Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học phổ thông > Lịch sử > Lịch sử 12 >


Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949) (104 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga (1991 - 2000) (75 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Các nước Đông Bắc Á (59 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ (70 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh (57 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Nước Mĩ (91 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7. Tây Âu (55 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 8. Nhật Bản (74 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh (71 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa sau nửa thế kỉ XX (147 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 (33 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 (206 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 (173 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935 (136 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 - 1939 (85 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời (145 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 (179 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950) (141 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953) (31 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954) (171 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965) (89 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973) (80 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975) (162 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 (74 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976-1986) (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000) (36 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (414 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail