Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Tiết 15. Ôn TĐN số 5. ANTT: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Van Thang
Ngày gửi: 22h:32' 19-10-2019
Dung lượng: 9.6 MB
Số lượt tải: 276
Số lượt thích: 0 người
-Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5
-Âm nhạc thường thức:
SƠ LƯỢC VỀ MỘT SỐ
NHẠC CỤ DÂN TỘC PHỔ BIẾN
-Ôn tập bài hát: ĐI CẤY
BÀI 4 – TIẾT 15
Trò chơi KHỞI ĐỘNG
THỬ TÀI BiỂU DiỄN
Mi Son Son Mi Son Son La Đô La Đô La Son Son
Đô Đô Mi Mi Mi Son Mi Đô Rê Rê
Đô Đô Mi Mi Rê Son Mi Rê Đô
Vào rừng hoa
Nhạc và lời: Việt Anh
Vừa phải
Nốt
TĐN
ÔN TẬP TĐN
Tập đọc nhạc số 5
Hát lời
 ND2:ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC:TĐN SỐ 5
Luyện tập cao độ:
-Đọc thang 5 âm:
Đô-Rê-Mi - Sol- La - Đố
-Đọc âm trụ:
Đô - Mi - Son- Đố
-Đọc thang 7 âm
Cầm tay nhau cùng đi chơi đi khắp nơi hái bông hoa tươi
Vào đây chơi rừng hoa tươi chim líu lo hót nghe vui vui
Vào rừng xem hoa nghe tiếng chim rừng reo ca
Tìm vài bông hoa cùng hái đem về nhà
Vào rừng hoa
Nhạc và lời: Việt Anh
Vừa phải
Tập đọc nhạc số 5
ND1-ÔN TẬP BÀI HÁT ĐI CẤY
SƠ LƯỢC VỀ MỘT SỐ NHẠC CỤ
DÂN TỘC PHỔ BIẾN
ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC
Nội dung 3:
MỘT DÀN NHẠC DÂN TỘC
Play
Stop
Giới thiệu
Nhạc cụ các dân tộc Việt Nam co nhiều loại khác nhau. Những nhạc cụ đó dùng để đệm cho hát, múa, độc tấu, hòa tấu . Các nhạc cụ này còn dùng trong lễ hội, trong sinh hoạt văn hóa của mỗi dân tộc.
Sau đây là một số nhạc cụ thông dụng:
ND3: ANTT:SƠ LƯỢC VỀ MỘT SỐ NHẠC CỤ DÂN TỘC PHỔ BIẾN
1. Sáo
Sáo được làm bằng thân cây trúc, nứa . dùng hơi để thổi. Có loại sáo dọc, có loại sáo ngang.
1
2
 1- SÁO
-Làm bằng cây trúc,nứa…,có loại sáo dọc,có loại sáo ngang
-Cách sử dụng: Dùng hơi để thổiSáo được làm bằng thân cây trúc, nứa . dùng hơi để thổi. Có loại sáo dọc, có loại sáo ngang.
1. Sáo
NH?C C? DÂY
Đàn nguy?t
Đàn nh?
Đàn tranh
Đàn b?u
-Chỉ có 1 dây, là nhạc cụ độc đáo của Việt Nam
-Cách sử dụng: Dùng que gảy
 2- ĐÀN BẦU: (ĐỘC HUYỀN CẦM)


