Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 32. Phản ứng oxi hoá - khử

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trân Châu
Ngày gửi: 18h:29' 29-01-2013
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 437
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp
Thực hiện : Tổ Hoá – Sinh - TD
THCS EAYÔNG Huyện Krông Păc
Bài tập 1/109 SGK: Viết PTHH phản ứng hiđrô khử các oxit kim loại sau:
Sắt(III)oxit , b) thuỷ ngân(II)oxit , c) Chì (II)oxit
Đáp án : a) Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2O
b) HgO + H2 Hg + H2O
c) PbO + H2 Pb + H2O
* Nêu vấn đề : Ở các bài học trước các em đã biết được hai PƯHH là PƯ hoá hợp và PƯ phân huỷ. Vậy ở các PƯHH trên thuộc loại PƯ hoá học nào? Các chất tham gia pƯ có vai trò gì?Bài học hôm nay thầy trò chúng ta cùng tìm hiểu Bài 49: Phản ứng oxi hóa khử.
Qua bài học hôm nay học sinh biết được các khái niệm:
-Sự khử, sự oxi hoá là gì? Thế nào là chất khử, chất oxi hoá.
-Phản ứng oxi hoá khử là gì? Tầm quan trọng của phản ứng oxi hoá khử.
-Rèn kĩ năng phân loại các phản ứng hoá học, viết PTHH, tính toán.
MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Tiết 49: Bài 32: PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ
Phản ứng oxi hoá khử là gì? Thế nào là chất oxi hoá? Chất khử?
I. Sự khử, sự oxi hoá:
1. S? kh?:
Xột ph?n ?ng hoỏ h?c sau:
Trong phản ứng (1) đã xãy ra quá trình
tách nguyên tố oxi ra khỏi hợp CuO
ta nói đã xãy ra sự khử CuO tạo ra Cu

Tương tự ở nhiệt độ cao H2 có thể chiếm nguyên tố oxi của các oxit kim loại khác như: PbO , MgO….. Ta nói trong các phản ứng này đã xãy ra sự khử( Sự khử oxi)
Em hãy nhận xét các quá trình xãy ra trong PƯHH(1)?
CuO + H2 t0 Cu + H2O (1)
Em hãy viết PTHH
Hãy tìm bố cục của đoạn trích ? Nêu nội dung của từng phần ?
Sự khử, Sự oxi hoá:
1) Sự khử:
Vậy sự khử là gì ?
Sự tách oxi ra khỏi hợp chất gọi là sự khử.
2) S? oxi hố :
Sự oxi hoá là gì?
Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là sự oxi hoá.
II) Ch?t kh? v ch?t oxi hố:
Xét các phản ứng sau:
C + O2 CO2
CuO + H2 Cu + H2O
Chất nào được gọi là chất khử? Chất nào được gọi là chất oxi hoá? vì sao?
*H2 ,C : là chất khử vì là chất chiếm oxi.
*CuO , O2 : Là chất oxi hoá vì là chất nhường oxi
Tiết 49: Bài 32: PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ
Phản ứng oxi hoá khử là gì? Thế nào là chất oxi hoá? Chất khử?
II) Chất khử và chất oxi hoá
- Ch?t kh? l ch?t chi?m oxi c?a ch?t khc.
- Ch?t oxi hố l ch?t nhu?ng oxi cho ch?t khc.
*Trong ph?n ?ng hố h?c b?n thn oxi cung l ch?t oxi hố.


V?y th? no l ch?t kh?? Th? no l ch?t oxi hố?
Tiết 49: Bài 32: PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ
Phản ứng oxi hoá khử là gì? Thế nào là chất oxi hoá? Chất khử?
Đáp án:
THẢO LUẬN NHÓM:
III) Ph?n ?ng oxi hố kh? l gì?
Xét phản ứng hoá học sau:
Sự oxi hoá H2

CuO + H2 Cu + H2O
Chấ t oxi hoá Chấ t k hử

Sự khử CuO

* D?nh nghia Ph?n ?ng oxi hố kh? l ph?n ?ng hố h?c xy ra d?ng th?i s? kh? v s? oxi hố.
Nêu vai trò của CuO và H2
Phản ứng hoá học trên xãy ra các quá trình nào?
Vậy phản ứng oxi hoá khử là gì?
Sự khử và sự oxi hoá là hai quá trình trái ngược nhau nhưng cùng xãy ra trên một phả ứng hoá học
Dấu hiệu nào nhận biết phản ứng oxi hoá khử?

