Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 8. New Ways to Learn. Lesson 8. Looking back - project

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Lân
Ngày gửi: 15h:30' 03-04-2020
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 312
Số lượt thích: 0 người
UNIT 8. NEW WAY TO LEARN
LESSON 8. LOOKING BACK
UNIT 8. NEW WAY TO LEARN
LESSON 8. LOOKING BACK
I.Pronunciation
Tính từ và Động từ có 3 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết số 1
Trường hợp ngoại lệ:
Tính từ có 3 âm tiết nhưng trọng âm rơi vào âm tiết cuối cùng nếu âm tiết đó kết thúc là nguyên âm đơn dài
- Động từ có 3 âm tiết mà có tiền tố thì trọng âm ko bao giờ rơi vào tiền tố
II. Vocabulary
1. Complete the text with the appropriate words from the box.
d
e
b
f
a
c
More cost-effective than textbooks
II. Vocabulary
2. Ask and answer Questions
We can easily download them into our personal electronic device we carry with us everywhere
Because learning new vocabulary by translating slows down the learning process
We need to think how to use them effectively
Relative clauses are divided into two types:
Defining relative clauses : Mệnh đề quan hệ xác định
Non-defining relative clauses: Mệnh đề quan hệ ko xác định
Examples:
- I often use the desktop which my parents bought me five years ago.
- This is my tablet, which uses the latest digital technology.

RELATIVE CLAUSES: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ BỔ SUNG CHO DANH TỪ TRƯỚC NÓ
III. GRAMMAR: RELATIVE PRONOUN (=N)

( S+ V )+ N + “,” + RELATIVE PRONOUN + (S) + V1 + “,”+ (V2)
https://zoom.us/j/6264654133
Please add contact 0967404218 for more wondeful powerpoint sto teach.
III. GRAMMAR: RELATIVE PRONOUN (=N)
( S+ V )+ N + “,” + RELATIVE PRONOUN + (S) + V1 + “,”+ (V2)
N người + who + V
Nngười + who+ S + V
Nngười + whom + S + V+….
Nvật + which + S + V+…
Nvật + which + V.
THAT = WHO/WHOM/WHICH
Relative Clause : Mệnh đề quan hệ
Ngoài ra có “ Whose”
N1 + Whose + N2 + “S +V”/ V, + (V)
Trong đó N2 thuộc sở hữu của N1
7
EX1. Use which, that, who, whose to fill in each gap
which
who
which
whose
who./whom
who
8
EX1. Combine each pair of sentences into one
1. Shakespeare was a famous playwright. His birthplace was Stratford- upon-Avon.
=> Shakespeare, whose birthplace was Stratford-upon-Avon, was a famous playwright.

2. His grandmother had a great influence on his life. She was a hard-working woman.
His grandmother, who was a hard-working woman, had a great influence on his life.

3. Tom has hundreds of books. They are all in foreign languages.
Tom has hundreds of books, which are all on foreign languages.

4. Lan is interested in physics. I don`t like it. 
Lan is interested in physics, which I don’t like.

5. I will always remember the teacher. He taught me how to read and write.
 I will always remember the teacher who taught me how to read and write.

6. The girl looked very upset. Her electronic dictionary broke down.
The girl whose electronic dictionary broke down looked very upset.9
Thank You For Listening!

10
Please add contact 0967404218 for more wondeful powerpoint sto teach.
SlidesCarnival icons are editable shapes.

This means that you can:
Resize them without losing quality.
Change line color, width and style.

Isn’t that nice? :)

Examples:

11
 
Gửi ý kiến