Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương II. §5. Phép cộng các phân thức đại số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Anh Pháp
Ngày gửi: 22h:38' 23-12-2021
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 213
Số lượt thích: 0 người
-
Chào mừng các em đã đến với lớp học ngày hôm nay
10:36:47 CH
Lại chẳng khác gì cộng các phân số
Tiết 27
Phép cộng các phân thức đại số
*Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng các tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.
Muốn cộng hai phân số có mẫu số khác nhau, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cũng một mẫu dương rồi cộng các tử với nhau và giữ nguyên mẫu chung.
- Giao hoán :
- Kết hợp:
- Cộng với số 0 :
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức:
a) Ví dụ: Thực hiện phép tính :
PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Ví dụ :Thực hiện phép tính .
Bài 5
Để tính được tổng trên bước thứ nhất là phải làm gì ?
Em có nhận xét gì về tử thức của phân thức vừa nhận được ?
Phân thức vừa nhận được có điều gì đặc biệt ?
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức:
a) Ví dụ: Thực hiện phép tính :
PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
b) Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức .
(A, B, C là những đa thức ; B khác 0)
c) Áp dụng: Thực hiện phép cộng:
Bài 5
Giải :
Qua ví dụ trên em hãy cho biết muốn cộng hai phân thức cùng mẫu ta làm như thế nào ?
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức:
a) Ví dụ: Thực hiện phép tính :
PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
b) Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức .
(A, B, C là những đa thức ; B khác 0)
Bài 5
Giải :
a) Ví dụ :
b) Quy tắc :
Thực hiên phép tính
Giải
*Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng các tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.
Muốn cộng hai phân số có mẫu số khác nhau, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi cộng các tử với nhau và giữ nguyên mẫu chung.
- Giao hoán :
- Kết hợp:
- Cộng với số 0 :
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức .
10:36:47 CH
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức:
PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Bài 5
Giải :
a) Ví dụ :
b) Quy tắc :
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau:
a) Ví dụ 1: Thưc hiện phép cộng :
Giải :
x2 + 4x =
; 2x + 8=
MTC: 2x(x +4)
Tìm mẫu thức chung (MTC)
Tổng đã cho với mẫu đã được
phân tích thành nhân tử
x(x + 4)
2(x + 4)
Để tính được tổng đã cho đầu tiên ta phải làm gì ?
Bước tiếp theo ta làm gì ?
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức:
PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Bài 5
Giải :
a) Ví dụ :
b) Quy tắc :
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau:
a) Ví dụ 1: Thưc hiện phép cộng :
Giải :
x2 + 4x= x(x+4) ;
2x + 8= 2(x+4)
MTC : 2x(x +4)
Cộng tử và giữ nguyên mẫu
T?ng cc phn th?c d quy d?ng m?u th?c
Rút gọn (nếu có thể )
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức:
PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Bài 5
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau:
a) Ví dụ 1: Thưc hiện phép cộng :
Giải :
x2 + 4x= x(x+4) ;
2x + 8= 2(x+4)
MTC =2x(x +4)
b) Quy tắc:
Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được .
Qua ví dụ trên em hãy cho biết muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau ta làm như thế nào ?
*Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng các tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.
Muốn cộng hai phân số có mẫu số khác nhau, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi cộng các tử với nhau và giữ nguyên mẫu chung.
- Giao hoán :
- Kết hợp:
- Cộng với số 0 :
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức .
Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được
10:36:48 CH
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức:
PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Bài 5
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau:
a) Ví dụ: Thưc hiện phép cộng :
b) Quy tắc:
Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được
Ví dụ 2: Cộng hai phân thức
Giải:
2x - 2 =
x2 - 1 =
MTC : 2(x - 1)(x + 1)
2(x – 1)
(x – 1)(x + 1)
Hãy trình bày quá trình thực hiện phép cộng hai phân thức trên ?
c) Áp dụng:
Thực hiện phép cộng:
Giải :

1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức
PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Bài 5
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau:
d) Chú ý:
Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau:
- Tính chất giao hoán :
- Tính chất kết hợp :
- Tính chất cộng với số 0 :
Nêu các tính chất của phép cộng phân thức đại số ?
*Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng các tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.
Muốn cộng hai phân số có mẫu số khác nhau, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi cộng các tử với nhau và giữ nguyên mẫu chung.
- Giao hoán :
- Kết hợp:
- Cộng với số 0 :
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức .
Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.
- Giao hoán :
- Kết hợp:
- Cộng với số 0 :
10:36:48 CH

1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức:
PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Bài 5
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau:
d) Chú ý:
Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau:
- Tính chất giao hoán :
- Tính chất kết hợp :
- Tính chất cộng với số 0 :
Áp dụng các tính chất trên đây của phép cộng các phân thức để làm phép tính sau:
?4
Giải


Bài vừa học:
* Quá trình thực hiện phép cộng hai phân thức có mẫu khác nhau theo các bước sau:
B1 : Tìm mẫu thức chung. (Có thể tìm trong quá trình làm B2)
B2 : Viết một dãy biểu thức bằng nhau theo thứ tự:
Tổng đã cho.
Tổng đã cho với mẫu thức đã được phân tích thành nhân tử.
Tổng các phân thức đã quy đồng mẫu.
Cộng các tử và giữ nguyên mẫu.
Rút gọn (nếu có thể).
Bài toán:
Bạn An đi xe đạp từ A đến B dài 20 km với vận tốc x km/h. Rồi nghỉ ở B 1 giờ, sau đó bạn An tiếp tục đi từ B đến C dài 8 km với vận tốc nhỏ hơn vận tốc lúc đầu là 2km/h.
c/ Thời gian bạn An đi từ A đến C là …………………..
Điền vào dấu …
a/ Thời gian bạn An đi từ A đến B là ……………………
b/ Thời gian bạn An đi từ B đến C là …………………
(giờ)
(giờ)
(giờ)


1/ Bài vừa học :
Nắm được quá trình thực hiện phép cộng hai phân thức khác mẫu.
Làm các bài tập : 21,22/46(SGK)
Đọc mục có thể em chưa biết SGK
2/ Bài sắp học :
“Phép trừ phân thức đại số”
Nêu mối quan hệ giữa phép trừ và phép cộng phân thức đại số
Ôn lại kiến thức phép trừ phân số
b
Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe
 
Gửi ý kiến