Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 11. Keep fit, stay healthy

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Bá Tân
Ngày gửi: 08h:24' 07-07-2009
Dung lượng: 6.4 MB
Số lượt tải: 763
Số lượt thích: 0 người
TEACHER:TRUONG THI NGOC TUYET SUONG
NGUYEN DU SECONDARY SCHOOL
TEACHER:TRUONG THI NGOC TUYET SUONG
NGUYEN DU SECONDARY SCHOOL
1
2
3
4
Hàng dọc
Hàng dọc
Hàng dọc
5
6
1
2
3
4
Hàng dọc
Hàng dọc
Hàng dọc
Key word
5
6
Fill in the following crossword.
Period : 70

Section B1, B2: WHAT WAS WRONG WITH YOU ?

Wednesday, Feb 27th , 2008
Unit :11 KEEP FIT , STAY HEALTHY
B1. Listen . Then practice with a partner :
Wednesday, Feb 27th , 2008
Period : 70
Unit :11 KEEP FIT , STAY HEALTHY
Section B1,B2: WHAT WAS WRONG WITH YOU ?
B1. Listen . Then practice with a partner :
Vocabulary:
What was the matter with you ?
What was wrong with you ?
- inside ( prep) :
I had a bad cold
- sick note (n) :
- virus (n) :
# outside
giấy xin phép nghỉ ốm
vi rút
Wednesday , Feb 27th , 2008
Period : 70
Unit :11 KEEP FIT , STAY HEALTHY
Section B1,B2: WHAT WAS WRONG WITH YOU ?
B1. Listen . Then practice with a partner :
Say true or false :
Lan was absent from school yesterday .
She had a flu .
Now she feels OK but she is a little tired .
Her Mum wrote a sicknote for her .


T
F
T
F
* Questions :
a. Why didn’t Lan go to school yesterday ?
b. What was wrong with her ?
c. What does Mr Tan tell her to do ?
d. What did the doctor say about Lan’s problem ?
e. Who wrote Lan’s sick note ?
Wednesday, Feb 27th, 2008
Period : 70
Unit :11 KEEP FIT , STAY HEALTHY
Section B1,B2 : WHAT WAS WRONG WITH YOU ?
B1. Listen . Then practice with a partner :
a. Why didn’t Lan go to school yesterday ?
Lan didn’t go to school yesterday because she had a bad cold.
b. What was wrong with her ?

She had a headache.
c. What does Mr Tan tell her to do ?

Mr Tan tells Lan to stay inside at recess .
d. What did the doctor say about Lan’s problem ?
The doctor said that Lan had a virus.
e. Who wrote Lan’s sick note ?

The doctor wrote Lan’s sick note .
* Answers :
Period : 70
Unit :11 KEEP FIT , STAY HEALTHY
Section B1,B2 : WHAT WAS WRONG WITH YOU ?
B1. Listen . Then practice with a partner :
Wednesday, Feb 27th, 2008
What was the most common illness ?
Nam

B2. Take a survey :
Period : 70
Section B1,B2: WHAT WAS WRONG WITH YOU ?
Unit :11 KEEP FIT , STAY HEALTHY
Wednesday, Feb 27th, 2008
B1. Listen . Then practice with a partner :
B2. Take a survey :

Period : 70
Unit :11 KEEP FIT , STAY HEALTHY
Section B : WHAT WAS WRONG WITH YOU ?
* Base on the dialogue making a similar dialogue .
Wednesday, Feb 27th, 2008
Complete this dialogue :
Mr. Tien : Where were you yesterday . Khanh ? You _________ in class .
Khanh : I _____ a bad sore throat .
Mr. Tien : Oh, dear ! Were you ______ ? How do you fell now ?
Khanh : I feel alright, ______ I’m a little tired.
Mr. Tien : Oh, you’d better ___________ at recess. The weather’s
awful today . Did your mother ______ the doctor ?
Khanh : No, she didn’t. She ______ the prescription herself
_________ she was a nurse .
Mr. Tien : That will be fine . Oh, I see . You had a virus ______
you will be OK .
Khanh : ____________.
weren’t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
had
sick
stay inside
but
call
wrote
because
I_hope
Thank you
* Homework:
- Learn by heart new words and structures.
Make a dialogue using the words given
(absent, wrong, headache, feel, better, should, go to bed ) .
- Prepare Unit 11 : B3
Review : “ number”
“ name of illness ”
( total, break down, due to )
Thank you for your attending
Goodbye
No_avatar

lâu

 

No_avatarf

Dở tệCau mày

No_avatar

;o0opop[o[po[opop[o[popopop[o[po[popopopopo[popopo[po[po555

No_avatar

Chẳng hỉu cái thứ gì hếtCau mày

No_avatar

em là học sinh đây mà cũng dực vô 

 

 
Gửi ý kiến