Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 - 1939

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Trung Kien
Ngày gửi: 20h:15' 06-11-2021
Dung lượng: 4.0 MB
Số lượt tải: 742
Số lượt thích: 1 người (Bùi Thị Giang)

Trường THPT Lý Chính Thắng
Hương Sơn - Hà Tĩnh

Giỏo viờn: Phan Trung Kiờn
CHúc các em có giờ học hứng thú và bổ ích
Giáo án soạn theo CV 4040
NỘI DUNG TRỌNG TÂM
TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939
II
I
CHƯƠNG I
VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945
BÀI 15
PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939
I . TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
1. Tình hình thế giới

BÀI 15

PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939
THẢO LUẬN
Tìm hiểu về tình hình thế giới trong
những năm 1936 – 1939 có tác động
đến Việt Nam
I . TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
1. Tình hình thế giới

BÀI 15

PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939
Adolf Hitler và Mussolini (trái)
+ Chủ nghĩa phát xít cầm quyền ở Đức, Ý, Nhật Bản chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh thế giới.
+ Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII, xác định nhiệm vụ chống phát xít, thành lập Mặt trận nhân dân.
+ Tháng 6-1936, Mặt trận Nhân dân Pháp lên cầm quyền , thi hành một số chính sách tiến bộ ở thuộc địa
2. Tình hình trong nước (HS tự học)
Ông Lê-ong Bơ-lum và Mặt trận nhân dân Pháp

BÀI 15

PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939
THẢO LUẬN
Tìm hiểu về nội dung và ý nghĩa của
Hội nghị Ban Chấphành Trung
ương Đảng Cộng sản Đông Dương
tháng 7-1936
II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939
1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7-1936
II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939

BÀI 15

PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939
1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7-1936
Đồng chí Lê Hồng Phong (1902-1942)
- Họp tại Thượng Hải (TQ) do đồng chí Lê Hồng Phong chủ trì
- Nội dung Hội nghị ( GV hướng dẫn hs tìm hiểu theo bảng sau:
Chống đế quốc, chống phong kiến.
NV chiến lược
NV trực tiếp
Chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ…
PP đấu tranh
Kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp
Kẻ thù trước mắt
Thực dân phản động Pháp và tay sai
Chủ trương
Thành lập Mặt trận Thống nhất Nhân dân phản đế Đông Dương.

BÀI 15

PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939
II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939
1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7-1936

BÀI 15

PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939
II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939
1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7-1936
* Ý nghĩa hội nghị
+ Đánh dấu sự điều chỉnh về chủ trương sách lược đấu tranh của Đảng
+ Mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta.

BÀI 15

PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939
THẢO LUẬN
Tìm hiểu về phong trào đấu tranh
đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ

II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939
2. Phong trào đấu tranh tiêu biểu

BÀI 15

PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939
II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939
2. Phong trào đấu tranh tiêu biểu
a. Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ
* Phong trào Đông Dương Đại hội
- Các ủy ban hành động thành lập khắp nơi, phát truyền đơn, ra báo, mít tinh…
- Quần chúng được giác ngộ, Đảng thu được một số kinh nghiệm lãnh đạo đấu tranh công khai, hợp pháp.
Nguyễn An Ninh

BÀI 15

PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939
II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939
2. Phong trào đấu tranh tiêu biểu
a. Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ
* Phong trào đón Gô đa: quần chúng mít tinh, biểu dương lực lượng đưa yêu sách về dân sinh, dân chủ.
* Cuộc mít tinh, biểu tình nhân ngày Quốc tế lao động 01/05/1938, có đông đảo quần chúng tham gia.
Cuộc mít tinh, biểu tình 01/05/1938

BÀI 15

PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939
II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939
3. Ýnghĩa và bài học kinh nghiệm
a. Ý nghĩa lịch sử
+ Phong trào quần chúng rộng lớn, dưới sự lãnh đạo của Đảng .
+ Pháp phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh dân chủ.
+ Quần chúng được giác ngộ về chính trị, trở thành lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng
Nêu ý nghĩa lịch sử của phong trào 1936 - 1939

BÀI HỌC KINH NGHIỆM
+ Xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất.
+ Tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp
+ Là cuộc tập dượt chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.
+ Đảng thấy được hạn chế trong công tác mặt trận, vấn đề dân tộc.
BÀI TẬP CỦNG CỐ

Câu 1. Nội dung nào không phản ánh tình hình thế giới trong những năm 30 của thế kỉ XX là?
A. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
B. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện ở một số nước.
C. Các nước phát xít ráo riết chạy đua vũ trang.
D. Chính phủ Mặt trận nhân dân lên cầm quyền ở Pháp.
Câu 2. Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản (1935) đã xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thế giới là
A. chống chủ nghĩa đế quốc.
B. chống chủ nghĩa thực dân.
C. chống chủ nghĩa phát xít.
D. chống chế độ phản động thuộc địa.
Câu 3. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7/1936) đã xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là
A. đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.
B. chống phát xít và chiến tranh đế quốc.
C. chống đế quốc và chống phong kiến.
D. chống chế độ phản động thuộc địa và tay sai.
BÀI TẬP CỦNG CỐ

Câu 4. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7/1936 chủ trương thành lập mặt trận nào?
A. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương.
B. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
C. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.
D. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.
Câu 5. Trong phong trào Đông Dương Đại hội (1936), Đảng ta đã vận dụng hình thức đấu tranh nào?
A. Công khai, hợp pháp.
B. Bất hợp pháp.
C. Bán công khai, bán hợp pháp.
D. Công khai, bất hợp pháp.
Câu 6. Mục tiêu đấu tranh của phong trào cách mạng 1936 – 1939 là:
A. chống đế quốc, đòi độc lập dân tộc.
B. đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình.
C. chống phong kiến tay sai.
D. đòi quyền tự trị cho Đông Dương.
BÀI TẬP CỦNG CỐ

Câu 7. Trong cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939, có hai sự kiện tiêu biểu nhất, đó là hai sự kiện nào?
A. Phong trào Đại hội Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ.
B. Phong trào đấu tranh trên lĩnh vực báo chí và nghị trường.
C. Phong trào đón Gôđa và đấu tranh nghị trường.
D. Phong trào báo chí và đòi dân sinh dân chủ.
Câu 8. Khẩu hiệu đấu tranh của thời kì cách mạng 1936 - 1939 là:
A. "Đánh đổ đế quốc Pháp - Đông Dương hoàn toàn độc lập".
B. "Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày".
C. "Độc lập dân tộc", "Người cày có ruộng".
D. "Chống phát xít chống chiến tranh, đòi tự do dân chủ, cơm áo hòa bình".
Câu 9. Cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp trong những năm 1936 - 1939 thực sự là:
A. Một cao trào cách mạng dân tộc dân chủ.
B. Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
C. Một cuộc đấu tranh giai cấp.
D. Một cuộc tuyên truyền vận động chủ nghĩa Mác - Lênin.
 
Gửi ý kiến