Ñaøn baàu chæ coù moät daây, duøng que gaûy, coù aâm saéc ñaëc bieät. Ñaây laø moät trong nhöõng nhaïc cuï ñoäc ñaùo cuûa Vieät Nam.
2. Đàn bầu
-Có 16 dây
-Cách sử dụng:Dùng móng gảy
-Dùng độc tấu,hòa tấu,đệm cho ngâm thơ
 3-ĐÀNTRANH: (ĐÀN THẬP LỤC)Ñaøn tranh (coøn goïi laø ñaøn thaäp luïc), duøng moùng gaåy. Ngoaøi ñoäc taáu hay hoøa taáu, ñaøn tranh thöôøng ñeâm cho ngaâm thô.
3. Đàn tranh
-Là loại nhạc cụ có 2 dây
-Cách sử dụng:Dùng cung kéo
 4-ĐÀN NHỊ: (ĐÀN CÒ)
- Là loại nhạc cụ có 2 dây
- Cách sử dụng: Dùng móng gảy
Đệm cho Chầu văn-thể loại hát đặc sắc của đồng bào Bắc Bộ
 5-ĐÀN NGUYỆT: (ĐÀN KÌM)
NH?C C? MÀNG RUNG
Trống cái
1
Trống đế
Trống cơm
2
3
P1
S1
P2
S2
P3
S3

Coù nhieàu loaïi troáng khaùc nhau nhö: troáng caùi, troáng côm, troáng ñeá v.v… Troáng Vieät Nam ña dang veà loaïi hình vaø ngheä thuaät dieãn taáu phong phuù, tinh teá.
6. Trống
Có nhiều loại khác nhau như: trống cái, trống cơm, trống đế…
-Cách sử dụng: Dùng dùi để đánh hoặc gõ
 6-TRỐNG
PLAY
PAUSE
Nhã nhạc cung đình Huế là thể loại nhạc cung đình được Tổ chức UNESCO đã công nhận là "Di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu nhân loại” vào năm 2003
ĐÀN T’RƯNG
Nhạc cụ làm bằng tre nứa độc đáo ở Tây nguyên
CỒNG CHIÊNG
Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên được Tổ chức UNESCO đã công nhận cồng chiêng Tây Nguyên là "Di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu nhân loại”vào ngày 15 tháng 11 năm 2005
ĐÀN ĐÁ
Đàn đá là một nhạc cụ gõ cổ nhất của Việt Nam
Đàn bầu
Sáo
Đàn nguyệt
Đàn nhị
Trống cơm
Đàn tranh
Trống đế
Trống cái
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
5
6
7
8
Đáp
4
NGHE
NGHE ĐOÁN TÊN NHẠC CỤ
1
P1
S1
2
P2
S2
3
P3
S3
4
P4
S4
ĐÚNG
SAI
1.
2.
3.
4.
NGHE ÂM THANH ĐOÁN TÊN NHẠC CỤ
ÂM THANH 1
ÂM THANH 2
ÂM THANH 3
ÂM THANH 5
ÂM THANH 4
NGHE ÂM THANH ĐOÁN TÊN NHẠC CỤ
ÂM THANH 6
NGHE ÂM THANH ĐOÁN TÊN NHẠC CỤ
ÂM THANH 8
ÂM THANH 9
ÂM THANH 7
TRỐNG ĐẾ
ĐÀN NGUYỆT
CỒNG CHIÊNG
NGHE ĐOÁN TÊN NHẠC CỤ
1
P1
S1
2
P2
S2
3
P3
S3
4
P4
S4
ĐÚNG
SAI
1.
2.
3.
4.
Nhạc cụ dân tộc Việt Nam rất độc đáo, phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc của người Việt Nam
Chúng ta phải biết tự hào, trân trọng, bảo tồn, gìn giữ ,phát huy vì đó là tài sản vô giá về tinh thần mà ông cha ta để lại
LUYỆN THANH
LUYỆN THANH
LT
ND1-ÔN TẬP BÀI HÁT ĐI CẤY
DẶN DÒ:
-Hát và biểu diễn thành thạo bài hát Đi cấy
-Tập đọc nhạc: TĐN số 5 và hát lời ca kết hợp đánh nhịp
-Xem lại phần ANTT:Các loại nhạc cụ dân tộc đã học
-Xem lại các bài học ở tiết trước để ôn tập
Cảm ơn quí thầy cô đã theo dõi tiết dạy
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO
CHÚC HỘI THI THÀNH CÔNG
 
Gửi ý kiến