Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 4. Our past

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Thủy Bằng
Người gửi: Nguyễn Lương Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:58' 13-11-2007
Dung lượng: 13.1 MB
Số lượt tải: 832
Số lượt thích: 0 người
Created by: Nguyen Thi Hoai Tuyet
November/2006.
------*----*----*-----
PHÒNG GIÁO DỤC HƯƠNG THUỶ
TRƯỜNG THCS THUỶ BẰNG
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ANH VĂN 8
Period 25: Unit 4- lesson write
OUTLINE
* I/ Warm –up
* II/ Pre-writing
1) Pre-teach
2) Complete the story
3) Comprehension questions
* III/ While-writing
* IV/ Post-writing
* V/ Homework.
*Warm –up: Hang man
T
I
G
E
R
UNIT 4 : Our past
Period 25
Lesson 5- write 1,2 –P.42,43.
I/ Vocabulary:
I/Vocabulary:
- Straw (n) : Rơm rạ
Master
I/Vocabulary:
- Straw (n) : Rơm rạ
- Master (n) : ông chủ
I/Vocabulary:
- Straw (n) : Rơm rạ
- Master (n) : ông chủ
- To graze : gặm (cỏ)
stripe
I/Vocabulary:
- Straw (n) : Rơm rạ
- Master (n) : ông chủ
- To graze : gặm (cỏ)
- Stripe (n) : sọc, vằn
Servant
I/Vocabulary:
- Straw (n) : Rơm rạ
- Master (n) : ông chủ
- To graze : gặm (cỏ)
- Stripe (n) : sọc vằn
- Servant (n): đầy tớ
I/Vocabulary:
- Straw (n) : Rơm rạ
- Master (n) : ông chủ
- To graze : gặm (cỏ)
- Stripe (n) : sọc vằn
- Servant (n) : đầy tớ
- To light-lit-lighted : Châm lửa
- Wisdom : tri khon
Checking vocabulary: Which words do the following pictures illustrate?
Stripes
Servant
Straw
Graze
Master
Light
II/ Complete the story: Use the verbs in the box to complete the story page 43.
Burned, escaped, tied, left,
went, was, lit,
appeared, grazed, saidHow the tiger got his stripes.
One day , as a farmer was in the field and his buffalo
was(1) grazing nearby,a tiger(2)........... . .The tiger wanted to know why the strong buffalo was the servant and the small man(3)........ the master.The farmer(4) .......he had something called wisdom,but he(5)....... it at home that day. He(6)......... to get the wisdom, but before that he(7)....... the tiger to a tree with a rope because he didn’t want it to eat the buffalo.When he returned, the farmer brought some straw with him. He said it was his wisdom. He(8) .....the straw and the fire(9).......... the tiger. The tiger(10).......... , but it still has black stripes from the burns to day.
appeared
said
was
went
tied
left
lit
burned
escaped
* Comprehension questions:
* There are 4 lucky numbers in 9 numbers.
You’ll get 2 marks if you get LN.And choose another number.
It is not LN you ‘ll get 1 mark if your answer is correct.

1
3
2
6
5
4
9
8
7
2. Where was the man?

He was in the field.
8. What did the buffalo do when the tiger appeared?
It grazed nearby.
5. What did the Tiger want to know?
The tiger wanted to know why the strong buffalo was the servant and the small man was the master.
7. What did he do before going home?
He tied a tiger to a tree with a rope because he didn’t want it to eat the buffalo.
3. What did he do when he returned?
When he returned, he lit the straw to burn the tiger.
Lucky number.
Congratulation !
You get 2 marks.
Choose another number, please.
III/ (Groupwork) Now,imagine you are a man. Using the words and the pictures to write the story.
You change : The man I His My Ex: One day when I was in the field...
a) One day/I/field
buffalo/graze/tiger/come
b) It/ask/why/strong/buffalo/
my servant/and I/its master
c)I/tell/tiger/I/have/wisdom
tiger/want/see/it
e) I/go/ get/straw/ and/ burn /tiger
f) Tiger/escape/ still
have/black stripes.
d) Then/I/tie/tiger/tree/rope
I/didn’t/want/eat/buffalo
One day as I was in the field and.....
One day/ I /field
Buffalo/graze/tiger/ come
It/ ask/why/ strong buffalo/my servant/ and I/ its master
I /tell/ tiger/ I/ have/wisdom/
tiger/ want /see /it
I/ tell /it/I /leave/ wisdom/home
Then/ I /tie/ tiger/ tree /rope/ I/ didn’t /want /eat/buffalo.
I/go/ get/straw/ and/ burn /tiger
tiger/escape/ still/have/black stripes.
(Extra slide)
* Suggested answers
One day, as I was in the field and my buffalo grazed nearby,a tiger came.It asked why the strong buffalo was my servant and I was its master.I told the tiger that I had something called wisdom.The tiger wanted to see it but I said that I left the wisdom at home that day .Then I tied the tiger to a tree with a rope because I didn’t want it to eat my buffalo.I went to get some straw and I burned the tiger. The tiger escaped , but today it still has black stripes from the burns.
IV/ Role play: Now, I’d like you to take roles play:
One of you is a..
The other is a..
Write the story again.Imagine you are a Buffalo.
Do Ex in the ex-book.
Avatar
gooddddddddddddddddddddddddd...TuyệtTuyệt
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