Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Pasive voice

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hiều Oanh
Ngày gửi: 16h:29' 07-01-2019
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 46
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG
Hội thi sáng tạo – tự làm thiết bị dạy học và thiết kế bài giảng
e – learning năm học: 2018-2019
Lesson : Passive Voice Revision
Subject: English
Grade : 8,9
Teacher : Nguyễn Thị Ngọc Bỉ
Mail: bibi27031982@gmail.com
Phone : 0978832329
Đơn vị công tác: Trường THCS Cần Đăng
Xã Cần Đăng Huyện Châu Thành Tỉnh An Giang
Tháng 01/2019

PASSIVE VOICE REVISION
1. Present simple passive:
S + am/ is / are + Ved/3 .. + by + O + (time)
2. Past simple passive:
3. Present perfect passive:
4. Modal verbs passive:
S + have/ has/ + been + Ved/3 .. + by + O + (time)
S + modal + be + Ved/3 .. + by + O + (time)
S + were /was + Ved/3 .. + by + O + (time)
Test
PASSIVE VOICE REVISION
The photos ....................in London studio last week.
Incorrect - Click anywhere to continue
Correct !
Your answer:
The correct answer is:
Incorrect !
You must answer the question before continuing
Correct - Click anywhere to continue
were taken
The car ……...................by my father yesterday.
Incorrect - Click anywhere to continue
Correct !
Your answer:
The correct answer is:
Incorrect !
You must answer the question before continuing
Correct - Click anywhere to continue
was washed
Four bottles of water must …………………..
Incorrect - Click anywhere to continue
Correct !
Your answer:
The correct answer is:
Incorrect !
You must answer the question before continuing
Correct - Click anywhere to continue
be collected
The children…..…… .........................some gifts since last week.
Correct - Click anywhere to continue
Incorrect - Click anywhere to continue
Correct !
Your answer:
The correct answer is:
Incorrect !
You must answer the question before continuing
have just been given
The rice………...........................from the husk.
Correct - Click anywhere to continue
Incorrect - Click anywhere to continue
Correct !
Your answer:
The correct answer is:
Incorrect !
You must answer the question before continuing
has to be seperated
This poem.......................today.
Correct - Click anywhere to continue
Incorrect - Click anywhere to continue
Correct !
Your answer:
The correct answer is:
Incorrect !
You must answer the question before continuing
is written
Christmas card........................... a week before Christmas Day.
Correct - Click anywhere to continue
Incorrect - Click anywhere to continue
Correct !
Your answer:
The correct answer is:
Incorrect !
You must answer the question before continuing
should be sent
A lot of Toyota cars.....................in Japan every year.
Correct - Click anywhere to continue
Incorrect - Click anywhere to continue
Correct !
Your answer:
The correct answer is:
Incorrect !
You must answer the question before continuing
are made
The cartoon character Mickey Mouse ......................by Walt Disney.
Correct - Click anywhere to continue
Incorrect - Click anywhere to continue
Correct !
Your answer:
The correct answer is:
Incorrect !
You must answer the question before continuing
was created
A singing contest….................in our schoolyard tomorrow afternoon.
Correct - Click anywhere to continue
Incorrect - Click anywhere to continue
Correct !
Your answer:
The correct answer is:
Incorrect !
Try again
You must answer the question before continuing
will be held
The room.....................yesterday.
Correct - Click anywhere to continue
Incorrect - Click anywhere to continue
Correct !
Your answer:
The correct answer is:
Incorrect !
Try again
You must answer the question before continuing
was cleaned
The jacket hasn`t…. .................for 2 years.
Correct - Click anywhere to continue
Incorrect - Click anywhere to continue
Correct !
Your answer:
The correct answer is:
Incorrect !
Try again
You must answer the question before continuing
been worn
She is going………...................a gift.
Correct - Click anywhere to continue
Incorrect - Click anywhere to continue
Correct !
Your answer:
The correct answer is:
Incorrect !
Try again
You must answer the question before continuing
to be bought
The cheque must….................by the manager.
Correct - Click anywhere to continue
Incorrect - Click anywhere to continue
Correct !
Your answer:
The correct answer is:
Incorrect !
Try again
You must answer the question before continuing
be signed
A new market will........................near my house.
Correct - Click anywhere to continue
Incorrect - Click anywhere to continue
Correct !
Your answer:
The correct answer is:
Incorrect !
Try again
You must answer the question before continuing
be built
Test
Question Feedback/Review Information Will Appear Here
Tài liệu tham khảo:
- Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8,9- Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Phạm vi áp dụng: 45 phút ( 1 tiết ôn tập)

 
Gửi ý kiến