Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Tuấn Hưng
Ngày gửi: 21h:40' 19-04-2022
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 377
Số lượt thích: 0 người
KH?I D?NG
Giao tử đực, giao tử cái còn gọi là gì ?
SỰ TẠO GIAO TỬ ĐỰC VÀ GIAO TỬ CÁI DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO ?
-> VÀO BÀI
Giao tử đực
( tinh trùng)
Giao tử cái
( Trứng)
Đầu
Đuôi
Thân
Hình 11.2: Quá trình hình thành giao tử cái,
I - Sự phát sinh giao tử ở động vật
Hình 11.1:Quá trình phát sinh giao tử đực.
I - Sự phát sinh giao tử ở động vật
n
n
2n
2n
2n
2n
2n
2n
Noãn bào bậc 1
Tinh bào bậc 1
Noãn bào bậc 2
Thể cực thứ nhất
2n
2n
Sự tạo tinh
Sự tạo noãn
Tinh nguyên bào
Noãn nguyên bào
Nguyên phân
Tinh bào bậc 2
Giảm phân 1
Giảm phân 2

? Nêu những điểm giống và khác nhau cơ bản của hai quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái?
- Giống nhau:
* Các tế bào mầm
* Chức năng của noãn bào bậc 1 và tinh bào bậc 1
- Khác nhau:
2n
2n
2n
n
n
Tinh trùng
Tinh bào bậc 2
Tinh nguyên bào
Sơ đồ phát sinh giao tử đực.
2n
n
n
n
n
Tinh bào bậc 1 (tb phát sinh giao tử)
n
n
n
n
Tế bào (tinh tử)
Sơ đồ phát sinh giao tử cái.
n
n
n
n
n
2n
2n
2n
Noãn nguyên bào
Noãn bào bậc 1 (tb phát sinh giao tử)
Noãn bào bậc 2
Thể cực thứ 1
2n
n
Thể cực thứ 2
Tế bào mầm
Trứng
* Giống nhau:
+ D?u phỏt sinh t? cỏc t? bo m?m sinh d?c
+ Cỏc t? bo m?m ( Noón nguyờn bo v tinh nguyờn bo) d?u th?c hi?n nguyờn phõn liờn ti?p nhi?u l?n.
+ Noón bo b?c 1 v tinh bo b?c 1 d?u th?c hi?n gi?m phõn d? t?o ra giao t?.
- Noãn bào bậc 1 qua giảm phân I cho thể cực thứ nhất kích thước nhỏ và noãn bào bậc 2 kích thước lớn
- Tinh bào bậc 1 qua giảm phân I cho 2 tinh bào bậc 2.
- Noãn bào bậc 2 qua giảm phân II cho thể cực thứ 2 kích thước nhỏ và một tế bào trứng kích thước lớn
- Mỗi tinh bào bậc 2 qua giảm phân II cho 2 tinh tử ,các tinh tử phát sinh thành tinh trùng.
- Từ 1 noãn bào bậc 1 qua giảm phân cho 3 thể cực và 1 tế bào trứng, chỉ có trứng trực tiếp tham gia thụ tinh
- Từ 1 tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho 4 tinh trùng, đều tham gia thụ tinh
* Khác nhau:
II -Thụ tinh
n
n
Tinh trùng
Trứng
Thụ tinh
Hợp tử
2n
II -Thụ tinh
- Thụ tinh là gì ?
- Bản chất của quá trình thụ tinh ?
n
n
Tinh trùng
Trứng
Thụ tinh
Hợp tử
2n
II -Thụ tinh
- Thụ tinh là sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa một giao tử đực với một giao tử cái tạo thành hợp tử.
- Bản chất là sự kết hợp của 2 bộ nhân đơn bội (n NST) tạo ra bộ nhân lưuỡng bội (2n NST) ở hợp tử.
4 tinh trùng chứa bộ NST đơn bội khác nhau về nguồn gốc do đó hợp tử có các tổ hợp NST khác nhau.
( Hoặc Do sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong giảm phân và sự tổ hợp ngẫu nhiên của các giao tử này trong thụ tinh đã tạo nên các hợp tử chứa các tổ hợp NST khác nhau về nguồn gốc.)
