
Nếu ứng với 2 nguyên tử H có 1nguyên tử O thì CTHH của nước như thế nào?
- Nước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố hiđro và oxi
- Chúng hoá hợp với nhau theo tỉ lệ:
+ Về thể tích:
+ Về khối lượng:
- Ứng với 2H có 1O => Công thức hoá học của nước: H2O
I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC
NƯỚC (t1)
1. Sự phân huỷ nước
Bài: 36
Tiết: 53
2. Sự tổng hợp nước
3. Kết luận
- Nước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố hiđro và oxi
- Chúng hoá hợp với nhau theo tỉ lệ:
+ Về thể tích:
- Ứng với 2H có 1O => Công thức hoá học của nước: H2O
+ Về khối lượng:
Khi phân huỷ nước sinh ra khí H2 và khí O2. V?i VH2 = 2VO2
PTHH: 2H2O 2H2? + O2 ?
1 thể tích khí oxi đã hóa hơp với 2 thể tích khí hiđro ? nước.
19
?
Khí hiđro và khí oxi
Hiđro và Oxi
Khí hiđro
Nước
Sự phân hủy nước
Sự tổng hợp nước
Khí oxi
Bài tập: Điền vào chỗ trống cho thích hợp
* Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là .. và ..
* Chúng đã hóa hợp với nhau theo:
+ Tỉ lệ về thể tích : 2 phần khí .. và 1 phần khí ....
+ Tỉ lệ khối lượng : 1 phần Hiđro và ... Oxi hoặc
.. Hiđro và 16 phần Oxi
+ ứng với 2 nguyên tử ... có 1nguyên tử ..
NƯỚC (t1)
Bài: 36
Tiết: 53
đáp án (GHI NHễ)
* Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là Hiđro và Oxi
* Chúng đã hóa hợp với nhau theo:
+ Tỉ lệ về thể tích : 2 phần khí hiđro và 1 phần khí Oxi
+ Tỉ lệ khối lượng : 1 phần Hiđro và 8 phần Oxi hoặc
2 phần Hiđro và 16 phần Oxi
+ ứng với 2 nguyên tử Hiđro có 1 nguyên tử Oxi
NƯỚC (t1)
Bài: 36
Tiết: 53
Hướng dẫn về nhà:
* Học thuộc nội dung bài học
* Làm bài tập 3, 4/ SGK-125. Bài 36.2 SBT- 42.
* Chuẩn bị cho tiết học sau:
+ Tìm hiểu tính chất và vai trò của nước.
+ Sưu tầm tranh, ảnh và biện pháp chống ô nhiễm môi trường nước trong thực tế.
NƯỚC (t1)
Bài: 36
Tiết: 53
Bài học đến đây kết thúc,

1.
2.
3.
4.
Hàng ngang số 1: Có 7 chử cái. Đây là một loại phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới?
Hàng ngang số 2: Có 8 chử cái. Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là …. ?
Hàng ngang số 3: Có 6 chử cái.Đây là một loại phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được sinh ra từ hai hay nhiều chất ban đầu?
Hàng ngang số 4: Có 7 chử cái.Chất chiếm oxi của chất khác gọi là …?
Chủ đề:
Ở đâu có hợp chất này thì
ở đó có sự sống.
Gợi ý:Theo phương trình tổng hợp nước:
2H2 + O2 ? 2H2O
Nếu Vhidro (pư) = 2. 22,4 lít (đktc)
=> Voxi (pư) = ? lít(đktc)
Từ Vhidro (pư) => n hidro (pư) = ? mol; =>mhidro =?
Tương tự n oxi (pư) = ? mol=>moxi (pư) = ?
Vậy: - Tỉ lệ khối lượng mH : mO = ?
-%H = ? %O = ?
 
Gửi ý kiến