Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 3. People's background

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: L­Ương Thị Len
Ngày gửi: 16h:28' 29-08-2020
Dung lượng: 948.0 KB
Số lượt tải: 125
Số lượt thích: 0 người
born, Marie Curie, November 7th, Warsaw, in, was, on, 1867
Marie Curie was born in Warsaw on November 7th 1867.

Jumbled sentence
Unit 3

PART B - SPEAKING
People`s Background
English 10

TASK 1: Work in pairs

1. Family
2. Education
3. Experience
4. Hobbies
5. Dislikes
6. AppearanceDecide which of the items below can tell you about somebody’s background.
UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND - LESSON 2: SPEAKING
1. Before you speak
 Task 1: Work in pairs: Decide which of the items below can tell you about somebody’s background
Family
Hobby
Education
Dislikes
Appearance
Experience
Answers:
 Family
 Education
 Experience
Experience
Education
Family
People’s background
parents
brother(s)/ sister(s)
Primary school
Secondary school
favourite subjects
schoolwork
home
punishment
method of study
1. Before you speak
 An outline of people’s background
UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND - LESSON 2: SPEAKING
1. Before you speak: Suggested questions:
Family:
1. When and where were you born?
2. Where do you live?
3. How many people are there in your family? Who are they?
4. what do your parents do?
5. How old is your sister/brother?
 Education:
1. Which primary/secondary school did you go to? When did you start school?
2. What subject(s) do you like best?
3. Did you have much homework? / How did you prepare the lesson?
 Experience:
1. Do you have any difficulties in learning?
2. Have you ever joined any school activities?
3. Have you ever been a monitor/punished by teachers?
English 10
TASK 2: Interview your classmate about her/his background

Hello. I was born in …………………
in …………
There are …….. people in my family

My father is ……………………………
My mother is …………………………
It’s ………………………………………
I like ………………………………………
I sometimes have difficulties in …………………………………………..
Hai Duong
2005
4
my parents, my sister and I
A soldier
a teacher
Binh Minh Primary/ Secondary School
Maths and English
learning history
English 10
Friday, Oct 21st , 2011
UNIT 3: People`s background - B: Speaking
Hello. I was born in Hai Duong
in 2005.
There are 4 people

My father is a soldier.
My mother is a teacher.
It’s
I like
I sometimes have difficulties in
in my family:
my parents, my sister and I.
Binh Minh secondary School
Maths and English
learning history
III. TASK 3: Talk about the classmate you have interviewed

=> She was born in Hai Duong in 2005
There are 4 people in her family: her parents, sister and she
Guessing game
He was born in 1911 in Quảng Bình, Vietnam
His life seems to be closely tied to the fate of Vietnam in the 20th century.
He became General when he was 37 years old and he was the 1st General of Vietnamese military.
He successfully led the national resistance against the French Colonialists and the American Imperialists to victory.
He is honoured national hero of every times.
He passed away in 2013 at the age of 102.
Commander – in- chief General Vo Nguyen Giap
English 10
UNIT 3: People`s background - B: Speaking

Worksheet (gives Sts)

Hello. I was born in ………
in …………
There are ….. people in my family

My father is …………………
My mother is ………………
It’s ………………………………
I like …………………………
I sometimes have
difficulties in ……………..
 
Gửi ý kiến