? Tại sao sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử đực và giao tử cái lại tạo được các hợp tử chứa các tổ hợp NST khác nhau về nguồn gốc ?
III - ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh
Giảm phân và thụ tinh có ý nghĩa gì đối với di truyền, tiến hoá và chọn giống?
- Duy trì ổn định bộ NST đặc trưuưng của các loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể.
- Tạo nguồn biến dị tổ hợp phong phú cho chọn giống và tiến hoá.
Tế bào mẹ tiểu bào tử
(lưỡng bội, 2n NST)
Giảm phân
Tiểu bào tử
(n NST)
Tế bào mẹ đại bào tử
(lưỡng bội, 2n NST)
Giảm phân
3 đại bào tử bị thoái hóa
3 lần nguyên phân
2 nhân cực
2 trợ bào
Trứng (giao tử cái)
Túi phôi
3 tế bào đối cực
Hạt phấn
Nhân ống phấn
Nhân sinh sản
Một lần nguyên phân cho 2 nhân đơn bội
Sự hình thành giao tử đực
Sự hình thành giao tử cái
BÀI ĐỌC THÊM TRANG 37 SGK
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
BÀI 1: Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là gì trong các sự kiện sau đây?
a) Sự kết hợp theo nguyên tắc : một giao tử đực kết hợp với một giao tử cái.
b) Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội.
c) Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái.
d) Sự tạo thành hợp tử.
BÀI 2 : Trong tế bào của một loài giao phối ,2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng Aa và Bb khi giảm phân và thụ tinh sẽ cho ra số kiểu tổ hợp nhiễm sắc thể trong hợp tử là :
a) 4 tổ hợp nhiễm sắc thể.
b) 8 tổ hợp nhiễm sắc thể.
c) 9 tổ hợp nhiễm sắc thể.
d) 16 tổ hợp nhiễm sắc thể
x
x
BÀI 11 : PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH
? Câu 2/36: Nhờ có quá trình giảm phân, giao tử được hình thành mang bộ NST đơn bội (n NST). Qua quá trình thụ tinh giữa giao tử đực và giao tử cái, bộ NST lưỡng bội (2n NST) được phục hồi. Vì vậy, sự phối hợp các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã đảm bảo duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể.
? Trình bày sự giống nhau và khác nhau giữa quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái?
? Câu 4/36: c
? Bài 3/36:  Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở các loài sinh sản hữu tính được giải thích dựa trên cơ sở:
     - Do giảm phân đã tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau về nguồn gốc NST và sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử trong thụ tinh đã tạo ra các hợp tử mang những tổ hợp NST khác nhau.
     - Do sự tổ hợp lại các gen vốn có của tổ tiên, bố mẹ làm xuất hiện tính trạng đã có hoặc chưa có ở các thế hệ trước.
Hưuớng dẫn về nhà
H?c bi, tr? l?i cõu h?i sgk/ 36.
Cõu 5/36: Khi gi?m phõn s? cú s? phõn chia ng?u nhiờn c?a cỏc NST trong c?p NST tuong d?ng v? cỏc t? bo con (cỏc giao t?). B?n lo?i giao t? dú s? l: AB, Ab, aB v ab.
- Khi t? h?p d? hỡnh thnh h?p t? cung cú s? t? h?p ng?u nhiờn gi?a cỏc giao t? nờn s? h?p t? du?c hỡnh thnh s? l 4 x 4 = 16 t? h?p v?i 9 KG l:1 AABB : 4 AaBb : 2 AABb : 2 AaBB : 2 Aabb : 1AAbb: 1 aaBB : 1aaBb : 1 aabb. ( Cú th? l?p b?ng d? th?y rừ hon).
D?c m?c " em cú bi?t "/ 37
D?c tru?c bi 12: Co ch? xỏc d?nh gi?i tớnh.
Tỡm hi?u th?c t? hi?n nay v? vi?c sinh con trai, con gỏi ntn? Nh?ng y?u t? ?nh hu?ng d?n gi?i tớnh, k? ho?ch húa gai dỡnh.
 
Gửi ý kiến