Dấu hiệu nhận biết phản ứng oxi
hoá khửlà:Có sự cho và nhận oxi
( Cho và nhận electron)
Tiết 49: Bài 32: PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ
Phản ứng oxi hoá khử là gì? Thế nào là chất oxi hoá? Chất khử?
IV) T?m quan tr?ng c?a ph?n ?ng oxi hố kh?:
- Ứng dụng trong công nghiệp luyện kim và công nghiệp hoá học.
- Nhiều phản ứng xãy ra trong quá trình phá huỷ kim loại. Người ta đã tìm ra được nhiều biện pháp để các phản ứng oxi hoá khử không có lợi.
Em hãy nêu tầm quan trọng của phản ứng oxi hoá khử?
Tiết 49: Bài 32: PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ
Phản ứng oxi hoá khử là gì? Thế nào là chất oxi hoá? Chất khử?
V) Cung c? v luy?n t?p:
Em hãy nêu lại nội dung bài học hôm nay?
S? tch oxi ra kh?i h?p ch?t g?i l s? kh?.
*S? tc d?ng c?a oxi v?i m?t ch?t g?i l s? oxi hố.
*Ch?t kh? l ch?t chi?m oxi c?a ch?t khc.
*Ch?t oxi hố l ch?t nhu?ng oxi cho ch?t khc.
*Ph?n ?ng oxi hố kh? l ph?n ?ng hố h?c xy ra d?ng th?i s? kh? v s? oxi hố.
Tiết 49: Bài 32: PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ
Phản ứng oxi hoá khử là gì? Thế nào là chất oxi hoá? Chất khử?
THẢO LUẬN NHÓM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
Hoàn thành sơ đồ và cho biết các phản ứng thuộc loại phản ứng hoá học nào ?
1. MgO + CO Mg + CO2
2. CaCO3 CaO + CO2
3. Zn + HCl ZnCl2 + H2
4. CuO + C Cu + CO
5. C + O2 CO2
6. Fe3O4 + H2 Fe + H2O
Đáp án:
1. MgO + CO Mg + CO2
2. CaCO3 CaO + CO2
3. 2Zn + HCl ZnCl2 + H2
4. CuO + C Cu + CO
5. C + O2 CO2
6. Fe3O4 + 4H2 3 Fe + 4H2O
*Phản ứng:1, 4, 5, 6 là PƯoxi hoá khử
*Phản ứng:2 là phản ứng phân huỷ
*Phản ứng 3 là PƯ gì? Tiết học hôm sau
các em sẽ nghiên cứu

Tiết 49: Bài 32: PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ
Phản ứng oxi hoá khử là gì? Thế nào là chất oxi hoá? Chất khử?
Về nhà học bài, xem trước nội dung bài mới
BTVN : 2, 3, 4, 5 trang 113 SGK
Hướng dẫn gải bài tập 4:
PTHH :Fe3O4 + 3CO to 3Fe +3CO2 (1)
Fe2O3 + 3H2 to 2Fe + 3H2O (2)
Suy ra nCO= nFe= 3. nFe3O4 =0,6mol
VCO =0,6.22,4 =13,44(l) , mFe=0,6x56=33,6(g)
(2)Suy ra nH2 = 3nFe2O3 = 0,6 mol, nFe=2nFe2O3=0,4mol
VH2 = 0,6x22,4 =13,6(l) , mFe = 0,4x56 =22,4(g)
Bài tập 5 giải tương tự
DẶN DÒ :
No_avatar

cung dc 

 

 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác