Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Tiếng Anh > Sách cũ > Tiếng Anh 10 (Sách cũ) >


Unit 1. A day in the life of (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. School talks (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. People's background (163 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Special education (272 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Technology and you (352 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. An excursion (339 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. The mass media (378 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. The story of my village (226 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Undersea world (175 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Conservation (211 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. National parks (267 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. Music (475 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 13. Films and cinema (449 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 14. The world cup (405 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 15. Cities (140 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 16. Historical places (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (517 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0