Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương II. Hàm số và đồ thị

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hậu
Ngày gửi: 14h:52' 01-12-2014
Dung lượng: 6.1 MB
Số lượt tải: 552
Số lượt thích: 0 người
TRÂN TRỌNG ĐÓN CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO
CÙNG CÁC EM HỌC SINH 7/7
Hàm số và đồ thị
Đại lượng
tỉ lệ thuận
Đại lượng
tỉ lệ nghịch
ÔN TẬP CHƯƠNG II

Mụn D?i S? 7 : TI?T 34 L?P 7/7
L?C NGHI?P , NGA`Y 01 THA?NG 12 NAM 2014
Ngu?i th?c hi?n : D? TH? H?U
A. ÔN TẬP LÝ THUYẾT:
1) Đại lượng tỉ lệ thuận - Đại lượng tỉ lệ nghịch
1) T? s? hai giỏ tr? tuong ?ng
c?a chỳng luụn khụng d?i.
2) T? s? hai giỏ tr? b?t k? c?a d?i lu?ng ny b?ng t? s? hai giỏ tr? tuong ?ng c?a d?i lu?ng kia
1) Tớch hai giỏ tr? tuong ?ng
c?a chỳng luụn khụng d?i.
2) T? s? hai giỏ tr? b?t k? c?a d?i lu?ng ny b?ng ngh?ch d?o c?a t? s? hai giỏ tr? tuong ?ng c?a d?i lu?ng kia
TiẾT 34 : ÔN TẬP CHƯƠNG II
Gọi x và y theo thứ tự là độ dài cạnh và chu vi của tam giác đều. Đại lượng y tỉ lệ thuận hay
tỉ lệ nghịch với đại lượng x ?
y = x + x + x
=> y = 3x
Vậy đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x.
Các kích thước của một tam giác vuông thay đổi sao cho diện tích của nó luôn bằng 36m2 .
Nếu gọi độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác đó là x(m) và y(m) thì hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch với nhau ?
( Biết Stgv = nửa tích hai cạnh góc vuông )
Vậy đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x.
Ta có
2/D? th? c?a hm s? y = ax ( a 0 )
*Cỏch v? d? th? c?a hm s? y = ax ( a 0 )

-V? h? tr?c t?a d? Oxy .
-Ch?n di?m A(xA ; yA) thu?c d? th? hm s? Du?ng th?ng OA l d? th? hm s? y = ax
( a 0 )
1
A(xA ; yA)
y = ax
B. ÔN TẬP BÀI TẬP:
Bi t?p 1 :
Trong 3 lít nước biển chứa 105g muối.Hỏi trong 13 lít nước biển chứa bao nhiêu gam muối ?
Bi t?p 2 : Cho bi?t 6 h?c sinh hon thnh cụng vi?c lao d?ng trong 40phỳt.H?i 10h?c sinh nhu th? hon thnh cụng vi?c lao d?ng trong bao lõu ? ( Gi? s? nang su?t lao d?ng c?a m?i h?c sinh l nhu nhau)
Bi t?p 3 :
a) Viết tọa độ các điểm A, B, C, D, E, F, G trong hình sau :
Bi t?p 3 :
b) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x và y = - x trên cùng một mặt phẳng tọa độ
y = 2x
y = -x
(I)
(II)
(III)
(IV)
Cho đồ thị hàm số y = f(x)= 2x - 2
a) Tính f(0) ; f(1) ; f(-1)
b) Xét xem điểm nào thuộc đồ thị hàm số trên A(0;-2) ; B(-1;1)
Bi t?p 4 :
1) Dạng 1: Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch.
2) Dạng 2: Hàm số và đồ thị
Hàm số và đồ thị
A. ÔN TẬP LÝ THUYẾT:
1) Đại lượng tỉ lệ thuận - Đại lượng tỉ lệ nghịch
TiẾT 34 : ÔN TẬP CHƯƠNG II
1
2
3
4
5
TRề CHOI CH?N ễ S?
2
3
4
5
1
Cho bi?t hai d?i lu?ng x v y t? l? thu?n v?i nhau,khi x = 5 thỡ y = 15.
H? s? t? l? c?a y d?i v?i x l :
a. 75
b. 3
c. 10
d.
Cho bi?t y v x t? l? ngh?ch v?i nhau, khi x = 10 thỡ y = 6. H? s? t? l? a b?ng :
a.

b. 30
c.
d. 60
Tam giỏc ABC cú s? do cỏc gúc A,B,C l?n lu?t t? l? v?i 2;3;4 .
S? do cỏc gúc A,B,C l?n lu?t l :
a. 80 ; 60 ; 40
b. 60 ; 80 ; 40
c. 60 ; 40 ; 80
d. 40 ; 60 ; 80
Bi?t x v y t? l? ngh?ch v?i nhau theo h? s? t? l? l 2 , y v z t? l? ngh?ch v?i nhau theo h? s? t? l? l 6 . H?i z v x t? l? thu?n hay t? l? ngh?ch , v h? s? t? l? l bao nhiờu ?
a. T? l? ngh?ch ; 3
b. T? l? ngh?ch ;
c. T? l? thu?n ; 3
d. T? l? thu?n ;
Cho bi?t y v x l hai d?i lu?ng t? l? thu?n .C?t giỏ tr? no sau dõy sai ?
a. C?t III
b. C?t IV
c. C?t I
d.C?t II
 Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ laøm.
Chú ý vận dụng các định nghĩa,tính chất
Laøm baøi 50, 52, 54, 55 SGK/ tr 77.
Chuaån bò tieát sau kieåm tra 1 tieát .
TRN TR?NG C?M ON
QUí TH?Y Cễ
V CC EM H?C SINH
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