Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: HOÀNG MINH TÚ
Người gửi: HOÀNG MINH TÚ
Ngày gửi: 15h:54' 19-05-2017
Dung lượng: 505.0 KB
Số lượt tải: 71
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ :
Em hãy nêu tên và đặc điểm các yếu tố của mỗi hinh sau đây:
Toán
Ôn tập về tính diện tích , thể tích một số hinh
Thảo luận nhóm 4 : Hãy nhớ và viết lại các công thức tính diện tích xung quanh , diện tích toàn phần , thể tích của các hinh sau:
Sxung quanh= (a + b) x 2 x c
Stoàn phần = Sxung quanh + Sđáy x 2
V = a x b x c

Sxung quanh= a x a x 4
Stoàn phần = a x a x 6
V = a x a x a
Hi`nh hộp chư~ nhâ?t
Hi`nh lâ?p phương
Bài 1:
Một phòng học dạng hinh hộp chư nhật có chiều dài 6 m , chiều rộng 4,5 m và chiều cao 4m . Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng . Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5 m2 , hãy tính diện tích cần quét vôi.
Bài 2: Bạn An làm một cái hộp dạng hình lập phương bằng bìa cạnh 10 cm.
a/ Tính thể tích cái hộp .
b/ NÕu d¸n giÊy mµu tÊt c¶ c¸c mÆt ngoµi cña hép ®ã thi b¹n An cÇn dïng bao nhiªu x¨ng - ti -mÐt vu«ng giÊy mµu ?
Bài giải
Thể tích cái hộp là: 10 x 10 x 10 = 1000 (cm3)
Diện tích giấy màu dán toàn bộ mặt ngoài của hộp là:
10 x 10 x 6 = 600 (cm2)
Đáp số: a/ 1000 cm3
b/ 600cm2
10cm
Ba`i 3: Một bể nước dạng hinh hộp chư nhật có kích thước ở trong lòng bể là : chiều dài 2 m , chiều rộng 1,5 m và chiều cao 1m . Khi bể không có nước người ta mở vòi cho nước chảy vào bể , mỗi giờ được 0,5 m3. Hỏi sau mấy giờ bể sẽ đầy nước ?
2m
1,5m
1m
Bài giải
Thể tích bể nước là:
2 x 1,5 x 1 = 3 (cm3)
Thời gian để vòi nước chảy đầy bể là:
3 : 0,5 = 6 (giờ)
Đáp số: 6 giờ
Trò chơi :
"Ai nhanh , ai đúng "
A. 35dm3
C. 350m3
B. 350dm3
Hãy chọn đáp án đúng :
1
Thể tích hình hộp chữ nhật sau bằng:
Hãy chọn đáp án đúng :
2,5m
1,5m
1,7m
1,7m
A. Di?n tớch ton ph?n c?a hai hỡnh h?p ch? nh?t b?ng nhau.
B. Di?n tớch ton ph?n c?a hai hỡnh h?p ch? nh?t khụng b?ng nhau
2
 
Gửi ý kiến