Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Ngọc Tuân
Ngày gửi: 12h:37' 05-11-2016
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 135
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO kiÕn x­¬ng
TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM cao
toán 5 : Luyện tập
GV: Lương Ngọc Tuân
Chào mừng các thầy cô giáo
Về dự giờ

Toán :
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2015
* Nêu quy tắc tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật ?
Quy t?c:
- Muốn tính di?n tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt dáy nhân với chiều cao ( cùng đơn vị đo ).

- Muốn tính di?n tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tich hai mặt đáy.

- Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao ( cùng đơn vị đo ).
Kiểm tra bài cũ
* Một hình lập phương có cạnh di 5cm . Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình lập phương đó ?
Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a.6,42m = ..cm
Toán :
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2015
* Nêu quy tắc tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương ?
Quy t?c:
- Muốn tính di?n tích xung quanh của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 4 .

- Muốn tính di?n tích toàn phần của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 6 .

- Muốn tính thể tích của hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.
Kiểm tra bài cũ
* Một hình lập phương có cạnh 5cm . Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình lập phương đó ?
Toán :
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2015
Kiểm tra bài cũ
Bài giải
Diện tích xung quanh hình lập phương là :
( 5 x 5 ) x 4 = 100 ( cm )
Diện tích toàn phần hình lập phương đó là :
( 5 x 5 ) x 6 = 150 (cm)
Thể tích hình lập phương đó là :
5 x 5 x 5 = 125 ( cm )
Đáp số : Sxq : 100 cm
2
2
Stp : 150 cm
V : 125 cm
3
2
3
2
Toán :
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2015
luyện tập
Bài1: Viết số đo thích hợp vào ô trống:
a)
b)
Sqx = a x a x 4
Stp = a x a x 6
V = a x a x a
Sxq = (a + b) x 2 x C
Stp = Sxq + Sđáy x 2
V = a x b x c
a
b
c
a
Toán :
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2015
luyện tập
Bài1: Viết số đo thích hợp vào ô trống:
576cm2
a)
49m2
864cm2
73,5m2
1728cm3
42,875m3
140cm2
b)
2,04 m2
236cm2
3,24 m2
240cm3
0,36 m3
Toán :
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2015
luyện tập
Bài 2
Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 1,8m . Đáy bể có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,8m. Tính chiều cao của bể.
3
Tóm tắt
1,5m
0,8m
V= 1,8m
C= ... m?
3

Diện tích đáy bể nước là:
1,5 x 0,8 = 1,2 (m2)
Chiều cao của bể nước là:
1,8 : 1,2 = 1,5 (m)
Đáp số: 1,5 m
Bài giải
V = a x b x c
c = V : ( a x b )
c = V : a : b

Bài giải
Chiều cao của bể nước là:
1,8 : 1,5 : 0,8 = 1,5 (m)
Đáp số: 1,5 m
Toán :
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2015
luyện tập
Bài 3:
Một khối nhựa dạng hình lập phương có cạnh dài 10cm và gấp đôi cạnh khối gỗ cũng hình lập phương. Hỏi diện tích toàn phần của khối nhựa gấp mấy lần diện tích toàn phần của khối gỗ?
Khối nhựa hình lập phương
Cạnh : 10 m
Khối gỗ hình lập phương
Cạnh : cạnh khối nhựa
S toàn phần khối nhựa gấp : ... S toàn phần khối gỗ?
Tóm tắt
Toán :
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2015
luyện tập
Bài 3:
Một khối nhựa dạng hình lập phương có cạnh dài 10cm và gấp đôi cạnh khối gỗ cũng hình lập phương. Hỏi diện tích toàn phần của khối nhựa gấp mấy lần diện tích toàn phần của khối gỗ?
10 cm
Tóm tắt
Bài giải
Bài giải
Diện tích toàn khối nhựa hình lập phương là:
(10 x 10) x 6 = 600 (cm2)
Cạnh của khối gỗ hình lập phương là:
10 : 2 = 5 (cm)
Diện tích toàn phần của khối gỗ hình lập phương là:
(5 x 5) x 6 = 150 (cm2)
Diện tích toàn phần khối nhựa gấp diện tích toàn phần khối gỗ số lần là:
600 : 150 = 4 (lần).
Đáp số: 4 lần.
S tp khối nhựa gấp : ... S tp khối gỗ?
Stp =...cm
2
Khi cạnh của khối lập phương này gấp đôi cạnh của khối lập phương khi thì diện tích toàn phần của chúng gấp hoặc kém nhau mấy lần ?
Toán :
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2015
luyện tập
Bài 3:
Cạnh của hỡnh lập phương gấp lờn 2 l?n thì diện tích toàn phần của hỡnh l?p phuong gấp lờn 4 lần
Giải thích
Diện tích toàn phần hình lập phương cạnh a là:
S = ( a x a ) x 6
Diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh a x 2 là:
S = ( a x 2 ) x ( a x 2 ) x 6 = ( a x a ) x 6 x 4


Rõ ràng : S = S X 4 , tức là S gấp 4 lần S
1
1
1
1
2
2
2
S
Toán :
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2015
luyện tập
Bài1: Viết số đo thích hợp vào ô trống:
576cm2
a)
49m2
864cm2
73,5m2
1728cm3
42,875m3
140cm2
b)
2,04 m2
236cm2
3,24 m2
240cm3
0,36 m3
Bài giải
Diện tích đáy bể là:
1,5 x 0,8 = 1,2 (m2)
Chiều cao của bể là:
1,8 : 1,2 = 1,5 (m)
Đáp số: 1,5 m
Bài 2
Tóm tắt
1,5m
0,8m
V= 1,8m
3
Bài 3
Bài giải
Diện tích toàn khối nhựa HLP là:
(10 x 10) x 6 = 600 (cm2)
Cạnh của khối gỗ HLP là:
10 : 2 = 5 (cm)
Diện tích toàn phần của khối gỗ HLP là:
(5 x 5) x 6 = 150 (cm2)
Diện tích toàn phần khối nhựa gấp diện tích toàn phần khối gỗ số lần là:
600 : 150 = 4 (lần).
Đáp số: 4 lần.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
CÙNG CÁC EM HỌC SINH
 
Gửi ý kiến