Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: A B C
Ngày gửi: 11h:44' 25-08-2021
Dung lượng: 6.0 MB
Số lượt tải: 232
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng
quí thầy, cô giáo
về dự giờ lịch sử
lớp 12 A
GV thực hiện: Nguy?n Thị xuõn Thu?n
CHƯƠNG II: VIỆT NAM TỪ 1930 ĐẾN 1945

Tiết 21,22 - Bài 14: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935

Tình hình kinh tế:
Tình hình xã hội:
Phong trào cách mạng 1930-1931:
Xô viết Nghệ - Tĩnh:
I – VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1929-1933
CHƯƠNG II: VIỆT NAM TỪ 1930 ĐẾN 1945

Tiết 21,22-Bài 14: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935

Hãy nêu tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm 1929 - 1933 ?
I – VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1929-1933
Tình hình kinh tế:
-Nơng nghi?p:
-cơng nghi?p:
Suy giảm, các nhà máy đống cửa
2. Tình hình xã hội:
Công nhân:
Thất nghiệp, lương thấp ( giảm 30% - 50%)
-Nơng dn:
Bị bần cùng hóa
Mâu thuẫn giai cấp,
-Ti?u tu s?n, tu s?n dõn t?c: G?p nhi?u khúa khan
Lúa gạo sụt giá, ruộng đất bị bỏ hoang nhiều
CHƯƠNG II: VIỆT NAM TỪ 1030 ĐẾN 1945

Tiết 21,22 - Bài 14: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935

mu thu?n dân tộc gay g?t
Xuất nhập khẩu đỡnh ủoỏn, haứng hoựa khan hiếm,
giá cả ủaột ủoỷ
- Thuong nghi?p:
Kinh tế Việt Nam khủng hoảng nặng nề.
I – VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1929-1933
II – PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH CAO LÀ
XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH
1. Phong trào Cách mạng 1930 - 1931
a. Nguyên nhân:
CHƯƠNG II: VIỆT NAM TỪ 1930 ĐẾN 1945

Tiết 21,22 - Bài 14: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935

Hãy nêu nguyên nhân dẫn đến phong trào cách mạng 1930 - 1931 ?
I – VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1929-1933
II – PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH CAO LÀ
XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH
a. Nguyên nhân:
- Tc d?ng c?a kh?ng ho?ng kinh t? 1929-1933
mu thu?n x h?i su s?c
- Chính sch kh?ng b? c?a th?c dn Php
- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo Cách mạng.
CHƯƠNG II: VIỆT NAM TỪ 1930 ĐẾN 1945

Tiết 21,22 - Bài 14: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935

1. Phong trào Cách mạng 1930 - 1931
I – VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1929-1933
II – PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH CAO LÀ
XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH
1. Phong tro cch m?ng 1930-1931
a. Nguyên nhân:
b. Diễn biến:
CHƯƠNG II: VIỆT NAM TỪ 1930 ĐẾN 1945

Tiết 21,22 - Bài 14: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935

b. Diễn biến:
Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1930
2/1930
4/1930
4/1930
THÁI BÌNH
4000 CN DỆT NAM ĐỊNH
THANH HOÁ
NGHỆ AN
QUẢNG NAM
KHÁNH HOÀ
ĐåNG THÁP
400 CN DIÊM, CƯA-BẾN THỦY
3000 CN ĐĐ CAO SU PHÚ RIỀNG
HÀ NỘI
- Tháng 9/1930
- Ngy 1/5/1930

- Thỏng 6,7,8/1930


NGHỆ AN
HÀ TĨNH
VINH
BẾN THỦY
LƯỢC ĐỒ PHONG TRÀO XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH
12-9-1930
I – VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1929-1933
II – PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH CAO LÀ
XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH
1. Phong trào cách mạng 1930-1931
a. Nguyên nhân:
b. Diễn biến:
c. Kết quả:
CHƯƠNG II: VIỆT NAM TỪ 1930 ĐẾN 1945

Tiết 21,22 - Bài 14: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935

Hãy nêu kết quả của phong trào cách mạng 1930 – 1931?
- Chính quyền thực dân, phong kiến bị tê liêt, các Xô Viết được thành lập và nắm quyền ở nhiều nơi.
Hồ Chí Minh đánh giá: " Trong thời kì Pháp xâm lưuợc cũng
nhưu trong các phong trào cách mạng quốc gia (1905 - 1925),
Nghệ - Tĩnh đã nổi tiếng. Trong cuộc đấu tranh hiện nay, công
nhân và nông dân Nghệ - Tĩnh vẫn giữ vững truyền thống
cách mạng của mình.
Nghệ - Tĩnh thật xứng đáng với với danh hiệu "đỏ""

