Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 34. Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hoá

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: đinh thị ngọc mai
Ngày gửi: 18h:55' 05-12-2018
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Bài 34. phân bố dân cư.
Các loại hình quần cư và đô thị hóa
I. Phân bố dân cư
1. Khái niệm:
Phân bố dân cư là sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định.

Để thấy rõ tình hình phân bố dân cư trên một lãnh thổ nhất định người ta thường dựa vào tiêu chí nào?
Mật độ dân số
1. Khái niệm
I. PHÂN BỐ DÂN CƯ
I. Phân bố dân cư

Bài tập: Tính mật độ dân số Việt Nam năm 2007
Dân số: 85170000 người
Diện tích: 331212 km2
* Từ cách tính mật độ dân số em hãy cho biết thế nào là mật độ dân số?
Kết quả: 257 người/km2
1. Khái niệm
I. PHÂN BỐ DÂN CƯ
I. Phân bố dân cư

Mật độ dân số là số dân cư trú, sinh sống trên một đơn vị diện tích.
1. Khái niệm
I. PHÂN BỐ DÂN CƯ
I. Phân bố dân cư
2. Đặc điểm:

Bài tập số 1: Dựa vào hình 34.1 – Phân bố dân cư giữa các châu lục (%).
Nêu rõ sự thay đổi tỉ trọng dân cư theo các châu lục, giải thích.
1. Khái niệm
I. PHÂN BỐ DÂN CƯ
2. Đặc điểm
Bài tập số 2: Dựa vào bảng 34.1 – Phân bố dân cư theo các khu vực năm 2005.
Em hãy nhận xét về tình hình phân bố dân cư trên thế giới ( nơi nào mật độ đông nhất, thưa nhất)
I. Phân bố dân cư
I. PHÂN BỐ DÂN CƯ:
2. Đặc điểm:

a. Phân bố dân cư có sự biến động theo thời gian
1. Khái niệm
I. PHÂN BỐ DÂN CƯ
2. Đặc điểm
b. Phân bố dân cư không đều trong không gian
* Vậy tại sao phân bố dân cư lại có sự biến động theo thời gian và phân bố không đều trong không gian ?
I. Phân bố dân cư
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân bố dân cư
1. Khái niệm
I. PHÂN BỐ DÂN CƯ
2. Đặc điểm
3. Các nhân tố ảnh hưởng
NHÂN TỐ
TỰ NHIÊN
KT - XH
Khí hậu
Nguồn nước
Địa hình-Đất đai
Khoáng sản
Trình độ phát triển LLSX
Tính chất nền kinh tế
Lich sử khai thác lãnh thổ
Chuyển cư
II. CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ

Dựa vào SGK và hiểu biết của mình, hãy làm rõ đặc điểm và chức năng của các loại hình quần cư qua bảng sau:
1. Khái niệm
I. PHÂN BỐ DÂN CƯ
2. Đặc điểm
3. Các nhân tố ảnh hưởng
II. CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ
1. Phân loại và đặc điểm
1. Phân loại và đặc điểm
II. CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ

1. Phân loại và đặc điểm
II. CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ
1. Khái niệm
I. PHÂN BỐ DÂN CƯ
2. Đặc điểm
3. Các nhân tố ảnh hưởng
II. CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ
1. Phân loại và đặc điểm
2. Khái niệm
2. Khái niệm
Quần cư là hình thức thể hiện cụ thể về phân bố dân cư trên bề mặt trái đất, gồm mạng lưới các điểm dân cư tồn tại trên một lãnh thổ nhất định
III. ĐÔ THỊ HÓA
1. Khái niệm
I. PHÂN BỐ DÂN CƯ
2. Đặc điểm
3. Các nhân tố ảnh hưởng
II. CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ
1. Phân loại và đặc điểm
1. Đặc điểm
2. Khái niệm
Dựa vào bảng 34.3 Tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn thời kì 1900 – 2005, hãy nhận xét về tỉ lệ dân nông thôn và dân thành thị trên thế giới.
III. ĐÔ THỊ HÓA
1. Đặc điểm
Đơn vị: %
III. ĐÔ THỊ HÓA
1. Khái niệm
I. PHÂN BỐ DÂN CƯ
2. Đặc điểm
3. Các nhân tố ảnh hưởng
II. CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ
1. Phân loại và đặc điểm
2. Khái niệm
III. ĐÔ THỊ HÓA
1. Đặc điểm
Biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn thế giới, thời kì 1900-2005
III. ĐÔ THỊ HÓA
1. Khái niệm
I. PHÂN BỐ DÂN CƯ
2. Đặc điểm
3. Các nhân tố ảnh hưởng
II. CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ
1. Phân loại và đặc điểm
2. Khái niệm
a. Xu hướng tăng nhanh dân số thành thị
III. ĐÔ THỊ HÓA
1. Đặc điểm
Em hãy cho biết tỉ lệ dân cư thành thị tăng lên như vậy thì họ sẽ sống ở đâu?
III. ĐÔ THỊ HÓA
1. Khái niệm
I. PHÂN BỐ DÂN CƯ
2. Đặc điểm
3. Các nhân tố ảnh hưởng
II. CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ
1. Phân loại và đặc điểm
2. Khái niệm
b. Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn.
III. ĐÔ THỊ HÓA
1. Đặc điểm
III. ĐÔ THỊ HÓA
1. Khái niệm
I. PHÂN BỐ DÂN CƯ
2. Đặc điểm
3. Các nhân tố ảnh hưởng
II. CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ
1. Phân loại và đặc điểm
2. Khái niệm
Em hãy cho biết dân cư trong các thành thị họ sống như thế nào?
III. ĐÔ THỊ HÓA
1. Đặc điểm
c. Lối sống thành thị được phổ biến rộng rãi
Từ các đặc điểm của ĐTH em nào hãy
định nghĩa khái nệm ĐTH là gì?
III. ĐÔ THỊ HÓA
1. Khái niệm
I. PHÂN BỐ DÂN CƯ
2. Đặc điểm
3. Các nhân tố ảnh hưởng
II. CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ
1. Phân loại và đặc điểm
2. Khái niệm
2. Khái niệm
Đô thị hóa là một quá trình kinh tế-xã hội được biểu hiện bởi:
- Sự tăng nhanh về số lượng và quy mô các điểm dân cư đô thị.
- Sự tập trung dân cư trong các thành phố
- Sự phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.
III. ĐÔ THỊ HÓA
1. Đặc điểm
2. Khái niệm
III. ĐÔ THỊ HÓA
1. Khái niệm
I. PHÂN BỐ DÂN CƯ
2. Đặc điểm
3. Các nhân tố ảnh hưởng
II. CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ
1. Phân loại và đặc điểm
3. Ảnh hưởng của đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường
2. Khái niệm
III. ĐÔ THỊ HÓA
1. Đặc điểm
2. Khái niệm
3. Ảnh hưởng của ĐTH
TÍCH CỰC
TIÊU CỰC
ẢNH HƯỞNG
CỦNG CỐ
1. Khái niệm
I. PHÂN BỐ DÂN CƯ
2. Đặc điểm
3. Các nhân tố ảnh hưởng
II. CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ
1. Phân loại và đặc điểm
1. Chọn đáp án đúng
2. Khái niệm
III. ĐÔ THỊ HÓA
1. Đặc điểm
2. Khái niệm
3. Ảnh hưởng của ĐTH
X
CỦNG CỐ
1. Khái niệm
I. PHÂN BỐ DÂN CƯ
2. Đặc điểm
3. Các nhân tố ảnh hưởng
II. CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ
1. Phân loại và đặc điểm
1. Chọn ý đúng trong các câu sau
2. Khái niệm
III. ĐÔ THỊ HÓA
1. Đặc điểm
2. Khái niệm
3. Ảnh hưởng của ĐTH
X
X

Tỉ trọng phân bố dân cư giữa các châu lục
thời kì 1750 - 2005(%).
B?ng s? li?u h? tr? bi t?p s? 1

Tỉ trọng phân bố dân cư giữa các châu lục
thời kì 1750 - 2005(%).

Bảng 34.1 – Phân bố dân cư theo các khu vực năm 2005.
B?ng s? li?u h? tr? bi t?p s? 2
 
Gửi ý kiến