Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 11. Our greener world. Lesson 6. Skills 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tiếng Anh 6 (Sách mới). Unit 11. Our greener world. Lesson 6. Skills 2
Người gửi: ai cũng được
Ngày gửi: 20h:15' 12-04-2019
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 117
Số lượt thích: 0 người
to my class!
Click to add litle

Vocabulary
President(n):
encourage:
organize:
exchange:
fair:
Energy saving light
chủ tịch
khuyến khích
tổ chức
trao đổi
hội chợ
Bóng đèn tiết kiệm năng lượng
organize

fair

president

encourage

exchange

energy saving light


khuyến khích

tổ chức

hội chợ

trao đổi

bóng đèn tiết kiệm năng lượng

chủ tịch


Listening

A NEW PRESIDENT WANTED
3Rs Club
*Are you creative?
*Do you want our school to be a `green` place?
*What will you do if you become the president?
*Raise your voice and become our president?
1. Listen and complete the table:
recycling
saving lights
old book
6E
bus
Gardening
uniforrm
2. Write T(True) or F(False)
Mi thinks they can use the club fund to buy light bulbs for classes.
F
2. At book fairs, students can swap their new books.
F
3. Nam thinks that it will be good if students go to school by bus.
T

4. Students can grow vegetables in the school garden.
F
5. Used uniform can be exchanged at uniform fairs.
T
? What 3 things will you do if you become the president of the 3Rs club?
WRITING
3.

Name MAI……..
.............................................................

Idea 1 I will ask the member to save a lot of water and paper .to keep the enviroment cleaner

Idea 2 I will tell them reuse old things and swap with
The people or friend

Idea 3 I will tell them to travel by cycling instead of mortorbike or car


Name: Mi
Class: 6A
Idea 1: Put a recycling bin in every classroom.
Idea 2: Buy energy- saving lights
Idea 3: Have book fairs
Her name is Mi and she is in class 6A. If she becomes the president of the club, first she will put a recycling bin in every classroom. …

4.
1. His/her name and class

2. Idea 1 + explanation/examples

3. Idea 2 + explanation/examples

4. Idea 3 + explanation/examples

5. Will he/she be a good club president?
Homework:
Learn vocabulary
Redo all practises
Prepare for Looking Back & Project
Good bye our class
 
Gửi ý kiến