(Hồ Chí Minh, Tuyển tập, Tập 1 (1919 - 1945),
NXB Chính trị quốc gia, H., 2002, Tr.512 - 513)
Hãy nhận xét về lãnh đạo, lực lượng, hình thức đấu tranh, mục tiêu, qui mô phong trào ?
Nhận xét về lãnh đạo, lực lượng, hình thức đấu tranh, mục tiêu, qui mô phong trào :
Công nhân, nông dân
Đấu tranh chính trị hòa bình
kết hợp với đấu tranh vũ trang
Kinh tế: Đòi tăng lương, giảm
giờ làm, giảm sưu, giảm thuế
Chính trị: Chống đế quốc và
phong kiến tay sai
Rộng lớn trên toàn quốc
Đảng cộng sản
I – VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1929-1933
II – PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH CAO LÀ
XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH
1. Phong trào cách mạng 1930-1931
Nguyên nhân:
b. Di?n bi?n:
c. Kết quả:
2. Xơ Vi?t Ngh? - Tinh
a. Sự ra đời:
CHƯƠNG II: VIỆT NAM TỪ 1930 ĐẾN 1945

Tiết 21,22 - Bài 14: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935

Nghệ An
Thanh Chương
Nam Đàn
Anh Sơn
Nghi Lộc
Hưng Nguyên
Diễn Châu
Hà Tĩnh
Can Lộc
Nghi Xuân
Hương Khê
SƠ ĐỒ HÌNH THÀNH CÁC XÔ VIẾT
- Khớ th? d?u tranh c?a
qu?n chỳng nhõn dõn ngh? An - H Tinh d?n dờn chớnh quy?n th?c dõn Phỏp v phong ki?n tay sai b? tờ li?t v r?n v? ? nhi?u noi.
- C?p ?y D?ng ? thụn xó lónh d?o nhõn dõn d?ng lờn ln ch? d?i s?ng, chớnh tr?, kinh t?, van húa, xó h?i theo hỡnh th?c cỏc Xụ Vi?t.
a. Sự ra đời:
I – VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1929-1933
II – PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH CAO LÀ
XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH
1. Phong trào cách mạng 1930-1931
Nguyên nhân:
b. Di?n bi?n:
c. Kết quả:
2. Xơ Vi?t Ngh? - Tinh
a. Sự ra đời:
CHƯƠNG II: VIỆT NAM TỪ 1930 ĐẾN 1945

Tiết 21,22 - Bài 14: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935

b. Chính sách:
Hoạt động nhóm
Tìm hiểu
chính sách
về chính trị
Tìm hiểu
chính sách
về kinh tế
Tìm hiểu
chính sách
về văn hóa
xã hội
Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3
Xô Viết Nghệ - Tĩnh


- Tự do tham gia
hoạt động đoàn
thể
- Tự do hội họp,
- Thành lậpđội
tự vệ đỏ và toà
án nhân dân .


Chia ruộng đất
cho dân cày
nghèo.
- Bãi bỏ những
thứ thuế vô lí,
xóa nợ cho người
nghèo.
Tu sửa đường
giao thông...
-Mở lớp dạy chữ
quốc ngữ,
- Xoá bỏ mọi tệ
nạn xã hội
Giữ gìn trật tự
an ninh
Xây dựng khối
đoàn kết, giúp
đỡ nhau

Về chính trị
Về kinh tế

Về VH - XH
Chính sách của Xô Viết Nghệ - Tĩnh
Chính quyền của dân, vì dân
I – VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1929-1933
II – PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH CAO LÀ
XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH
1. Phong trào cách mạng 1930-1931
Nguyên nhân:
b. Di?n bi?n:
c. Kết quả:
2. Xơ Vi?t Ngh? - Tinh
a. Sự ra đời:
CHƯƠNG II: VIỆT NAM TỪ 1930 ĐẾN 1945

Tiết 21,22 - Bài 14: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935

b. Chính sách:
c. ý nghĩa:
Xô Viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của phong trào
cách mạng 1930 – 1931.

Tuy chỉ tồn tại được 4 đến 5 tháng nhưng đó là
nguồn cổ vũ mạnh mẽ quần chúng nhân dân trong
cả nước.

c. Ý nghĩa:
MỞ ĐẦU
ĐỈNH CAO
BƯỚC NGOẶT
( Tháng 2→4/1930 )
( 1/5/1930 )
(Tháng 9/1930 trở đi)
(Tháng 6→8/1930)
(Gi?a nam 1931)
Sự phát triển của phong trào 1930 - 1931
Củng cố BàI TậP 1: Hoàn thiện sơ đồ sau:
BàI TậP 2
Chọn đáp án đúng trong những câu sau:
Chính quyền Xô Viết ở Nghệ - Tĩnh đã tồn tại trong khoảng:
1 - 2 tháng

C. 8 - 9 tháng
D. 1 năm

2. Thành quả lớn nhất của phong trào cách mạng 1930 - 1931 là:

B. Giáng cho thực dân Pháp và phong kiến tay sai những đòn
nặng nề
C. Khẳng định quyền lãnh đạo của Đảng trên thực tế
D. Hội phản đế đồng minh ra đời


B. 4 - 5 tháng
B. 4 - 5 tháng
Chính quyền Xô Viết đuược thành lập ở Nghệ Tĩnh
Xin chân thành cảm ơn
quí thầy cô giáo và các em học sinh.
 
Gửi ý kiến